Yleiset säännöt ja uhkapelien säännöt

Vero- ja tulliviraston hyväksymä: 11.02.2021 nr 12.2-2.1/00055-1

OB Holding 1 OÜ: internetkasinon pelisäännöt

1. Yleissäännöt
1.1. Uhkapelin järjestäjä
Uhkapelejä etäuhkapelinä järjestää OB Holding 1 OÜ (jatkossa nimellä Olybet), rekisterikoodi: 14975047, osoite: Pronksi 19 Tallinn 10124, puh.: 6 671 250, sähköpostiosoite: [email protected] Uhkapelejä etäuhkapelinä järjestetään verkkosivustojen www.olybet.eu, m.olybet.eu, www.olybet.ee ja m.olybet.ee välityksellä. Virossa olevilla asiakkailla ei ole kuitenkaan pääsyä sivustoilla www.olybet.eu ja m.olybet.eu tarjottaviin palveluihin.
1.2. Peliympäristön käyttösäännöt
1.2.1. Olybet säilyttää peliympäristössä osiota Säännöt ja ehdot, jossa esitetään nämä pelisäännöt ja jolla se ottaa asiakkaalta pelitilin rekisteröinnin yhteydessä myös niihin tutustumisesta ja niiden hyväksymisestä vahvistuksen. Nämä ehdot katsotaan samalla Olybetin ja asiakkaan väliseksi sopimukseksi.
1.2.2. Olybet varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä ehtoja koska tahansa ilmoittamalla siitä ennakolta tai jättämättä ennakolta ilmoittamatta. Ehtoja voi muuttaa esimerkiksi petosten estämiseksi, käyttöehtojen selvemmiksi muuttamiseksi tai niiden muuttamiseksi laista seuraavia vaatimuksia vastaaviksi. Mikäli tällainen muutos rajoittaa asiakkaan tähänastisia oikeuksia tai vahingoittaa muulla tavalla hänen etujaan, Olybet ilmoittaa asiakkaalle tällaisen muutoksen voimaantulosta etukäteen.
1.2.3. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, hänen tulee lopettaa pelitilin käyttö.
1.3. Pelitili, pelaajan oikeudet ja velvollisuudet
1.3.1. Uhkapelilaista seuraten on Olybet-internetkasino velvollinen toteamaan pelitiliä käyttävien henkilöiden henkilöllisyyden. Todettavat tiedot ovat etunimi, sukunimi sekä henkilötunnus, ja ennen näiden tietojen todentamista asiakas ei voi pelipalvelua käyttää. Asiakkaan henkilöllisyyden toteaminen suoritetaan Mobiil-ID:n, Smart-ID:n, pankin maksusuorituksella tulevan henkilötunnuksen, asiakirjan kopion toimittamisen tai Sertifitseerimiskeskus AS:n tarjoaman LDAP-palvelun ja maksusuorituksen yhteydessä tulevan asiakastiedon perusteella. Mikäli edellä mainittu ei ole mahdollista, asiakasta pyydetään tunnistautumaan pankin tunnistautumispalvelun kautta tai lähettämällä asiakirjan kopio. Mikäli asiakkaan henkilöllisyyttä ei ole mahdollista todeta tai mikäli asiakas on nuorempi kuin 18-vuotias, hänen pelitiliään ei aktivoida. Ensimmäisellä käynnillä asiakas määrittää itselleen käyttäjänimen ja salasanan, jonka perusteella hänen tunnistamisensa tapahtuu jokaisen seuraavan käynnin yhteydessä.
1.3.2. Olybet-internetkasinolla on koska tahansa oikeus vaatia myös internetkasinon pelitilin aktivoimisen jälkeen lisätietoja tilin, luottokortin, pankki- tai e-lompakkotilin yms. väärinkäytön välttämistarkoituksessa.
1.3.3. Alle 21-vuotias henkilö ei saa Viron uhkapelilain mukaan pelata Virossa uhkapeliä. Alle 18-vuotias henkilö ei saa Viron uhkapelilain mukaan pelata Virossa totoa. Tästä johtuen on Virossa Olybet-internetkasinotilin luominen mahdollista vähintään 18-vuotiaalla luonnollisella henkilöllä, mutta uhkapelien pelaaminen ei ole tällaisella tilillä mahdollista.
1.3.4. Olybet edellyttää, että internetkasinon pelitilin luonut luonnollinen henkilö on todellinen edunsaaja. Muussa tapauksessa on internetkasinon pelitilin luonut henkilö velvollinen ilmoittamaan siitä Olybetille viipymättä. Todellinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka tekee omaa vaikutustaan käyttäen sopimuksen tai toimenpiteen tai jolla muulla tavoin on hallinnassaan sopimus, toimenpide tai toinen henkilö ja jonka edun mukaisesti, hyödyksi tai laskuun sopimus tai toimenpide tehdään.
1.3.5. Kukin pelaaja saa pelata internetkasinossa vain henkilökohtaisesti, käyttäjänimen ja salasanan antaminen edelleen toiselle henkilölle on ankarasti kiellettyä. Olybet-internetkasinolla on oikeus koska tahansa jäädyttää ja/tai sulkea pelitili, mikäli on epäily, että tilin omistaja ei käytä omaa pelitiliään henkilökohtaisesti.
1.3.6. Pelaajien on kiellettyä käyttää uhkapeliä pelatessa menetelmiä tai välineitä, jotka ovat ristiriidassa uhkapelin pelaamisen hyvien käytäntöjen ja tapojen kanssa (muun muassa, mutta ei ainoastaan, sähköisiä, mekaanisia tai muita välineitä, jotka mahdollistavat määrittämään, muuttamaan, tallentamaan tai analysoimaan, riippumatta pelistä tai sen osasta, pelin tulosta, maksettavan voiton määrää, voittomahdollisuuksia tai käytössä olevaa pelijärjestelmän strategiaa tms.) tai jotka vähentävät pelikumppanien voiton mahdollisuuksia.
1.3.7. Olybet-internetkasinon henkilökunnalla on oikeus rajoittaa pelaajan panosten tekemistä, mikäli pelaaja rikkoo näitä sääntöjä.
1.3.8. Olybet-internetkasino ei anna uhkapelin pelaajille luottoa.
1.3.9. Olybet-internetkasino ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, joiden syynä on ylivoimainen este, sähkökatko, televiestintäpalvelujen tai -verkkojen häiriö tai mikä tahansa muu sivullisen henkilön aiheuttama viivästys tai häiriö.
1.3.10. Mikäli asiakas huomaa Olybet-internetkasinon pelijärjestelmässä häiriön, hän sitoutuu viipymättä ilmoittamaan tiedon tästä häiriöstä internetkasinon asiakastuelle. Häiriöstä seuraavien aineellisten vahinkojen korvausmahdollisuutta Olybet-internetkasino harkitsee vain siinä tapauksessa, että asiakas on täyttänyt tämän velvollisuuden viipymättä.
1.3.11. Pelitili, jolle viimeisestä sisään kirjautumisesta on kulunut 12 kuukautta, katsotaan ei-aktiiviseksi ja Olybet laskee tililtä kuukausittain ei-aktiivisen tilin hallinnointimaksua 5 euroa. Mikäli asiakkaan tilin saldo päätyy nollaan, hallinnointimaksua ei enää lasketa.
1.3.12. Olybetilla on oikeus yksipuolisesti rajoittaa asiakkaan kaikkien ja/tai yksittäisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä, mukaan lukien oikeus yksipuolisesti irtisanoa asiakkaan kanssa solmittu asiakassopimus, ja sulkea asiakkaan pelitili syytä mainitsematta ilmoittamalla tästä 14 päivää etukäteen.
1.3.13. Liikkuessaan verkkosivustollamme asiakas hyväksyy sen, että Olybet voi asentaa hänen tietokoneeseensa tai mobiililaitteeseensa tiettyä tietoa ”evästeinä” eli pieninä tekstitiedostoina, jotka auttavat muistamaan asiakkaan mieltymyksiä.
1.4. Vastuuntuntoinen pelaaminen
1.4.1. Pelaajalla on oikeus uhkapelin järjestäjälle lähetetyssä kirjallisesti uudelleen esitettävässä muodossa olevalla ja Olybetin säätämään menettelyyn toimittamalla ilmoituksella asettaa itsensä suhteen:
1.4.1.1 Yläraja enimmäismenetykselle yhden viikon tai yhden kuukauden aikana;
1.4.1.2 Kielto osallistua peliin ajanjaksolla kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen.
1.4.2. Pelaaja voi kohdassa 1.4.1.1 asetettua limiittiä suurentaa, mutta limiitin suurentaminen astuu voimaan aikaisintaan 48 tunnin kuluttua tätä koskevan tahdonilmauksen tekemisestä siinä tapauksessa, että pelaaja 48 tunnin kuluessa pelitilille kirjautuessaan myös kyseisen limiitin suurentamistoiveen vielä kerran vahvistaa. Limiitin ankarammaksi muuttaminen astuu voimaan heti. Limiitin alkuperäisen säätämisen yhteydessä limiitin voimassaolo alkaa säätöhetkellä. Olemassa olevan limiitin tullessa muutetuksi muuttuu menestysten limiitti, mutta limiitin alkuajaksi ei tule muutoshetki, vaan voimaan jää aiempi limiitin aikasykli. Voimassa olevan limiitin, jäljelle jääneen limiitin ja aikasyklin voi pelaaja nähdä oman pelitilinsä profiilista.
1.4.3. Kohdassa 1.4.1.2 mainitun rajoituksen asettaminen on mahdollista vain Olybetin pelipaikassa, EMTA:n palvelutoimistossa ja emta.ee-verkkosivulla. Kirjallisessa muodossa olevaa rajoitustoivomusta OlyBet-internetkasino ei ota sähköisesti vastaan, koska sähköisen rajoituksen asetuskeinot ovat emta.ee-sivuston muodossa asiakkaan saatavilla. Pelaaja ei voi perua kohdassa 1.4.1.2 mainittua ilmoitusta.
1.4.4. Olybetin on kiellettyä ottaa pelaajalta vastaan panoksia, jotka ovat pelaajan itselleen asettamien rajoitusten kanssa ristiriidassa.
1.4.5. Olybetilla on oikeus yksipuolisesti rajoittaa asiakkaan kaikkien ja/tai yksittäisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä, mukaan lukien oikeus yksipuolisesti irtisanoa asiakkaan kanssa solmittu asiakassopimus, ja sulkea asiakkaan pelitilin ennakkoilmoitusaikaa noudattamatta, mikäli asiakkaan käyttäytyminen Olybetin peliympäristössä ja/tai hänen julkaisemansa tiedot viittaavat siihen seikkaan, että asiakas ei noudata vastuuntuntoisen pelaamisen periaatteita tai että asiakas voi pelaamista jatkamalla aiheuttaa itselleen vahinkoa.
1.5. Talletukset ja voittojen kotiuttaminen
1.5.1. Pelaajalla on oikeus tehdä tallettaa ja kotiuttaa rahaa Olybetin verkkosivulla tarjottavilla maksumenetelmillä ja kaikkien talletusten ja kotiutusten osalta Olybet tarkastaa, että pelitilin ja pankkitilin omistaja ovat sama henkilö.
1.5.2. Pelitilille talletuksen suorittamisen yhteydessä Olybet varaa itselleen oikeuden käyttää lisätoimenpiteitä asiakkaan henkilöllisyyden toteamiseksi. Olybet suorittaa lisätoimenpiteitä, kun talletusten ja kotiutusten kumulatiivinen summa on 2.000 euroa tai enemmän, mutta Olybet varaa itselleen oikeuden suorittaa tällaisia tarkastustoimia myös pienempien summien yhteydessä. Kaikki toimenpiteet tarkastetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.
1.5.3. Asiakas ei saa suhtautua Olybetiin rahoituslaitoksena. Tästä syystä, samoin Viron uhkapelilaista seuraten kotiutus ei ole mahdollista muulle pankkitilille kuin sille, jolta talletus peliin osallistumiseen on tehty.
1.5.4. Olybet varaa itselleen oikeuden soveltaa palvelupalkkiota, mikäli asiakas anoo kotiutuksen tekemistä pelitililtään ilman, että sellaista panoksiin liittyvää liikevaihtoa olisi, joka vastaisi talletettua summaa tai olisi sitä suurempi.
1.5.5. Olybet varaa itselleen oikeuden soveltaa talletuksiin ja kotiutuksiin erilaisia palvelupalkkioita maksumenetelmien mukaisesti.
1.5.6. Olybet varaa itselleen oikeuden asettaa talletuksille ja kotiutuksille vähimmäissummaa koskevia vaatimuksia.
1.5.7. Maksettaviksi kuuluvat vain ne voitot, jotka vastaavat Olybetin internetkasinon pelisääntöjä.
1.5.8. Voitot maksetaan internetkasinon pelitilille, pelaaja voi aloittaa kotiutuksen valikoimassa olevien maksumenetelmien ja pankkitilien mukaisesti. Pelaaja ei voi lisätä valikoimaan pankkitilejä, ne ilmestyvät automaattisesti, kun pankkitililtä on suoritettu onnistunut talletus. Kotiutus mahdollistetaan vain sillä menetelmällä, jota pelaaja on käyttänyt talletusta tehdessään. Kotiutukset suoritetaan viimeistään viiden työpäivän kuluessa.
1.5.9. Ohjelmistot ja laitteistot, joita käytetään uhkapelin järjestämisen peliohjelmistossa, takaavat sen, että keskimääräinen pelin tuloksena pelaajille suoritettujen maksujen summa on vähintään 80 prosenttia kaikkien panosten summasta.
1.5.10. Maksettaviksi kuuluvat vain ne voitot, jotka vastaavat peliohjelmistossa tai sen näytössä näkyviä pelisääntöjä, voittoyhdistelmiä ja niiden maksutaulukkoa.
1.5.11. Peliohjelmistossa tarjottavat enimmäisvoittosummat riippuvat pelin erikoispiirteistä ja valmistajan säädöistä ja ne on rajoitettu 500.000 euroon riippumatta sillä hetkellä näytettävästä bonuspelien määrästä tai mahdollisista voittoyhdistelmistä.
1.5.12. Peliohjelmiston toimintahäiriön, sähköisen tai mekaanisen häiriön tai peliohjelmiston manipuloinnin seurauksen näyttöön ilmestyvä tieto ei ole pelin voitto eikä kuulu maksettavaksi.
1.5.13. Peliohjelmistossa näytettävä tieto on visuaalinen kuva satunnaisgeneraattorin pelaamasta voittoyhdistelmästä. Kaikkien pelikierrosten voittoyhdistelmien summat säilytetään tietokannassa. Mikäli mistä tahansa syystä pelaajalle esitetään visuaalinen kuva, joka ei vastaa tietokannan merkintää, perustaksi otetaan tietokannassa kuvattu voittoyhdistelmä.
1.5.14. Peliohjelmistossa esitetyt visuaaliset kohteet (onnenpyörät, maalitaulut yms.) ovat merkitykseltään hahmottavia ja niiden koot eivät vastaa niiden esiintymisen todennäköisyyttä.
1.5.15. Hankalampien häiriöiden yhteydessä tai mikäli epäillään peliohjelmiston manipulointia, voittojen maksaminen suoritetaan, kun pelin tuottajan tekninen henkilöstö on sulkenut edellä mainitut seikat pois.
2. Uhkapelien säännöt
2.1.1. Kasinopelejä tarjoaa Olybet, mutta kasinopelien ohjelmistot ovat peräisin eri peliohjelmistojen valmistajilta. Jokaisesta pelistä on kyseisen pelin tarkat pelisäännöt saatavana pelin ohjeessa, joka avautuu ”i”, ”Info”, ”?”, ”Paytable” tai muulla tavalla merkityn nupin kohdalta.
2.1.2. Jossakin tarjottavassa kasinopelissä pelaajilla on mahdollisuus voittaa lisäpalkintoja, sillä näissä peleissä lisätään jokaisella pelikerralla osa panoksesta palkintorahastoon (jackpot). Olybetin tai kyseisen pelin ohjelmiston tarjoajan tulee vahvistaa Jackpot-voitot. Kaikki tätä koskevat päätökset, jotka on tehnyt järjestäjä ja kyseisen pelin ohjelmiston tarjoaja, ovat lopullisia. Jackpot maksetaan ulos summalla, jonka pelinvalmistajan palvelin jackpotin voiton aikaan jackpotin arvona rekisteröi. Olybet tekee parhaansa varmistaakseen sen, että pelissä näytettävä jackpotin arvo olisi sama kuin pelinvalmistajan palvelimessa oleva.
2.2. Pokerirahapelien ja -turnauksien säännöt
2.2.1. Pokeriohjelmistossa tarjottavat pelit tapahtuvat pelaajien kesken ja pelin järjestäjä vain toimittaa korttien jaon ja rahaliikenteen pelaajien välillä. Pelin järjestäjä ottaa tästä palvelupalkkion, jota turnauksissa kutsutaan nimellä ”fee” ja uhkapeleissä nimellä ”rake”.
2.2.2. Rekisteröitymällä pokeriturnaukseen tai liittymällä uhkapelipöytään pelaaja vakuuttaa, että on tutustunut pokeriohjelmistossa ja Olybetin verkkosivun alaosassa saatavilla oleviin yksityiskohtaisiin pelisääntöihin ja hyväksynyt ne.
2.2.3. Kaikissa pokeripeleissä käytetään määrättyjä pelimerkkejä. Turnauksia pelataan turnauspelimerkeillä (pisteistä), joilla ei ole rahallista arvoa, ja uhkapeleissä pelataan suoranaista rahallista arvoa omaavilla pelimerkeillä (rahasta).
2.2.4. Samassa pöydässä pelaavia pelaajia on kiellettyä vaihtaa tietoja käsissään olevista korteista millään tavalla.
2.2.5. Yhteen pelaamista koskevan epäilyn yhteydessä Olybetillä on oikeus kieltää pelaajan pääsy pokerin peliohjelmistoon kirjautumiseen tilapäisesti tai pysyvästi.
3. Muut ehdot
3.1.1. Asiakkaalla on oikeus esittää valitus Olybetin toiminnasta tai palvelun käyttämisestä ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteen [email protected] kautta. Olybet ottaa valituksen heti käsiteltäväksi ja vastaa viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa. Mikäli valitusta ei ole sen hankaluuden vuoksi tai muista vakavista syistä mahdollista tässä ajassa ratkaista, Olybet ilmoittaa valituksen esittäjälle käsittelyn venymisen syistä ja vastaamisen vaatimasta lisämääräajasta.
3.1.2. Mikäli Olybet ei ratkaise valitusta valituksen esittäjälle hyväksyttävällä tavalla, valituksen esittäjällä on oikeus ottaa valituksineen yhteyttä Viron kuluttajansuoja- ja teknisen valvonnan virastoon (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) tai vero- ja tullivirastoon (Maksu- ja Tolliamet).