Vedonlyöntisäännöt

Vero- ja tulliviraston hyväksymä: 11.02.2021 nr 12.2-2.1/00055-1

OB Holding 1 OÜ:n toton pelisäännöt

1. Yleissäännöt
1.1. Uhkapelin järjestäjä
Totoa järjestää OB Holding 1 OÜ (jatkossa nimellä Olybet), rekisterikoodi: 14975047, osoite: Pronksi 19 Tallinn 10124, puh.: 6 671 250, sähköpostiosoite: [email protected] Totoa järjestetään verkkosivustojen www.olybet.eu, m.olybet.eu, www.olybet.ee ja m.olybet.ee välityksellä. Virossa olevilla asiakkailla ei ole kuitenkaan pääsyä sivustoilla www.olybet.eu ja m.olybet.eu tarjottaviin palveluihin.
1.2. Peliympäristön käyttösäännöt
1.2.1. Olybet säilyttää peliympäristössä osiota Säännöt ja ehdot, jossa esitetään nämä pelisäännöt ja jolla se ottaa asiakkaalta pelitilin rekisteröinnin yhteydessä myös niihin tutustumisesta ja niiden hyväksymisestä vahvistuksen. Nämä ehdot katsotaan samalla Olybetin ja asiakkaan väliseksi sopimukseksi. 
1.2.2. Olybet varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä ehtoja koska tahansa ilmoittamalla siitä ennakolta tai jättämättä ennakolta ilmoittamatta. Ehtoja voi muuttaa esimerkiksi petosten estämiseksi, käyttöehtojen selkeämmiksi muuttamiseksi tai niiden muuttamiseksi laista seuraavia vaatimuksia vastaaviksi. Mikäli tällainen muutos rajoittaa asiakkaan tähänastisia oikeuksia tai vahingoittaa muulla tavalla hänen etujaan, Olybet ilmoittaa asiakkaalle tällaisen muutoksen voimaantulosta etukäteen. 
1.2.3. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, hänen tulee lopettaa pelitilin käyttö.
1.3. Pelitili, pelaajan oikeudet ja velvollisuudet
1.3.1. Uhkapelilaista seuraten on Olybet velvollinen toteamaan pelitiliä käyttävien henkilöiden henkilöllisyyden. Todettavat tiedot ovat etunimi, sukunimi sekä henkilötunnus, ja ennen näiden tietojen todentamista asiakas ei voi pelipalvelua käyttää. Asiakkaan henkilöllisyyden toteaminen suoritetaan Mobiil-ID:n, Smart-ID:n, pankin maksusuorituksella tulevan henkilötunnuksen, asiakirjan kopion toimittamisen tai Sertifitseerimiskeskus AS:n tarjoaman LDAP-palvelun ja maksusuorituksen yhteydessä tulevan asiakastiedon perusteella. Mikäli asiakkaan henkilöllisyyttä ei ole mahdollista todeta tai mikäli asiakas on nuorempi kuin 18-vuotias, hänen pelitiliään ei aktivoida. Ensimmäisellä käynnillä asiakas määrittää itselleen käyttäjänimen ja salasanan, jonka perusteella hänen tunnistamisensa tapahtuu jokaisen seuraavan käynnin yhteydessä.
1.3.2. Olybetillä on koska tahansa oikeus vaatia myös pelitilin aktivoimisen jälkeen lisätietoja tilin, luottokortin, pankki- tai e-lompakkotilin yms. väärinkäytön välttämistarkoituksessa.
1.3.3. Alle 21-vuotias henkilö ei saa Viron uhkapelilain mukaan pelata Virossa uhkapeliä. Alle 18-vuotias henkilö ei saa Viron uhkapelilain mukaan pelata Virossa totoa. Tästä johtuen on Virossa Olybet-tilin luominen mahdollista vähintään 18-vuotiaalla luonnollisella henkilöllä, mutta uhkapelien pelaaminen ei ole tällaisella tilillä mahdollista.
1.3.4. Olybet edellyttää, että pelitilin luonut luonnollinen henkilö on todellinen edunsaaja. Muussa tapauksessa on pelitilin luonut henkilö velvollinen ilmoittamaan siitä Olybetille viipymättä. Todellinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka tekee omaa vaikutustaan käyttäen sopimuksen tai toimenpiteen tai jolla muulla tavoin on hallinnassaan sopimus, toimenpide tai toinen henkilö ja jonka edun mukaisesti, hyödyksi tai laskuun sopimus tai toimenpide tehdään.
1.3.5. Kukin pelaaja saa käyttää peliympäristöä vain henkilökohtaisesti, käyttäjänimen ja salasanan antaminen edelleen toiselle henkilölle on ankarasti kiellettyä. Olybetillä on oikeus koska tahansa jäädyttää ja/tai sulkea pelitili, mikäli on epäily, että tilin omistaja ei käytä omaa pelitiliään henkilökohtaisesti.
1.3.6. Pelaajien on kiellettyä käyttää menetelmiä tai välineitä, jotka ovat ristiriidassa uhkapelin pelaamisen hyvien käytäntöjen ja tapojen kanssa (muun muassa, mutta ei ainoastaan, sähköisiä, mekaanisia tai muita välineitä, jotka mahdollistavat määrittämään, muuttamaan, tallentamaan tai analysoimaan, riippumatta pelistä tai sen osasta, pelin tulosta, maksettavan voiton määrää, voittomahdollisuuksia tai käytössä olevaa pelijärjestelmän strategiaa tms.) tai jotka vähentävät pelikumppanien voiton mahdollisuuksia.
1.3.7. Olybetin henkilökunnalla on oikeus rajoittaa pelaajan panosten tekemistä, mikäli pelaaja rikkoo näitä sääntöjä.
1.3.8. Olybet ei anna pelaajille luottoa.
1.3.9. Olybet ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, joiden syynä on ylivoimainen este, sähkökatko, televiestintäpalvelujen tai -verkkojen häiriö tai mikä tahansa muu sivullisen henkilön aiheuttama viivästys tai häiriö.
1.3.10. Mikäli asiakas huomaa Olybetin pelijärjestelmässä häiriön, hän sitoutuu viipymättä ilmoittamaan tiedon tästä häiriöstä Olybetin asiakastuelle. Häiriöstä seuraavien aineellisten vahinkojen korvausmahdollisuutta Olybetin johto harkitsee vain siinä tapauksessa, että asiakas on täyttänyt tämän velvollisuuden viipymättä.
1.3.11. Pelitili, jolle viimeisestä sisään kirjautumisesta on kulunut 12 kuukautta, katsotaan ei-aktiiviseksi ja Olybet laskee tililtä kuukausittain ei-aktiivisen tilin hallinnointimaksua 5 euroa. Mikäli asiakkaan tilin saldo päätyy nollaan, hallinnointimaksua ei enää lasketa.
1.3.12. Olybetilla on oikeus yksipuolisesti rajoittaa asiakkaan kaikkien ja/tai yksittäisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä, mukaan lukien oikeus yksipuolisesti irtisanoa asiakkaan kanssa solmittu asiakassopimus, ja sulkea asiakkaan pelitili syytä mainitsematta ilmoittamalla tästä 14 päivää etukäteen.
1.3.13. Liikkuessaan verkkosivustollamme asiakas hyväksyy sen, että Olybet voi asentaa hänen tietokoneeseensa tiettyä tietoa ”evästeinä” eli pieninä tekstitiedostoina, jotka auttavat muistamaan asiakkaan mieltymyksiä. 
1.4. Vastuuntuntoinen pelaaminen
1.4.1. Pelaajalla on oikeus uhkapelin järjestäjälle lähetetyssä kirjallisesti uudelleen esitettävässä muodossa olevalla ja Olybetin säätämään menettelyyn toimittamalla ilmoituksella asettaa itsensä suhteen:
1.4.1.1 yläraja enimmäismenetykselle yhden viikon tai yhden kuukauden aikana;
1.4.1.2 kielto osallistua peliin jaksolla, jonka pituus on kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen.
1.4.2. Pelaaja voi kohdassa 1.4.1.1 asetettua limiittiä suurentaa, mutta limiitin suurentaminen astuu voimaan aikaisintaan 48 tunnin kuluttua tätä koskevan tahdonilmauksen tekemisestä siinä tapauksessa, että pelaaja 48 tunnin kuluessa pelitilille kirjautuessaan myös kyseisen limiitin suurentamistoiveen vielä kerran vahvistaa. Limiitin ankarammaksi muuttaminen astuu voimaan heti. Limiitin alkuperäisen säätämisen yhteydessä limiitin voimassaolo alkaa säätöhetkellä. Olemassa olevan limiitin tullessa muutetuksi muuttuu menestysten limiitti, mutta limiitin alkuajaksi ei tule muutoshetki, vaan voimaan jää aiempi limiitin aikasykli. Voimassa olevan limiitin, jäljelle jääneen limiitin ja aikasyklin voi pelaaja nähdä oman pelitilinsä profiilista.
1.4.3. Kohdassa 1.4.1.2 mainitun rajoituksen sähköinen asettaminen on mahdollista emta.ee-sivustolla. Sähköisessä muodossa rajoitustoivomusta Olybet ei ota vastaan, koska sähköiset rajoituksen asetuskeinot ovat emta.ee-sivuston muodossa asiakkaan saatavilla. Sähköisen asetuksen lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus asettaa itselleen pelirajoitus ilmoituksen perusteella EMTA:n palvelutoimistossa. Kohdassa 1.4.1.2 mainittu rajoitus ei tule voimaan heti ilmoituksen esittämisestä alkaen. Ilmoituksen esittämiskeinosta riippuen se voi viedä enintään kaksi työpäivää.
1.4.4. Olybetin on kiellettyä ottaa pelaajalta vastaan panoksia, jotka ovat pelaajan itselleen asettamien rajoitusten kanssa ristiriidassa.
1.4.5. Olybetilla on oikeus yksipuolisesti rajoittaa asiakkaan kaikkien ja/tai yksittäisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä, mukaan lukien oikeus yksipuolisesti irtisanoa asiakkaan kanssa solmittu asiakassopimus, ja sulkea asiakkaan pelitilin ennakkoilmoitusaikaa noudattamatta, mikäli asiakkaan käyttäytyminen Olybetin peliympäristössä ja/tai hänen julkaisemansa tiedot viittaavat siihen seikkaan, että asiakas ei noudata vastuuntuntoisen pelaamisen periaatteita tai että asiakas voi pelaamista jatkamalla aiheuttaa itselleen vahinkoa.
1.5. Talletukset ja voittojen kotiuttaminen
1.5.1. Pelaajalla on oikeus tehdä tallettaa ja kotiuttaa rahaa Olybetin verkkosivulla tarjottavilla maksumenetelmillä ja kaikkien talletusten ja kotiutusten osalta Olybet tarkastaa, että pelitilin ja pankkitilin omistaja ovat sama henkilö.
1.5.2. Pelitilille talletuksen suorittamisen yhteydessä Olybet varaa itselleen oikeuden käyttää lisätoimenpiteitä asiakkaan henkilöllisyyden toteamiseksi. Olybet suorittaa lisätoimenpiteitä, kun talletusten ja kotiutusten kumulatiivinen summa on 2.000 euroa tai enemmän, mutta Olybet varaa itselleen oikeuden suorittaa tällaisia tarkastustoimia myös pienempien summien yhteydessä. Kaikki rahalla tehtävät toimenpiteet tarkastetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.
1.5.3. Asiakas ei saa suhtautua Olybetiin rahoituslaitoksena. Tästä syystä, samoin Viron uhkapelilaista seuraten kotiutus ei ole mahdollista muulle pankkitilille kuin sille, jolta talletus peliin osallistumiseen on tehty.
1.5.4. Olybet varaa itselleen oikeuden soveltaa palvelupalkkiota, mikäli asiakas anoo kotiutuksen tekemistä pelitililtään ilman, että sellaista panoksiin liittyvää liikevaihtoa olisi, joka vastaisi talletettua summaa tai olisi sitä suurempi.
1.5.5. Olybet varaa itselleen oikeuden soveltaa talletuksiin ja kotiutuksiin erilaisia palvelupalkkioita maksumenetelmien mukaisesti.
1.5.6. Olybet varaa itselleen oikeuden asettaa talletuksille ja kotiutuksille vähimmäissummaa koskevia vaatimuksia.
1.5.7. Kotiutettaviksi kuuluvat vain ne voitot, jotka vastaavat pelisääntöjä.
1.5.8. Voitot maksetaan pelitilille, pelaaja voi aloittaa kotiutuksen valikoimassa olevien maksumenetelmien ja pankkitilien mukaisesti. Pelaaja ei voi lisätä valikoimaan pankkitilejä, ne ilmestyvät automaattisesti, kun pankkitililtä on suoritettu onnistunut talletus. Kotiutus mahdollistetaan vain sillä menetelmällä, jota pelaaja on käyttänyt talletusta tehdessään. Kotiutukset suoritetaan viimeistään viiden työpäivän kuluessa.
1.5.9. Ohjelmistot ja laitteistot, joita käytetään uhkapelin järjestämisen peliohjelmistossa, takaavat sen, että keskimääräinen pelin tuloksena pelaajille suoritettujen maksujen summa on vähintään 80 prosenttia kaikkien panosten summasta. Palautusmaksun prosentti toton osalta lasketaan tarjottavien kertoimien mukaan.
1.5.10. Maksettaviksi kuuluvat vain ne voitot, jotka vastaavat peliohjelmistossa tai sen näytössä näkyviä pelisääntöjä, voittoyhdistelmiä ja niiden maksutaulukkoa. 
1.5.11. Peliohjelmistossa tarjottavat enimmäisvoittosummat riippuvat pelin erikoispiirteistä ja valmistajan säädöistä ja ne on rajoitettu 500.000 euroon riippumatta sillä hetkellä näytettävästä bonuspelien määrästä tai mahdollisista voittoyhdistelmistä.
1.5.12. Peliohjelmiston toimintahäiriön, sähköisen tai mekaanisen häiriön tai peliohjelmiston manipuloinnin seurauksen näyttöön ilmestyvä tieto ei ole pelin voitto eikä kuulu maksettavaksi.
1.5.13. Peliohjelmistossa näytettävä tieto on visuaalinen kuva satunnaisgeneraattorin pelaamasta voittoyhdistelmästä. Kaikkien pelikierrosten voittoyhdistelmien summat säilytetään tietokannassa. Mikäli mistä tahansa syystä pelaajalle esitetään visuaalinen kuva, joka ei vastaa tietokannan merkintää, perustaksi otetaan tietokannassa kuvattu voittoyhdistelmä.
1.5.14. Peliohjelmistossa esitetyt visuaaliset kohteet (onnenpyörät, maalitaulut yms.) ovat merkitykseltään hahmottavia ja niiden koot eivät vastaa niiden esiintymisen todennäköisyyttä.
1.5.15. Hankalampien häiriöiden yhteydessä tai mikäli epäillään peliohjelmiston manipulointia, voittojen maksaminen suoritetaan, kun pelin tuottajan tekninen henkilöstö on sulkenut edellä mainitut seikat pois.

2. Toton säännöt
2.1. Säännöissä käytettävät termit
2.1.1. Osallistuja (jatkossa nimellä ”asiakas”) – sopimuksen osallinen, joka on solminut lyönyt järjestäjän kanssa vetoa.
2.1.2. Vedonlyönti – panos peliin, jonka tulos riippuu asiakkaan ennustaman tapahtuman tapahtumisesta, tapahtumatta jäämisestä tai tapahtumistavasta, jolloin tapahtuma, josta asiakas ennustaa, ei ole uhkapelin järjestäjän hallinnassa, voiton saaminen riippuu ennustuksen paikkansa pitävyydestä ja voiton koko riippuu panoksen suuruudesta ja ennen panoksen tekemistä määritetystä voiton kertoimesta (Uhkapelilaissa - Hasartmänguseadus – termit ”toto” ja ”vedonlyönti”).
2.1.3. Totalisaattori – panos peliin, jonka tulos riippuu asiakkaan ennustaman tapahtuman tapahtumisesta, tapahtumatta jäämisestä tai tapahtumistavasta, jolloin tapahtuma, josta asiakas ennustaa, ei ole uhkapelin järjestäjän hallinnassa, voiton saaminen riippuu ennustuksen paikkansa pitävyydestä ja voiton koko riippuu panoksen suuruudesta ja järjestäjän määrittämästä prosentista panosten summasta, oikein ennustaneiden määrästä ja näiden panosten suuruudesta (Uhkapelilaissa termit ”toto” ja ”totalisaattori”).
2.1.4. Livebet-vedonlyönti – panos reaaliajassa tapahtuvalle tapahtumalle, jolle tarjotaan pelin alkamisen jälkeen reaaliajassa muuttuvia kertoimia pelitilanteen mukaan.
2.1.5. Vedonlyönnin suorittaminen – sopimus, joka solmitaan järjestäjän ja asiakkaan kesken. Tässä tapauksessa sopimuksen sisältönä on asiakkaan vedonlyönti järjestäjää vastaan, jonka mukaan hävinneen osapuolen tulee täyttää velvollisuutensa toista puolta kohtaan. Asiakkaalle se merkitsee vedonlyönnin tuloksen tiedostamista (voitto tai häviö) ja järjestäjälle voittosummien maksamista voimassa olevien sääntöjen mukaan. Vedonlyönti solmitaan panoksen vastaanottamisena asiakkaalta järjestäjän tarjoamien ehtojen mukaisesti.
2.1.6. Vedonlyöntilippu – virallinen kuitti, joka annetaan paperilla, magneettisella tietovälineellä tai muulla sähköisellä laitteella. Asiakkaalla on mahdollisuus solmia vedonlyöntejä internetissä. Siinä tapauksessa vedonlyöntilippu on virallinen kuitti, jota säilytetään järjestäjän palvelimessa.
2.1.7. Veto – rahasumma, joka on takauksena asiakkaan velvollisuuksien täyttämisestä järjestäjän suhteen ja jonka asiakas maksaa peliin osallistumisesta ennustaessaan yhden tai yhdistetysti useamman tapahtuman tuloksen.
2.1.8. Tulos – urheilu- tai muun tapahtuman tulos, jolle järjestäjä tarjosi voittokertoimen ja johon nojautuen vedonlyönti solmittiin.
2.1.9. Tarjoukset – tapahtumien luettelo ja vastaavat voittokertoimet, joita järjestäjä vedonlyönteihin tarjoaa.
2.1.10. Tapahtumat – todellisessa elämässä tapahtuvat urheilu-, politiikka- ja viihdealan yms. tilaisuudet, joille järjestäjä tarjoaa kertoimet.
2.2. Toton yleiset säännöt
2.2.1. Järjestäjä ottaa vastaan vedonlyöntejä erilaisista tapahtumista. Kaikki vedonlyönnit otetaan vastaan ainoastaan näiden sääntöjen ja mukaisesti ja vedonlyöntiin osallistuminen on vahvistuksena siitä, että asiakas on tutustunut näihin sääntöihin ja hyväksyy ne täysin.
2.2.2. Mikäli sääntöjen sisällön osalta ilmenee eri kieliin kääntämisen tuloksena epäselvyyttä tai väärinkäsityksiä, nojaudutaan sääntöjen vironkieliseen versioon.
2.2.3. Asiakkaan tulee vedonlyönnin solmimiseksi internetissä ensin rekisteröidä Olybet-ympäristössä tili ja tallettaa tilille rahaa. Vedonlyönnin solmimiseksi asiakkaan tulee valita itseään kiinnostava urheilulaji ja napsauttaa kiinnostavaa kerrointa. Kerralla voi panostaa yhteen tai useampaan tapahtumaan. Panoksen valinnan jälkeen asiakkaan tulee kirjoittaa panosriville haluttu summa ja vahvistaa lippu. Tällä toiminnalla vedonlyönti katsotaan solmituksi. Pelin tuloksen saapuessa tulos rekisteröidään ja voitot maksetaan asiakkaan pelitilille. Kaikki vedonlyönnit säilytetään järjestäjän palvelimessa vähintään 7 vuotta tapahtuman tapahtumispäivästä lukien. Vedonlyöntilipun vahvistamisen jälkeen vedonlyöntiä ei voi enää muuttaa, korjata eikä perua. Mikäli ilmenee internet-yhteyden katkos tai muu tekninen häiriö, vedonlyöntiä ei katsota mitättömäksi, jos se on jo rekisteröity järjestäjän palvelimessa. Kun panos on tehty, kyseinen summa vähennetään asiakkaan tililtä. Järjestäjä on numeroinut ja arkistoinut vedonlyönnin ja voitettujen vedonlyöntien otetta säilytetään vastaavassa asiakirjassa. Vedonlyönnit, jotka on tehty tapahtuman alun jälkeen, palautetaan kertoimella ”1” (paitsi livebet-vedonlyönnit).
2.2.4. Järjestäjä takaa asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden ja suojaa asiakkaan henkilötietojen turvallisuutta Viron tasavallassa voimassa olevan henkilötietosuojalain (Isikuandmete kaitse seadus) mukaisesti.
2.2.5. Asiakas vastaa järjestäjälle esittämiensä henkilötietojen ja yhteystietojen (nimi, henkilötunnus/syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite yms.) oikeellisuudesta ja voimassaolosta. Järjestäjällä on oikeus vaatia myös asiakastilin rekisteröimisen jälkeen asiakkaalta lisätietoja tämän tilistä, luottokortista, pankki- tai e-rahatilistä yms. niiden väärinkäytön välttämistarkoituksessa. Mikäli ilmenee, että asiakas on avannut tilin toisen henkilön tietoja käyttäen, hänen tekemänsä panokset ja voitot mitätöidään, tilille suoritettu maksusuoritus palautetaan ja tili suljetaan. Vieraiden henkilötietojen käyttäminen on Viron tasavallan rikoslain (Karistusseadustik) mukaan rangaistavaa ja sellaiset tapaukset toimitetaan poliisin selvitettäviksi.
2.2.6. Olybet-tili on henkilökohtainen ja vain sen omistajalla on oikeus mennä tilille. Järjestäjä ei vastaa siitä, että tiliä on väärin käyttänyt kolmas osapuoli. Asiakkaan tulee pitää salasanansa ja käyttäjänimensä sekä muut sisään kirjautumisessa käytettävät turvaelementit salassa ja välttää niiden sattumista sivullisten henkilöiden haltuun. Oikeiden turvaelementtien avulla tehtyjen panosten summa veloitetaan asiakkaan tililtä. Mikäli asiakkaalla herää epäily siitä, että hänen käyttäjänimensä ja salasanansa tai muut turvaelementit ovat sattuneet sivullisen henkilön haltuun, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä järjestäjälle välittömästi.
2.2.7. Asiakas ei saa suorittaa vedonlyöntejä sivullisten henkilöiden puolesta. Järjestäjällä on oikeus mitätöidä sellaiset vedonlyönnit.
2.2.8. Yhdestä ja samasta taloudesta ja/tai perheestä peräisin olevilla eri Olybet-tilin omistajilla ei ole sääntöjen laiminlyömis- ja/tai panosrajoitusten ylittämistarkoituksessa sallittua tehdä panoksia samalle kohteelle eikä käyttää samaa kohdetta erilaisissa yhdistelmissä.
2.2.9. Livebet-vedonlyönnit otetaan vastaa tapahtuman tapahtumisaikana. Tämä panostamistapa on mahdollinen ainoastaan järjestäjän internet-ympäristössä. Vedonlyöntejä otetaan vastaan tapahtuman alkamisesta alkaen aina sen päättymiseen saakka. Kaikki vedonlyönnit, jotka on suoritettu ennen tapahtuman päättymistä, ovat voimassa sillä kertoimellä, joka oli asiakkaalle vedonlyönnin suorittamishetkellä.
2.2.10. Järjestäjällä on oikeus olla hyväksymättä asiakkaan panosta ja hyväksytty panos voidaan mitätöidä, mikäli se ei ole sääntöjen mukainen tai mikäli kertoimissa on ilmiselvä järjestäjän tekemä painovirhe. Sellaisissa tapauksissa järjestäjä varaa itselleen oikeuden mitätöidä panos myös tapahtuman tuloksen vahvistamisen jälkeen.
2.2.11. Järjestäjän säätämien limiittien ylittämiseksi samalle pelille samassa tai eri yhdistelmissä panosten toistuva suorittamine ei ole sallittua. Jos asiakkaan tekemä panos on mitätöity, järjestäjä tekee kaikkeansa tiedottaakseen mitätöimisen syystä asiakkaalle sähköpostitse.
2.2.12. Vedonlyöntien hyväksymisehtoja (tasoitukset, kertoimet, yhteistulokset, monivetojen rajoitukset jne.) voidaan muuttaa jokaisen vedonlyönnin jälkeen. Aikaisemmin tehtyjen vedonlyöntien kertoimet pysyvät muuttamattomina, paitsi totalisaattorityyppisen panostamisen osalta. Ennen vedon suorittamista asiakkaan tulee vakuuttua kertoimen ajantasaisuudesta.
2.2.13. Järjestäjällä on oikeus syitä selvittämättä kieltäytyä vetojen vastaanottamisesta miltä tahansa henkilöltä, samoin määrittää valtioita, joista asiakkaita ei hyväksytä. Järjestäjä ei hyväksy tilejä eikä tarjoa palveluita USA:ssa asuville.
2.2.14. Samanlaisille tuloksille (ml. yhdelle tulokselle) suoritettavien toistuvien panosten hyväksymistä järjestäjä voi jokaisen asiakkaan osalta rajoittaa.
2.2.15. Järjestäjä ei hyväksy vetoja, joissa kaksi tai useampi kohde vaikuttaa toisiinsa. Silloinkin, kun asiakas suorittaa sellaisen vedon vahingossa, järjestäjä mitätöi vedon silti myöhemmin. Sellaisessa tapauksessa järjestäjä voi mitätöidä vedot myös pelin tuloksen rekisteröimisen jälkeen. Tällaiset vedot mitätöimällä järjestäjä mitätöi koko vedon, silloinkin kun osa siitä on edelleen voimassa oleva.
2.2.16. Järjestäjä ei salli pelaajien keskinäisiä sopimuksia ja käyttää aktiivisia keinoja välttääkseen skriptien, robottien tai muiden normaalia peliä estävien laitteiden käytön. Järjestäjä ei hyväksy tehtyjä vetoja, mikäli on todennäköistä, että asiakkaat toimivat keskinäisten sopimuksensa perusteella tai syndikaattina. Tällaisia vetoja todetessaan järjestäjä varaa itselleen oikeuden mitätöidä kyseiset vedot. Tässä tapauksessa syndikaatiksi katsotaan myös erittäin samanlaisella vetokuviolla toimivat samaan talouteen tai tuttavapiiriin kuuluvat henkilöt, jotka pienin väliajoin tai jatkuvasti panostavat samantapaisiin tapahtumiin tai asemiin.
2.2.17. Mikäli järjestäjällä on riittävä syy epäillä, että pelitiliä käyttää joku muu kuin tilille merkitty henkilö, järjestäjä varaa itselleen oikeuden sulkea tili välittömästi ja jäädyttää sillä olevat rahat siihen saakka, kun ei ole todettu päinvastaista. Tällaisessa tilanteessa tilin omistaja on velvollinen kommunikoimaan järjestäjän kanssa suoraan ja todistamaan, että hän on suorittanut vedot henkilökohtaisesti. Pelitilin avaamista, rahojen palauttamista ja muita asiaa liittyviä yksityiskohtia koskeviin neuvotteluihin saa osallistua ainoastaan tilin omistaja. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden ottaa yhteyttä suoraan poliisiin, mikäli on perusteita epäillä, että kyseessä voi olla henkilöllisyysvarkaus.
2.2.18. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden mitätöidä jokaisen vedon asiakkaalta, joka panostaa tapahtuman, johon tämä itse liittyy, riippumatta siitä, on hän järjestäjä, osallistuja, tuomari, valmentaja tms.
2.2.19. Mikäli on olemassa epäily, että tapahtuma ei ole tapahtunut reilun pelin (fair play) tapoja noudattaen, on järjestäjällä oikeus pidättää kaikki maksusuoritukset enintään 90 päivän ajan. Mikäli tapahtuma ei ole tapahtunut reilun pelin tapoja noudattaen, järjestäjällä on oikeus mitätöidä kaikki peliin suoritetut panokset.
2.2.20. Järjestäjällä on oikeus julistaa vedonlyönnit (tai osa niistä) mitättömiksi (ulosmaksut suoritetaan kertoimella ”1”) tai keskeyttää ulosmaksut menettelyn loppuun saakka (ml. oikeusmenettely), mikäli kyseessä on yksi seuraavista:
2.2.20.1 Vedonlyöntien vastaanotossa ilmenee virheitä;
2.2.20.2 Kyseessä on ohjelmavirhe (ilmeiset tietojen syöttövirheet tarjottavien tapahtumien luettelossa, ristiriitaiset asemalliset kertoimet, epätavalliset tai väärät kertoimet jne.);
2.2.20.3 Mikäli todetaan epärehellisten keinojen käyttäminen;
2.2.20.4 Erehtyminen näitä sääntöjä vastaan vedenlyönnin suorituksessa;
2.2.20.5 Ilmenee muita seikkoja, jotka vahvistavat vedonlyönnin virheellisyyden.
2.2.21. Järjestäjän tarjoaman peliohjelmiston ohjelma- ja käännösvirheiden hyväksikäyttö ja väärinkäyttö ovat sääntöjen vastaista. Pelaajan, joka huomaa peliohjelmistossa ohjelmavirheen, tulee ilmoittaa tällaisen virheen havaitsemisesta järjestäjälle viipymättä ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected] Mikäli pelaaja käyttää hyväkseen ja/tai väärinkäyttää ohjelmavirhettä, järjestäjä varaa itselleen oikeuden jäädyttää pelaajan tili, pidättää rahat ja mitätöidä panokset silloinkin, kun ne on jo päätetty.
2.2.22. Esimerkki 1: Käännösvirheeksi katsotaan tapaus, jossa tarjouksen yhdellä rivillä lukee ”Alle 5.5 keltaista korttia puoliajalla” ja saman tarjouksen toisella rivillä ”Yli 5.5 kulmapotkua puoliajalla”. Tässä tapauksessa pystyy keskimääräinen, tällaisia panoksia tekevä henkilö havaitsemaan, että yhdellä puoliajalla näytettyjen korttien määrä ei voi olla niin korkea kuin 5 tai enemmän korttia (tilastollinen keskiarvo liigasta riippuen 1.5 - 2.5), sen sijaan tilastollinen keskiarvo kulmapotkujen osalta jalkapallossa on 5 - 7. Siksi järjestäjä varaa itselleen oikeuden kaikkien ”Alle 5.5 keltaista korttia puoliajalla” -panosten mitätöimiseen.
2.2.23. Esimerkki 2: Kerroinvirhe voi olla tilanne, jossa laajalti tunnettu suosikki on kerrointen mukaan suuren epäsuosion tilassa. Tyypillinen kerroinvirhetilanne koripallon Viron mestariliigassa on se, jossa liigan pääsuosikki Kalev/Cramo on kotona merkitty kertoimella 5. ja vierasjoukkue TTÜ KK merkitty kertoimella 1.1. Sama koskee myös vaihdettuja tasoituksia, totaleita, tarjottuja tuplapelejä yms.
2.2.24. Esimerkki 3: Pelaaja on saanut yhdestä voitetusta vedosta kaksinkertaisen voittosumman tai menettänyt vedosta rahaa ja yrittää pikaisesti suorittaa ulosmaksua. Oikeus määrittää, oliko kyseessä ilmiselvä ohjelma-, käännös- vai muu virhe, on yksinomaan järjestäjällä.
2.2.25. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä sääntöjä, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, petosten välttämistarkoituksessa, Sääntöjen täsmennystarkoituksessa tai tarkoituksessa saattaa ne lain vaatimusten mukaisiksi, tuotteita tai bonuksia koskevien ehtojen sääntöihin lisäämiseksi tai muuttamiseksi, samoin kilpailujen järjestäjien tekemien kilpailusääntöjen muuttamisen seurauksena. Mikäli tällainen muutos rajoittaa tai vahingoittaa oleellisesti asiakkaan oikeuksia, järjestäjä ilmoittaa muutoksista asiakkaalle etukäteen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä muutoksia, mutta siitä tapauksessa asiakas suostuu Olybetin tilin sulkemisen.
2.2.26. Mikäli jokin näiden sääntöjen kohta osoittautuu jonkin lain, säädöksen, asetuksen tai oikeuden päätöksen vuoksi mitättömäksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta sääntöjen muiden kohtien voimassaoloon.
2.2.27. Mikäli pelaaja tai tilin omistaja ei ole tyytyväinen järjestäjän peleihin liittyviin mihin tahansa palveluihin tai mihin tahansa voimassa oleviin pelisääntöihin, pelaajan tai tilin omistajan ainoa apukeino on pelien käytön lopettaminen ja tilin sulkeminen.
2.2.28. Kaikki valitukset ja vaatimukset, jotka koskevat vetoja, tulee lähettää järjestäjälle 14 päivän kuluessa kyseessä olevan pelin alkuajasta lukien. Myöhempiä valituksia ei hyväksytä. Valitukset ja vaatimukset tulee lähettää osoitteeseen [email protected]
2.3. Tekninen tulkinta
2.3.1. Joukkuelajeissa käytetään kotijoukkueen (”home”) ja vierasjoukkueen (”away”) periaatetta. Yleensä kotijoukkue on ensimmäisellä paikalla (tarjouksessa merkitty ”1”) ja vierasjoukkue on toisella kohdalla (tarjouksessa merkitty ”2”). Mikäli tapahtuma tapahtuu jossain muussa, joukkueista riippumattomassa paikassa, järjestäjä antaa erillisellä rivillä (status text) lisätietoa.
2.3.2. Kotijoukkueen (”home”) ja vierasjoukkueen (”away”) periaatetta ei käytetä seuraavissa tapauksissa:
2.3.2.1 Pelit tapahtuvat yhdessä kaupungissa neutraalissa paikassa (kansainvälisten kilpailujen osalta);
2.3.2.2 Tapahtumana on tietynlainen mestaruuskilpailujen loppuottelu, joka koostuu yhdestä pelistä (kohtaamisesta);
2.3.2.3 USA:n urheilulajeissa vierasjoukkue näytetään ensimmäisenä ja kotijoukkue toisena, periaatteella: ”Joukkue 2 @ Joukkue 1“. Poikkeuksiin kuuluvia liigoja ovat NBA, NHL, NFL, MLB, NCAA, AHL, OHL, WHL ja QMJHL.
2.3.3. Vedonlyöntien tulosten ratkaisussa otetaan huomioon ainoastaan kilpailujen urheilulliset tekijät. Sosiaali- ja viihdetapahtumien osalta huomioon otetaan vain niiden todelliset tulokset.
2.3.4. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa järjestäjän aloitteesta sen jälkeen, kun valtuutetun elimen kanssa on päästy sopimukseen. Asiakkaille tiedotetaan muutoksista asianmukaisella ilmoituksella. Muutokset ja sääntöjen täydennykset astuvat voimaan siitä päivämäärästä lukien, joka on merkitty tällaiseen ilmoitukseen. Vedonlyönnit, jotka otetaan vastaan merkitystä päivämäärästä alkaen, on tehty muutettujen sääntöjen mukaan. Ennen sitä tehtyjen vedonlyöntien ehdot jäävät samoiksi.
2.3.5. Totalisaattorityyppisten vedonlyöntien osalta pelaaja ei saa laskea kiinteällä kertoimella tapahtuvien ulos maksujen varaan, vaan voitot maksetaan ulos yhtenäisen voittorahaston muodossa, josta on erotettu järjestäjälle kuuluva järjestämispalkkio. Tällöin voittorahastona on kaikkien menetettävien panosten suhteellinen ulosmaksu suoritettujen panosten kokonaissummasta kaikille voittajan oikein ennustaneille pelaajille. Mikäli järjestäjälle syntyy totalisaattorin osallistujien ennustuksiin liittyen järjestettävästä totalisaattorikilpailusta tappiota, voittorahastosta erotetaan seuraavan totalisaattorin järjestämiskulut. Muu summa jaetaan voittaneiden asiakkaiden kesken suhteessa, heidän tekemänsä panosten koon mukaisesti.
2.3.6. Totalisaattorityyppisen vedonlyönnin osalta järjestäjä ottaa palkkion menetettyjen vetojen panostamasta kokonaissummasta ja se ei saa ylittää 50 % suoritettujen vetojen kokonaissummasta.
2.3.7. Mikäli ilmenee jokin laskentavirhe (tekniset häiriöt, väärin syötetyt tulokset jne.), väärin laskettujen vedonlyöntien osalta tilin tilanne uudistetaan vastaavasti. Vedonlyönnit, jotka on suoritettu väärän virheellisen laskennan ja uusintalaskennan välisenä aikana (ml. ne, jotka on suoritettu rahalla, joka on ansaittu järjestäjän virheen tuloksena) jäävät voimaan. Mikäli mikään niistä tapahtumista, jotka käsittivät uusintalaskentaa asiakkaan tekemässä vedonlyönnissä, ei ole vielä alkanut, hänellä on mahdollisuus kieltäytyä mainitusta vedonlyönnistä ilmoittamalla siitä järjestäjälle sähköpostitse. Mikäli asiakkaan tilin tilanne on edellä mainittujen toimenpiteiden ja uusintalaskennan jälkeen miinuksella, hänen tulee pelaamista jatkaakseen korvata puuttuva summa. Ennen korvaamista järjestäjä ei ota tältä asiakkaalta uusia vedonlyöntejä vastaan.
2.3.8. Järjestäjä voi ennakolta julistaa oman bonuksensa tietyille tapahtumille lisäämällä kyseisten tapahtumien tai kauden voittosummiin 1-10 %. Järjestäjä voi tiettyinä päivinä aiemmin julistaa lisämahdollisuuksia monivedoille: jos moniveto sisältää vähintään 6 tapahtumaa ja jokaisen tapahtuman kerroin on vähintään 1.6 ja jos vain yksi tapahtuma on hävitty ja muut on arvattu oikein (oikeaksi ei katsota panoksen palautusta kertoimella ”1”) ja arvattujen pelien kerroin ei ole alle ehdoissa kuvattujen, niin tätä monivetoa ei katsota hävityksi ja voitto maksetaan ulos kertoimella ”1”.
2.3.9. Edellisessä kohdassa mainitut bonukset palkintojen ja lisävoittomahdollisuuksien osalta ovat voimassa vain julistetuin ehdoin.
2.3.10. Mikäli teknisistä syistä (internet- tai sähköyhteyden katkeaminen yms.) tieto vedonlyönnistä ei saavu järjestäjän palvelimeen heti, vaan viivästyneenä (kuten todellinen aika, joka on merkitty lippuun), tätä ei katsota vedonlyönnin mitätöimisen perusteeksi.
2.4. Vedonlyönnin tyypit
2.4.1. Järjestäjä tarjoaa seuraavia vedenlyöntityyppejä: yksittäisveto, moniveto, järjestelmäveto ketjuveto.
2.4.1.1 Yksittäisveto – vedonlyönti, joka suoritetaan yksittäisen tapahtuman tuloksesta. Yksittäisvedon voiton suuruus vastaa panostetun summan ja voittokertoimen tuloa.
2.4.1.2 Moniveto – vedonlyönti monesta toisistaan riippumattoman tapahtuman tuloksesta. Monivedossa voi jokaista tapahtumaa ja ennustettavaa tulosta käyttää vain kerran ja siihen ei saa liittää toisiinsa vaikuttavia tapahtumia. Moniveto katsotaan voittaneeksi, kun kaikki siinä olevat tapahtumat on ennustettu oikein (tulokset vastaavat ennustuksia täysin). Mikäli vähintään yksi tapahtuma on ennustettu väärin, on koko moniveto hävitty, paitsi siinä tapauksessa, että järjestäjä on ennakolta julistanut vetoa koskevan lisävoittomahdollisuuden. Monivedon voiton suuruus vastaa panostetun summan ja kaikkien panokseen liitettyjen tapahtumien voittokerrointen tulon tuloa. Esimerkki: kun monivetoon kuuluu kolme kerrointa 1.6, 1.5 ja 1.4 ja panoksen summa on 50 euroa, niin niiden tulo on 3.36. Tämä luku tulee puolestaan kertoa panoksen summalla 50, joka antaa voittolipun kokonaisarvoksi 3.36 x 50 = 168 euroa.
2.4.1.3 Järjestelmäveto – on panostyyppi, joka koostuu kolmesta tai useammasta tapahtumasta. Tärkein eri järjestelmävedon ja monivedon välillä on se, että järjestelmävedossa voi voittaa myös silloin, kun yksi tai useampi vetolipussa olevista peleistä on hävitty. Järjestelmävedon suorittamiseksi tulee valita tätä koskeva kenttä ”Järjestelmäveto” (lipun yläreunasta). Konkreettinen järjestelmävedon tyyppi, jonka voi valita, riippuu valittujen tapahtumien määrästä. Mitä enemmän tapahtumia on, sitä suuremman yhdistelmämäärän järjestelmän voi valita. 
Esimerkiksi, kun kyseessä on 2/3-järjestelmäveto, osa lipusta voittaa myös silloin, kun vain kaksi tapahtumaa kolmesta on ennustettu oikein. Täytyy muistaa se, että kuvattava mahdollinen voittosumma osoittaa enimmäisvoittoa, joka tässä esimerkissä maksetaan ulos silloin, kun kaikki kolme tapahtumaa on ennustettu oikein. Edellisessä esimerkissä mainitun enimmäissumman voittamiseksi tulee kaikkien kolmen tapahtuman olla arvattu oikein. Järjestelmässä muodostuu tapahtumien keskinäisiä yhdistelmiä (pieniä monivetoja). Seuraava esimerkki kuvaa järjestelmävedon olemusta: Valitsemalla neljä eri tapahtumaa ja 2/4-järjestelmän, lipun osittaiseen voittamiseen riittää, kun ennustaa oikein kaksi tapahtumaa neljästä. Olkoon tämän esimerkin panoksen summana 2 €. Panoksen summa vastaa ”panoksen summa” -riville kirjoitettua numeroa, joka on jaettu yhdistelmien koko määrällä järjestelmässä (tässä esimerkissä 6). 
Se tarkoittaa, että yhteensä järjestelmä muodostuu kuudesta kaksi vetoa sisältävästä monivedosta tuplasta:
Chelsea F.C. – Manchester United F.C (W1; 1.5)
FC Barcelona – Juventus F.C (W1; 1.4)
Real Madrid C.F. – Borussia Dortmund (W1; 1.3)
Atletico Madrid – FC Bayern Munich (W1; 1.8)
Tässä esimerkissä muodostuvat seuraavat yhdistelmät, joiden kesken jaetaan suhteessa myös vedon kokonaissumma eli 0.3333€ (2€/6) yhtä yhdistelmää kohti:

Tapahtuma Kerroin
Chelsea F.C.& FC Barcelona (1.5x1.4 = 2.1)
Chelsea F.C.& Real Madrid C.F (1.5x1.3 = 1.95)
Chelsea F.C.& Atletico Madrid (1.5x1.8 = 2.7)
FC Barcelona & Real Madrid C.F (1.4x1.3 = 1.82)
FC Barcelona & Atletico Madrid (1.4x1.8 = 2.52)
Real Madrid C.F & Atletico Madrid (1.3x1.8 = 2.34)

Jos esimerkiksi kaikki neljä tapahtumaa on lipussa ennustettu oikein, voittavat myös kaikki järjestelmän kahden vedon yhdistelmät eli tuplat. Ulos maksu lippua kohti osoittautuu silloin seuraavaksi: (2.1 + 1.95 + 2.7 + 1.82 + 2.52 + 2.34) x 0.3333 € = 4.48 €. 
Jos taas voittaa FC Barcelona ja Real Madrid, ja Chelsea F.C. ja Atletico Madrid häviävät pelinsä, lipun kokonaisvoitto on 1.82 x 0.3333 € = 0.6066 €. Tämän järjestelmävedon periaatteen mukaan koko lippu voittaa osittain myös silloin, kun vain kaksi tapahtumaa neljästä on ennustettu oikein. Konkreettinen voittosumma riippuu siitä, millaiset (millaisella kertoimella varustetut) tapahtumat oli ennustettu oikein.
2.4.1.4 Ketjuveto – sellaisten yksittäisvetojen yhdistelmä, jotka sisältävät toisistaan riippumattomia tapahtumia. Vedon voittamiseen tarvittava ennakkoehto on ensimmäisen vedon voittaminen, jolloin ensimmäiseksi katsotaan ketjussa oleva aritmeettisesti ensimmäinen (esimerkiksi Tapahtuma 1), ei ajallisesti ensimmäiseksi tapahtuvaa tapahtuma. Siten vetojen järjestys ketjussa on vahvistettu vedonlyöjän tapahtumavalinnalla. Ketjuvedon ensimmäisen lenkin voitosta vähennetään toisessa vedossa tarvittava vetosumma ja loput rahasta siirretään ketjun yhteistilille. Toisen vedon häviämisen yhteydessä ketjusta vähennetään kolmannessa vedossa tarvittava summa. Jos ketjun saldo menee nollaan, koko ketjuveto hävitään. Toisinpäin, kun ketjun vedot ovat voittavia, ketjun saldo kasvaa jatkuvasti ja lopuksi asiakas saa voittona käteen koko ketjun saldon.Tapahtuma Vedon määrä Kerroin Voitto Ketjun saldo
Tapahtuma 1 3 € 2 6 3
Tapahtuma 2 3 € 1.5 4.5 4.5
Tapahtuma 3 3 € 2 0 1.5
Tapahtuma 4 3 € 3 9 7.5
Tapahtuma 5 3 € 1.5 0 7.5

Esimerkki (ks. ylempää taulukkoa): Ensimmäisen tapahtuman tuloksena syntyy voittoa yhteensä 6 €, sillä alkupanos on 3 € ja kerroin 2, josta 3 € siirretään ketjuun ja 3 € siirretään seuraavassa vedossa tarvittavaksi summaksi. Toisen tapahtuman voitolla ketjuun siirretään vastaavasti 1.5 € ja 3 € seuraavan vedon summaksi. Siten toisen tapahtuman jälkeen loppuketjussa on 4 euroa. Kolmannen tapahtuman häviäminen ei tuo ketjuun lisärahaa, vaan vähentää ketjun saldosta 3 € neljättä tapahtumavetoa varten. Neljännen tapahtuman voitto tuo saldoon puolestaan 6 € ja 3 € siirretään viidennen tapahtuman vedon suorittamiseen, se tekee ketjun saldoksi 7.5 €. Viidennen tapahtuman häviäminen ei tuo ketjun saldoon lisää, ja siksi ulos maksettavaksi kuuluu 7.5 €, joka onkin ketjun kokonaisvoitto.
2.5. Cashout 
2.5.1. Täydellinen cashout
2.5.1.1 Cashout on toiminto, joka antaa asiakkaalle mahdollisuuden hallita vetonsa tulosta ja lunastaa raha myös ennen tapahtuman päättymistä. Kun cashout on tarjottu, vedonlyönnistä voi ottaa rahan ulos osittain tai suorittaa täydellisen cashoutin. Osittainen cashout antaa mahdollisuuden vähentää vedonlyönnin summaa ja vähentää riskejä tai lunastaa jo ansaittu voitto. 
2.5.1.2 Cashout antaa asiakkaalle yksinomaisen mahdollisuuden toimia ja lunastaa voitto pelin päättymistä odottamatta. Cashout hyväksytään viivästyksellä. Mikäli vedonlyönnin kertoimet ovat muuttumassa tai tapahtuma on lukossa, cashout ei ole saatavana. 
2.5.1.3 Rahan voi lunastaa sekä prematch- että live-vedonlyönneissä, sekä yksittäis- että monivedoissa ja asiakas voi tehdä valintansa monien urheilulajien, kuten jalkapallon, tenniksen, koripallon jne., välillä. Olybet tekee parhaansa, jotta cashout olisi saatavilla, mutta pelin luonteen vuoksi se ei välttämättä aina ole mahdollista.
2.5.1.4 Jos asiakas haluaa lunastaa rahan, hänen tulee napsauttaa cashout osiossa ”Minun vetoni”. Cashout-toiminnon mahdollisuus on helppo havaita vihreän dollarimerkin perusteella. Jos asiakas päättää valita täydellisen cashoutin, koko summa maksetaan ulos ja vedonlyönnin huomioon ottamattomat tapahtumat eivät enää lippuun vaikuta. Tarjottava premium cashout riippuu valitun lipun tapahtumien kulusta ja summa voi olla alkuperäistä vetosummaa pienempi eli sallii vähentämään vetoon liittyviä riskejä, tai suurempi eli asiakas saa lunastaa jo taatun voiton.
2.5.2. Osittainen cashout
2.5.2.1 Osittaiseksi cashoutiksi tulee ensin napsauttaa nuppia ”Minun vetoni” panoslipun sisällä ja siten nuppia ”Cashout”. Näyttöön ilmestyy Cashoutin valintaruutu, jonka sisällä puolestaan on lisävalinta ”Osittainen Cashout”. Osittaisen Cashoutin suoritamiseksi tulee ensin napsauttaa sitä ja sitten kirjoittaa summa numeroin kenttään tai liikuttaa liukupalkkia ja valita haluttu cashout-summa. Kun summa on valittu, tulee vain napsauttaa nuppia ”Cash out”. Loppusumma jää peliin ja lasketaan yhdessä lipun tapahtumien lopputulosten kanssa. 
2.5.3. Automaattinen cashout
2.5.3.1 Kun vedonlyönti on solmittu, asiakas voi aktivoida myös sen automaattisen cashoutin. Se tarkoittaa, että jos asiakas haluaa ottaa panoksen ulos tietystä määrästä alkaen, niin sen tultua saavutetuksi tai ylitetyksi rahan ulos maksaminen tapahtuu automaattisesti.
2.5.3.2 Automaattisen cashoutin valitsemiseksi tulee heti Cashout-nupin (valikossa ”Minun vetoni”) painamisen jälkeen napsauttaa ”Auto”-ikonia, valita vedonlyönnin cashoutin kynnys/määrä ja painaa ”Luo sääntö”. Kun automaattinen cashout on säädetty, alavalikko ”Auto” sallii noudattaa sääntöä ja tarvittaessa muuttaa sitä. Aktiivisen automaattisen cashoutin mitätöimiseksi tulee valita cashout, napsauttaa ”Auto”-ikonia ja mitätöidä sääntö. Uusi automaattisen cashoutin sääntö voi olla säädettynä edellisen mitätöimisen jälkeen. Vedonlyönnin automaattinen cashout mitätöidään myös silloin, kun asiakas päättää käsin ottaa vedonlyönnin summan ulos osittain tai kokonaan.
2.5.4. Cashout tietokoneessa ja mobiililaitteessa
2.5.4.1 Tarjottavia Cashout-summia voi seurata monella eri tavalla. Jos käytät Olybetin desktop-versiota, tulee kirjautua pelitilille ja valita joko prematch tai Live vedenlyöntien osio. Kun olet kirjautunut sisään, löydät kaikki ovat cashoutit betslipissä annetun vetohistorian (“Minun vetoni”) valinnan kohdalta. Napsauttamalla “Minun vetoni” näet kaikki aktiiviset vedonlyönnit, jolla cashoutin voi tehdä ja millaiselle summalle sitä tarjotaan.
2.5.4.2 Samoin voi cashoutin tehdä matkapuhelimesta tai tabletista. Avaa tätä varten sivun oikeassa yläkulmassa oleva valikko ja valitse ”Odottavat vedot” nähdäksesi millaiselle vedonlyönnille on tarjottu cashoutia. Cashout-mahdollisuuden ja summan näet vedonlyönnin tietojen kohdalta. Kenttää napsauttamalla näytetään vedonlyönnin ID ja pyydetään vahvistamaan cashout-summa.
2.5.5. Cashoutin säännöt ja ehdot
2.5.5.1 Rahan voi lunastaa sekä prematch- että live-vedonlyönneissä, niin yksittäis- kuin monivedoissakin, ja asiakas voi tehdä valintansa useasta urheilulajista, kuten jalkapallo, tennis, koripallo jne.
2.5.5.2 Cashout hyväksytään viiveellä. Mikäli vedonlyönnin kertoimet ovat muuttumassa tai tapahtuma on lukossa, Cashout ei ole saatavana.
2.5.5.3 Mikäli täydellinen tai osittainen Cashout oli onnistunut, näytetään sen vahvistava ilmoitus. Täydellisen Cashoutin osalta tapahtuu välittömästi myös vedenlyönnin laskenta. Vedonlyönnissä olleen tapahtuman todellinen tulos ei enää vaikuta lippuun. 
2.5.5.4 Näytettävä Cashout-summa merkitsee summaa, joka onnistuneen Cashoutin yhteydessä siirretään välittömästi pelitilille.
2.5.5.5 Jos päätät ottaa vedonlyönnin osittain tai kokonaan ulos käsin, kaikki tähän vedenlyöntiin liittyvät automaattiset Cashout-säädöt mitätöidään.
2.5.5.6 Maksuttomista vedonlyönneistä ei ole mahdollista tehdä täydellistä tai osittaista Cashoutia. 
2.5.5.7 Cashoutillisia vedonlyöntejä ei lasketa minkään bonuksen tai kampanjatarjouksen pelaamisvelvollisuuksien joukkoon.
2.5.5.8 Olybet ei takaa, että Cashout-toiminto on aina saatavilla. Jos Cashout on mahdollistettu prematch-vedonlyönnille ja pelin alkaessa sitä ei ole meidän Live-panosten tarjouksessa annettu, vedonlyönnille voi ei Cashoutia tehdä.
2.5.5.9 Olybet varaa itselleen oikeuden rajoittaa osittain tai kokonaan asiakkaalta tai asiakasryhmältä Cashout-toiminnon, mikäli on perusteita epäillä, että asiakas tai asiakasryhmä väärinkäyttää toimintoa käyttäen jatkuvasti hyväkseen peliä edeltäviä kertoimien muutoksia ja ottaen vedonlyönnistä rahaa ulos ennen tapahtuman alkua. 
2.5.5.10 Olybet ei vastaa Cashout-toiminnon puuttumisesta teknisen häiriön yhteydessä. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu sen hyväksymisen hetkellä olleiden ehtojen mukaan.
2.5.5.11 Mikäli asiakas on säätänyt automaattisen cashoutin, mutta Cashout ei tapahtuman loppuun asti mahdollistettu, vedonlyönnin laskenta tapahtuu tapahtuman lopputuloksen perusteella. 
2.5.5.12 Olybet varaa itselleen oikeuden hyväksyä tai kieltäytyä sellaisesta vedonlyönnistä minkä tahansa urheilulajin, kilpailun, tarjousrivin tai panostyypin osalta, jossa on saatavana Cashout-toiminto.
2.5.5.13 Olybet varaa itselleen oikeuden muuttaa, rajoittaa tai poistaa Cashout-toiminnon koska tahansa (valitusta tapahtumasta riippumatta). Kaikki tällaiset vedonlyönnit jäävät voimaan ja huomioon otetaan vedonlyönnin solmimisen yhteydessä voimassa olleet ehdot.
2.5.5.14 Olybet varaa itselleen oikeuden perua täydellisen tai osittaisen Cashout-laskennan, kun on ilmennyt, että vedonlyönnin tarjous tuli lasketuksi virheellisesti.
2.6. Tärkeimmät vaihtoehdot vedonlyönneissä tuloksista
2.6.1. Ensimmäisen joukkueen voitto – on merkitty symbolilla”1” tarjousrivillä.
2.6.2. Tasapelitulos – on merkitty symbolilla ”X”.
2.6.3. Toisen joukkueen voitto – on merkitty symbolilla ”2”.
2.6.4. Ensimmäisen joukkueen voitto tai tasapeli – on merkitty symbolilla ”1X”. Tällaisesta tuloksesta vedonlyönnin voittamiseksi tarvitaan, että ensimmäinen joukkue voittaa tai ottelu päättyy tasapeliin.
2.6.5. Ensimmäisen joukkueen voitto tai toisen joukkueen voitto – on merkitty symbolilla ”12”. Tällaisesta tuloksesta vedonlyönnin voittamiseksi tarvitaan, että voittaisi ensimmäinen tai toinen joukkue.
2.6.6. Toisen joukkueen voitto tai tasapeli – on merkitty symbolilla ”Х2”. Tällaisesta tuloksesta vedonlyönnin voittamiseksi tarvitaan toisen joukkueen voitto tai tasapeli.
2.6.7. Ottelun tulos (Match Result) – Ottelun normaaliajan tulos, jossa on kolme vetomahdollisuutta ”1”, ”2” ja ”X”. Tätä valintaa tehtäessä veto ei osallistu lisäajan, bullitien, rangaistusten yms. laskentaan, siksi kaikki valinnoille ”1” ja ”2” tehdyt vedot ovat normaaliajan tasapelin yhteydessä hävinneet.
2.6.8. Pelin voittaja (Money Line/Match Winner/Winner of the Match) – Veto ottaa huomioon ottelun lopullisen tuloksen ml. lisäaika, bullitit, rangaistukset yms. Mainitulla rivillä on siksi vain ”1” ja ”2”, mutta valinta ”X” puuttuu, sillä normaaliajan tasapelillä tämä valinta ei vielä saavuta tulostaan.
2.6.9. Tasoitusvedonlyönnit – kilpailujen osallistujan voitto tasoitukset huomioon ottaen. Tasoitus annetaan voittokertoimineen tarjousrivillä vierekkäin: ”tasoitus” ”kerroin”. Tasoitus – on järjestäjän kilpailun/ottelun osallistujille maaleissa/pisteissä/erissä/sekunneissa jne. annettava tasoitus eli etu. Tasoitus voi olla positiivinen, negatiivinen tai nolla.
2.6.9.1 Tasoitukset, jotka on kilpailijoille annettu, lisätään kyseiseen tulokseen, jonka kilpailija kilpailussa/ottelussa saavutti. Jos saatu tulos on valittu kilpailijan hyödyksi, hänet katsotaan voittajaksi ja tasoituksella tehty vedonlyönti hänen voitostaan katsotaan voittaneeksi. Jos tulos on vastapuolen hyödyksi, vedonlyönti on hävitty. Jos saatu tulos tasoitus huomioon ottaen on tasapeli, voittokerroin tällaisen tuloksen osalta on ”1” (ilman tasapeliä olevan tasoituksen osalta). 
Esimerkki: jos tasoitus on +3.5 pistettä kotijoukkueelle ja - 3.5 vierasjoukkueelle ja loppupisteet ovat 76 - 79, niin tulos lasketaan kertalaskutoimituksena tasoituksen arvon mukaisesti, siten joko 76 + 3.5 = 79.5 ja 79.5 > 79, jolloin veto on näin ollen voittava (jos panostettiin kotijoukkueelle), tai 79 – 3.5 = 75.5 ja 75.5 < 76, jolloin veto hävitty (jos panostettiin vierasjoukkueelle).
2.6.9.2 Perinteiset eli tasapelilliset tasoitukset. Vedonlyönti voitosta tai yhteispisteistä yhdessä tasoituksen kanssa, joka on esitetty kokonaisluvullisena välinä, kuten 0, 1, 2 jne. Ennustajalla on mahdollisuus valita kolmesta vaihtoehdosta, joko panostaa suosikille, esimerkiksi Kotijoukkue (-1), Tasapeli tasoitus huomioon ottaen (-1/+1) tai Vierasjoukkue (+1). 
Esimerkki: jos tasoitus kotijoukkueelle on (+1), pelaaja panostaa vierasjoukkueen voitolle (-1) ja ottelun tuloksena on vierasjoukkueen voitto 1:2, on veto hävinnyt, sillä tasoitus huomioon ottaen ottelu jäi tasapeliin: 2+( -1) =1 ja 1=1, näin ollen olisi oikea valinta ollut X (+1/-1).
2.6.9.3 Aasialaiset tasoitukset. Vedonlyönti voitosta tai yhteyspisteistä yhdessä tasoituksen kanssa, joka on esitetty 0. -välein. Tällaiset vedonlyönnit lasketaan kahtena vetona puolella summalla: kummallakin kahdesta vedosta on sama kerroin ja yksi vedoista on kokonaisluvullisella tasoituksella ja kokonaissummalla, kuten 0, 1, 2 jne. Toinen puoli vedosta muodostuu niin sanotusti puolikkaista tasoituksista ja kokonaissummista, ne ovat 0.5, 1.5, 2.5 jne., jolloin ”puolikkaan” tulee sijaita välittömästi ”kokonaisluvullisen” vieressä, esimerkiksi aasialainen tasoitus -0.75 koostuu vedoista tasoituksille -1 ja - 0.5. 
Mikäli aasialainen tasoitus on lisätty moni- tai järjestelmävetoon, se lasketaan samalla kertoimella kuten se olisi tapahtunut myös yksittäisvedon yhteydessä. Jos molemmat aasialaisen tasoituksen vedoista voittavat, voittosumma palautetaan lipussa mainitun kertoimen perusteella, esimerkiksi 1.85 x 50 euroa. Jos taas voittaa vain yksi puoli, esimerkiksi tasoitusvedon +0 yhteydessä, ja lopputulokseksi jää 0-0, niin +0 vedosta maksetaan raha takaisin kertoimella ”1” ja vedon toinen puoli kerrotaan lipussa mainitulla kertoimella. Siten lopputulokseksi on palautus puolesta vedosta tasoituksesta +0 25 euroa ja voitto tasoituksesta +0.5 summalla 1.85 x 25 euroa, yhteensä 71.25 eurot. Jos molemmat tavanomaiset vedot hävisivät, koko vedonlyönti katsotaan hävinneeksi.

Joukkue Aasialainen tasoitus Kerroin
Real H=-0.25 (H1=0; H2= -0.5) 2.0
Barcelona H=+0.25 (H=0; H2= +0.5) 1.8

Esimerkki 1: jos 200 € veto on tehty Realista ja Real voittaa: kaksi tavanomaista vetoa puolella summalla voittivat ja voittosummana on 100 x 2.0 + 100 x 2.0 = 400 euroa.
Esimerkki 2: Jos ottelu päättyy tasapeliin: yksi tavanomainen veto puolella summalla hävisi ja toinen voittu kertoimella ”1” ja voittosummana on 100 x 0.0 + 100 x 1.0 = 100 euroa. 
Esimerkki 3: Realin tappion yhteydessä: kaksi tavanomaista vetoa puolella summalla hävisivät ja voittosummana on 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 euroa.
Esimerkki 4: Mikäli 200 euron veto on tehty Barcelonasta ja Barcelona voittaa: kaksi tavanomaista vetoa puolella summalla voittivat ja voittosummana on 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 eurot.
Esimerkki 5: Mikäli 200 € veto on tehty Barcelona voitosta ja ottelu päättyy tasapeliin: yksi tavanomainen veto puolella summalla hävisi ja toinen voitti kertoimella ”1” ja voittosummana on 100 x 1.8 + 100 x 1.0 = 280 euroa.
Esimerkki 6: Barcelona tappion yhteydessä: kaksi tavanomaista vetoa puolella summalla hävisivät ja voittosummana on 100 x 0.0 + 100 x 0.0 = 0 eurot.
2.6.10. Kokonaissummat – vedonlyönnit maaleista/pisteistä/eristä jne. kokosummasta eli yhteistuloksesta, jonka kilpailuissa/ottelussa osallistuja on tehnyt/ansainnut/kerännyt. Tarjousrivillä se on kompaktiuden nimissä merkitty termillä ”total”. Sen voittamiseksi tulee arvata, saavutetaanko suurempi vai pienempi kokonaissumma, kuin mitä rivillä on tarjottu (jossakin tapauksessa myös täsmälleen tarjottu kokonaissumma). Näistä säännöistä lähtien tuloksen määrityksessä otetaan huomioon ottelun normaaliaika, mikäli tarjousrivillä ei ole mainittu toisin.
2.6.10.1 Kokonaissummien osalta tarjotaan kahta vedonlyöntitapaa: kahdella mahdollisella tuloksella (alle tai yli) tai kolmella tuloksella (alle, yli tai sama). Jos ensimmäisen vaihtoehdon yhteydessä tulos vastaa järjestäjän tarjoamaa kokonaissummaa, voittokerroin sekä ”yli” että ”alle” ennustaneille asiakkaille tulee olemaan ”1”. Mikäli vedonlyöntiä kokonaissummasta tarjotaan kolmella mahdollisella tuloksella ja tulos vastaa täysin rivillä tarjottua kokonaissummaa, niin ”yli” ja ”alle” tehdyt vedot katsotaan hävinneiksi ja ”sama” -vedot katsotaan voittaneiksi.
2.6.10.2 Aasialaisen tasoituksen tyylistä tuplavetoa tarjotaan myös kokonaissummasta, joka on esitetty 0. -välein, ei kuitenkaan 0.5:llä (esim. 2.25, 2.75, 3.25 jne.). Tällaista vedonlyöntiä käsitellään kahtena samalla kertoimella olevana (normaali)vetona ja lähimmän totalin tavanomaisena arvona (T1 = T - 0,25, T2 = T+ 0,25). Jokaisen tavanomaisen vedon summa on puolet tuplavedon kokonaissummasta. 
Esimerkki: Veto 1. Olkoon vetona ”Yli 2.25” maalia ottelussa, kertoimena 1.8 ja vedon määränä 200 euroa. Kun ottelussa tehtiin kaksi maalia, voitot lasketaan seuraavasti: Yksi tavanomainen veto kahdesta (Yli 2) palautetaan kertoimella ”1” ja toinen (Yli 2.5) hävisi. Voittosumma on 100 x 1.0 + 100 x 0 = 100 euroa.
Veto 2. Olkoon vetona ”Yli 2.75” maalia ottelussa, kertoimena 1.8 ja vedon määränä 200 euroa. Kun ottelussa tehtiin kolme maalia, voitot lasketaan seuraavasti: Yksi tavanomainen veto kahdesta (Yli 3) voitti kertoimella ”1” ja toinen (Yli 2.5) voitti tarjottavalla kertoimella ja maksetaan ulos. Voittosumma on 100 x 1.0 + 100 x 1 .8 = 280 euroa.

Veto 3. Olkoon vetona ”Yli 2.25” maalia ottelussa, kertoimena 1.8 ja vedon määränä 200 euroa. Kun ottelussa tehtiin kolme maalia, voitot lasketaan seuraavasti: Yksi tavanomainen veto kahdesta (Yli 2) voitti kertoimella 1.8 ja toinen (Yli 2.5) voitti samoin kertoimella 1.8 ja maksetaan ulos. Voittosumma on 100 x 1.8 + 100 x 1.8 = 360 euroa.
2.6.11. Ottelun pistetulos. Ottelun tarkka lopputulos normaaliajan päätyttyä.
2.6.12. Ensimmäisen puoliajan /Koko ottelun tulos. Ensimmäisen puoliajan ja koko ottelun tuloksen ennustus. Tarjousrivillä käytetään seuraavaa merkintää: W – voitto (win), D – tasapeli (draw). Ensimmäisellä kohdalla on ensimmäisen puoliajan tulos ja toisella kohdalla on koko ottelun tulos. Esimerkki: W2W1 tarkoittaa, että toisena merkitty joukkue voittaa ensimmäisen puoliajan ja ensimmäisenä merkitty joukkue voittaa koko ottelun. Kaikkiaan mahdollisia ovat seuraavat 9 vaihtoehtoa: W1W1, W1D, W1W2, DW1, DD, DW2, W2W1, W2D, W2W2.
2.6.13. Panostaminen jokaisen vaiheen (neljänneksen, kolmanneksen, erän jne.) tehokkuuteen (milloin tehdään eniten maaleja, heitetään pisteitä jne.). Vedonlyönti ennustaa, millaiset vaiheet (neljännekset, kolmannekset, erät jne.) tulevat olemaan tehokkaammat ja millaiset niistä ovat yhtä tehokkaat.
2.6.14. Pistetilanne puoliajoittain (tai muiden jaksojen mukaan). Kyseiset palstat on tarjouksessa näytetty muodossa: 2:0, 3:0, 3:1 yms.
2.6.15. Maalin tekotapa (vapaapotku, rangaistuspotku, pukkaaminen, oma maali, muu maali). Vedonlyönti ”Vapaapotkusta” (”From a free kick”) katsotaan voittaneeksi, kun pallo lyödään maaliin suoraan vapaapotkulla. Vedonlyönti ”Rangaistuspotkusta” (”From a penalty kick”) katsotaan voittaneeksi, kun maali tehtiin suoraan rangaistuspotkulla, huomioon otetaan ainoastaan ensimmäinen rangaistuspotku, jota maalivahti ei pysty torjumaan. Vedonlyönti ”Pukkauksesta” (”By a header”) katsotaan voittaneeksi, kun pelaaja teki maalin päällään. Vedonlyönti ”Oma maali” (”Own goal”) katsotaan voittaneeksi, kun kirjataan oma maali (kun pelaaja potkaisi pallon omaan maaliin). Vedonlyönnissä ”Muusta potkusta” (”From a kick”) ei oteta huomioon seuraavia maaleja: ”Vapaapotkusta”, ”Rangaistuspotkusta”, ”Pukkauksesta”, ”Oma maali”.
2.6.16. Tehdään tupla (”Will be a double”). Tämä vedonlyönti katsotaan voittaneeksi, jos kuka tahansa pelaaja kahdesta joukkueesta tekee vähintään kaksi maalia.
2.6.17. Tehdään hattutemppu (“Will be a hattrick). Tämä vedonlyönti katsotaan voittaneeksi, jos kuka tahansa pelaaja kahdesta joukkueesta tekee pelissä vähintään kolme maalia.
2.6.18. Tehdään neljä maalia (”Will be four goals”). Tämä vedonlyönti katsotaan voittaneeksi, jos kuka tahansa pelaaja kahdesta joukkueesta tekee kyseisessä ottelussa vähintään neljä maalia.
2.6.19. Kotijoukkue – Vierasjoukkue (Home – Away) – Kotijoukkueen tai vierasjoukkueen voitto tasoitukset huomioon ottaen. Voitto määritetään maalien (pisteiden) eron avulla, jotka koti- ja vierasjoukkue on kerännyt, ottaen tasoitukset huomioon. Vedonlyönti tasapelillisten otteluiden, kotijoukkueen voittojen ja vierasjoukkueen voittojen määristä yhtenä ottelupäivänä tai koko turnauksessa.
2.6.20. Parillinen/Pariton – veto parillisesta tai parittomasta ”totalin” lukemasta (esim. maalien, korttien, virheiden jne. lukumäärä). Jos tilanne on tapahtuman päättyessä ”0”, se luetaan parilliseksi numeroksi ja veto ”parillisesta totalin luvusta” voittaa.
2.6.21. Osallistujan lopputulos. Tällaisessa vedonlyönnissä tulee arvata, millaiseen etappiin kilpailussa osallistuja pääsee (esim. loppukilpailu, 1/8-finaali, neljännesfinaali, puolifinaali jne.), millainen tulee olemaan hänen lopullinen sijoituksensa kilpailussa (ryhmässä, alaryhmässä yms.), tai se, pääseekö hän seuraavalle tasolle vai ei. Jos jatkossa sattuisi osallistujan pääsy seuraavaan etappiin tulemaan mistä tahansa syystä perutuksi, sitä ei oleta huomioon ja voittomaksu suoritetaan tapahtuneen kilpailun tulosten mukaisesti.
2.6.22. Seuraavalle tasolle pääsyä koskevat vedonlyönnit pysyvät voimassa, kun osallistujat pelaavat keskenään useamman kerran ja pelien järjestystä muutetaan kotikenttäedun myötä. Jos yhtä otteluista ei ole käyty, se on keskeytetty tai jos ottelun tulosta on muutettu, eteenpäin pääsy määritetään joukkueen (osallistujan) todellisen seuraavalle tasolle eteenpäin pääsyn perusteella. Jos yhtäkään ottelua ei ole pidetty, sellaisten vedonlyöntien voittokertoimeksi katsotaan ”1”.
2.6.23. Saavutettu/Saavuttamatta jäänyt tulos. Veto voittaa tai häviää riippuen saavutetusta tai saavuttamatta jääneestä tuloksesta (mikäli tarjousrivillä ei ole merkitty toisin). Esimerkki: Tennispelaaja luopui loukkaantumisen vuoksi jatkamasta kilpailua 1/8 finaalin jälkeen. Tällaisessa tapauksessa hänen turnausvoitostaan tehty vedonlyönti hävinnyt, mutta vedonlyönti, joka on tehty siitä, että hän pääsee 1/8-finaaliin, on voittanut.
2.6.24. Järjestäjä voi tarjota lisäksi muita vedenlyöntityyppejä.
2.7. Rajoituksia tietyn tyypin vedonlyönnille monivedoissa.
2.7.1. Seuraavia vedonlyöntityyppejä ei voi lisätä monivetoon enempää kuin yhden kerran:
2.7.1.1 Jalkapallon pisteet;
2.7.1.2 Tenniksen (erän) pisteet;
2.7.1.3 Ensimmäisen puoliajan ja koko pelin tulos jalkapallossa.
2.7.2. Monivedossa voi olla lisättynä vain yksi keskenään yhteydessä oleva tulos.
2.8. Vähimmäisveto ja enimmäisvoittosumma
2.8.1. Internetissä tehtävien vetojen minimirajoitus on yleensä 0.1 €, mutta voi olla korkeampi, riippuen vetotyypistä tai peliympäristöstä. Enimmäisvedon määrästä sovitaan järjestäjien kanssa. Enimmäisvoittosumma yhdellä lipulla kaikkien vedonlyöntityyppien osalta on 12.000 €. Tämän lisäksi enimmäisvoittosumma yhden päivän aikana on 35.000 € ja viikossa 65.000 €. Mikäli voittosumma on suurempi, maksetaan ulos vastaavasti 12.000 €, 35.000 € ja 65.000 €. Suurin mahdollinen voittokerroin on 1.000. Mikäli kerroin on suurempi kuin 1.000, ulos maksun perusteena olevaksi kertoimeksi katsotaan 1.000. Internetissä tehtävän vedon suuruus ei saa ylittää asiakkaan tilin saldoa ottaen huomioon vielä tapahtumatta olevien vedonlyöntien summa ja voittojen lunastamiseen vaadittu summa.
2.9. Tulosten ja tapahtumien aikataulun kiistoja aiheuttavat kysymykset
2.9.1. Mikäli jo päättyneen tapahtuman tulos mistä tahansa syystä myöhemmin mitätöidään tai muutetaan (joukkueen tai pelaajien diskvalifioiminen, tuomarien päätös jne.), jää vedonlyöntien laskennassa voimaan alkuperäinen (todellinen) tulos.
2.9.2. Huomioon otetaan voimassa olevat (todelliset) tulokset, jotka julkaistaan virallisissa pöytäkirjoissa tai muissa tietolähteissä välittömästi tapahtuman päätyttyä.
2.9.3. Järjestäjä käyttää seuraavia virallisia lähteitä:
www.uefa.com – Mestarien liiga, UEFA Cup, valitut ottelut ja EM (jalkapallo); 
www.fifa.com – Confederation Cup, valitut ottelut ja MM (jalkapallo);
www.beto.gr – Kreikkalainen jalkapallo; 
www.bundesliga.at – Itävaltalainen jalkapallo; 
www.turkish-soccer.com – Turkkilainen jalkapallo; 
www.rfpl.org – Venäläinen jalkapallo; 
www.premierleague.com – Englantilainen jalkapallo; 
www.sportinglife.com – Englantilainen jalkapallo; 
www.gazzetta.it – Italialainen jalkapallo; 
www.bundesliga.de – Saksalainen jalkapallo; 
www.marca.com – Espanjalainen jalkapallo; 
www.lfp.es – Espanjalainen jalkapallo; 
www.lfp.fr – Ranskalainen jalkapallo; 
www.mlsnet.com – Yhdysvaltalainen jalkapallo; 
www.goalzz.com – Jalkapallo; 
www.nfl.com – Amerikkalainen jalkapallo (NFL); 
www.basket.ru – Venäläinen koripallo; 
www.nba.com – Koripallo (NBA); 
www.euroleague.com – Euroliigan koripallo
www.ulebcup.com – ULEB koripallo; 
www.nhl.com – Jääkiekko (NHL); 
www.fhr.ru – Venäläinen jääkiekko; 
www.rusbandy.ru – Venäläinen jääpallo; 
www.atptennis.com – Tennis (ATP); 
www.wtatour.com – Tennis (WTA); 
www.mlb.com – Baseball (MLB); 
www.eurohandball.com – Eurooppalainen käsipallo; 
www.fide.com – Shakki; 
www.volley.ru – Venäläinen lentopallo
2.9.4. Järjestäjä voi käyttää muita virallisia lähteitä, mikäli siihen on tarvetta. Poikkeustapauksissa järjestäjällä on oikeus käyttää videotoistoa määrittääkseen sen avulla oikean tuloksen.
2.9.5. Asiakkaiden tapahtumien tuloksiin liittyvät valitukset otetaan vastaan tarkastettaviksi 14 päivän kuluessa tapahtuman päättymisestä joko sähköpostitse tai postitse osoitteella Pronksi 19, Tallinn.

3. Säännöt eri urheilulajeille
3.1. Amerikkalainen jalkapallo
3.1.1. Amerikkalaisen jalkapallon vetoja otetaan vastaan ottelulle mahdollisine lisäaikoineen. Poikkeuksina ovat seuraavat veto vedonlyöntilinjat: 1. Puoliaika/Ottelu, ”Voittomarginaali”, ”4. neljänneksen tulos”.
3.1.2. Mikäli ottelu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole saatettu loppuun 24 tunnin kuluessa, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ottelun kokonaan tai tilapäisesti keskeyttämisen mennessä ovat jo selvinneet (esimerkiksi ensimmäisen neljänneksen tulos, ensimmäisen puoliajan tulos jne.), ovat perusteina näitä koskevien vedonlyöntien laskennassa.
3.1.3. Mikäli ottelu on peruttu tai siirretty eteenpäin enemmän kuin 24 tunnilla, kaikki tähän otteluun tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.1.4. Amerikkalaiselle jalkapallolle tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.1.4.1 Ottelun voittaja – Vedonlyönnin voittamiseksi tulee ennustaa ottelun voittaja. Vedonlyönnit otetaan vastaan peliajalle lisäaikoineen. 
3.1.4.2 Total – Mikäli ottelussa tehtyjen maalien (pisteiden) summa vastaa panosrivillä tarjottua maalien (pisteiden) summaa, Totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Sama sääntö koskee pelaajan tai joukkueen henkilökohtaisia Total-vetoja. Vedonlyönnit otetaan vastaan peliajalle lisäaikoineen. 
3.1.4.3 Tasoitus – Mikäli tasoituslaskennassa pelin lopputulos on tasapeli, ilman tasapelimahdollisuutta (1-2) oleva tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. 
3.1.4.4 ”1. puoliaika/Ottelu” – Vedonlyönti ennustaa 1. puoliajan (2 neljännesaikaa) ja koko pelin tuloksen. Pelin lisäaikaa ei oteta huomioon.
3.1.4.5 Neljännesajan vedonlyönnit. Neljännesajan vedonlyöntityypit: Neljännesajan voittaja, Voittaja tasoituslaskennalla tai Maalien (pisteiden) total. Mikä joukkue johtaa peliä mainitun neljännesajan jälkeen, ei ole Neljännesajan vedonlyönneissä tärkeintä. Pelin lisäaikaa ei oleta huomioon.
3.1.4.6 Ensimmäisen/Viimeisen touchdownin saavuttava pelaaja – Vedonlyönti ennustaa, kuka pelaajista saavuttaa ensimmäisen tai viimeisen touchdownin. Vedonlyönti katsotaan voimassa olevaksi, kun panosrivillä mainittu pelaaja osallistui peliin ja pelasi vähintään 1 sekunnin. Muussa tapauksessa kaikki tästä tarjouksesta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.1.4.7 1. puoliajan panokset – Vedonlyönti ennustaa, kuka voittaa pelin 1. puoliajan. Jos peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ennen 1. puoliajan loppua, kaikki vedonlyönnit tästä tarjousrivistä palautetaan kertoimella ”1”. 
3.1.4.8 Ensimmäinen/Seuraava tehokas tai tuloksellinen peli – Vedonlyönti ennustaa, millainen on kohtaamisen ensimmäinen tai seuraava tehokas tai tuloksellinen peli (touchdown, maali, safety eli palloa hallussaan pitävän pelaajan maahan kaataminen tämän omalla kenttävyöhykkeellä). Jos peli keskeytettiin ennen ensimmäistä/seuraavaa tehokasta pelitilannetta, kaikki vedonlyönnit tästä tarjousrivistä palautetaan kertoimella ”1”. 
3.1.4.9 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä. 
3.2. Australialainen jalkapallo
3.2.1. Australialaisen jalkapallon vetoja otetaan vastaan ottelulle mahdollisine lisäaikoineen. Poikkeuksina ovat seuraavat vedonlyöntilinjat: 1. Puoliaika/Ottelu, ”Voittomarginaali”, ”4. neljänneksen tulos”.
3.2.2. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeytymiseen mennessä jo selvinneet (esimerkiksi ensimmäisen neljännesajan tulos, ensimmäinen puoliajan tulos jne.), ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.2.3. Mikäli peli on peruttu tai sitä on siirretty eteenpäin yli 24 tunnilla, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.2.4. Australialaiselle jalkapallolle tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.2.4.1 Pelin voittaja – Vedonlyönnin voittamiseksi tulee ennustaa pelin voittaja. Vedonlyönti otetaan vastaan peliajalle lisäaikoineen. 
3.2.4.2 Total – Mikäli ottelussa tehtyjen maalien (pisteiden) summa vastaa vetorivillä tarjottua maalien (pisteiden) summaa, Totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Sama sääntö koskee pelaajan tai joukkueen henkilökohtaisia Total-vetoja. Vedonlyönnit otetaan vastaan peliajalle lisäaikoineen. 
3.2.4.3 Tasoitus – Jos tasoituslaskennalla ottelun lopputulos on tasapeli, ilman tasapelin mahdollisuutta (1-2) oleva tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. 
3.2.4.4 ”1. puoliaika/Ottelu” - Vedonlyönti ennustaa 1. puoliajan (2 neljännesaikaa) ja koko ottelun tuloksen. Ottelun lisäaikaa ei oteta huomioon.
3.2.4.5 Neljännesajan vedonlyönnit – Neljännesajan vedonlyöntityypit: Neljännesajan voittaja, voittaja tasoituslaskennalla tai maalien (pisteiden) total. Mikä joukkue johtaa ottelua mainitun neljännesajan jälkeen ei ole Neljännesajan vedonlyönneissä ratkaisevaa. Ottelun lisäaikaa ei oteta huomioon.
3.2.4.6 1. puoliajan vedonlyönnit - Vedonlyönti ennustaa, kuka voittaa ottelun 1. puoliajan. Mikäli ottelu on keskeytetty tilapäisesti tai kokonaan ennen 1. puoliajan loppua, kaikki vedonlyönnit kyseisestä tarjousrivistä palautetaan kertoimella ”1”. 
3.2.4.7 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä. 
3.3. Sulkapallo
3.3.1. Mikäli yksi pelaajista on ennen kohtaamisen alkua vaihdettu toiseen pelaajaan, kaikki vedonlyönnit kyseisestä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”. 
3.3.2. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. Kaikki ”Pääsee seuraavalle kierrokselle” -vedonlyönnit pysyvät voimassa, jos peli keskeytetään kokonaan tai tilapäisesti, jos pelaaja loukkaantuu tai diskvalifioidaan.
3.3.3. Sulkapallosta tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.3.3.1 Pelin voittaja – Voittava vedonlyönti ennustaa pelin voittajan. 
3.3.3.2 Erän voittaja – Voittava vedonlyönti ennustaa erän voittajan. 
3.3.3.3 Turnauksen voittaja – Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli vetorivillä mainittu pelaaja ei osallistunut turnaukseen.
3.3.3.4 Seuraava syöttö – Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos pelissä ei seuraa yhtään syöttöä. 
3.3.3.5 Pelin tarkka pistemäärä – Jos peli on keskeytetty tai järjestäjän määräämä erien määrä on jäänyt pelaamatta, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”.
3.3.3.6 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.4. Jääpallo (Bandy)
3.4.1. Vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle (90 minuuttia: kaksi 45 minuutin puoliaikaa tai kolme 30 minuutin erää), mikäli ei ole sanottu toisin.
3.4.2. Lisäaika (kaksi 15 minuutin puoliaikaa) otetaan huomioon seuraavissa vedonlyönneissä: ”Pääsee seuraavaan etappiin”, ”Siirtyy korkeampaan liigaan”, ”Turnauksen voittaja”. 
3.4.3. Mikäli ottelu on peruttu tai siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.4.4. Ottelu katsotaan tapahtuneeksi, kun pelattu oli vähintään 80 minuuttia. Jos ottelu keskeytettiin ja sitä ei saatettu 24 tunnin kuluessa päätöksen, kaikki vedonlyönnit lasketaan ottelun keskeytyshetkellä viralliseen ottelun pöytäkirjaan merkityn tilanteen mukaan.
3.4.5. Mikäli tarjouksessa mainittu joukkue ei pääse turnauksen seuraavaan vaiheeseen, tapahtuu ”Paras tulos (turnauksessa)” -vedonlyöntien laskenta kerättyjen pisteiden summan mukaan. Jos joukkueiden pistetilanne on tasapelissä, vedonlyönnin laskenta tapahtuu virallisen pöytäkirjan järjestyksen/tilanteen mukaan.
3.4.6. Järjestäjä ei vastaa peliajan mahdollisista muutoksista. Tarjousrivillä näytettävä tieto on luonteeltaan tiedottavaa ja oikeaa ja ajantasaista tietoa suosittelemme seuraamaan pelin/turnauksen järjestävän organisaation lähteistä.
3.4.7. Mikäli ottelu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.4.8. Tulokset, jotka ovat ottelun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet (1. puoliajan tulos, 1. maali jne.), ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.5. Baseball
3.5.1. Mikäli samana päivänä tapahtuu samojen joukkueiden kesken kaksi peliä ja järjestäjä on tarjonnut vedonlyöntejä vain yhdestä niistä, vedonlyöntien laskennassa lähdetään ensimmäisen pelin virallisista tuloksista. 
3.5.2. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.3. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.4. Kaikki vedonlyöntien laskennat tapahtuvat virallisen pelin järjestäjän pöytäkirjaamien tulosten perusteella (ml. lisäinningit, mikäli ei ole sanotti toisin). 
3.5.5. Jos peli päättyy tasapeliin ja järjestäjä ei tarjonnut vedonlyöntejä tasapelistä, kaikki pelin voittajasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.6. Ottelu katsotaan tapahtuneeksi, kun vähintään 5 inningiä on pelattu (4 ½ inningiä, jos peliä johtaa kotijoukkue).
3.5.7. Joukkue, joka on saavuttanut eniten pesäpisteitä (run) viimeisen pelatun inningin jälkeen, katsotaan voittajaksi (pl. siinä tapauksessa, että kotijoukkue johtaa ja ottelu keskeytetään inningin ensimmäisellä puolella eli topissa, sillä siinä tapauksessa kotijoukkue katsotaan voittajaksi). Mikäli ottelu keskeytetään kokonaan tai tilapäisesti ennen edellä mainittua aikaa, kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat ottelun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.5.8. Tämä sääntö koskee kaikkia vedonlyöntejä, mikäli ei ole sanottu toisin.
3.5.9. Poikkeukset ovat:
3.5.9.1 ”Live-veto” – Ottelun tulee olla pidetty, jotta vedonlyönnit pysyisivät voimassa. Mikäli ottelu keskeytetään kokonaan tai tilapäisesti ennen edellä mainittua aikaa, kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat ottelun kokonaan tai tilapäiseen keskeytymiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.5.9.2 Yli/Alle, Juoksu+Lyönnit+Virheet: Yli/Alle, Tasoitus – Vedonlyönnit katsotaan voimassa oleviksi, kun vähintään 9 ottelun inningiä on pelattu (tai 8 ½ inningiä, jos kotijoukkue johtaa). Jos ottelu siirtyy voittajan selvittämiseksi lisäajalle (lisäinningit), vedonlyönnit lasketaan ottelun virallisen lopputuloksen mukaan. Jos ottelu päättyy ennen edellä mainittua aikaa, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.9.3 Kotona-Vieraissa -pariaate (Koti-/Vierasjoukkue) – Vedonlyönnissä osallistuvat vain kyseisessä tarjouksessa mainitut samana päivänä tapahtuvat pelit. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos ottelussa on pelattu alle 8 ½ - 9 inningiä. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu koti- ja vierasjoukkueen saavuttamien juoksujen (runien) summan perusteella. Mikäli (pesien) juoksujen summa on vedonlyönnissä tarjotun kanssa tasoissa, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.10. Baseballista tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.5.10.1 Ottelun voittaja – Vedonlyönnit ottelun voittajasta otetaan vastaan peliajasta lisä inningeineen (extra innings). 
3.5.10.2 Total: Yli/Alle – Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli ottelussa saavutettujen juoksujen (runien) summa on sama kuin tarjousrivillä mainittu juoksujen summa. Sama sääntö koskee joukkueen tai pelaajan henkilökohtaisia Total-vedonlyöntejä. Kaikki Total: Yli/Alle -vedonlyöntien laskennat tapahtuvat lisäinningien (Extra Innings) laskennalla. 
3.5.10.3 Tasoitus – Jos tasoituslaskennalla ottelun lopputilanne on tasoissa, ilman tasapelin mahdollisuutta (1-2) oleva tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.10.4 Vedonlyöntien laskenta tapahtuu 8 ½ - 9 inningin tuloksen mukaan. Mikäli ottelu siirtyy voittajan selvittämiseksi lisäajalle (lisäinningit), vedonlyönnit lasketaan ottelun virallisen lopputuloksen mukaan. Jos ottelu päättyy ennen edellä mainittua aikaa, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
Poikkeus: Vedonlyönnit pysyvät voimassa, jos ottelu keskeytetään kahden joukkueen hyvin suurella piste-erolla. 
3.5.10.5 Jos tasoituslaskennassa ottelun lopputilanne on tasoissa, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1” (inning, josta vedonlyönti solmittiin, ei ole oleellinen).
3.5.10.6 Joukkueen Juoksut (Runs): Yli/Alle – Vedonlyönti otetaan vastaan vedonlyöntirivillä mainitun joukkueen saavuttamien juoksujen (runien) määrän mukaan. Vedonlyöntien laskenta tapahtuu 8 ½ - 9 inningin tuloksen mukaan. Jos ottelu siirtyy voittajan selvittämiseksi lisäajalle (lisäinningit), vedonlyönnit lasketaan ottelun virallisen lopputuloksen mukaan. Jos ottelu päättyy ennen edellä mainittua aikaa, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.10.7 Juoksut (Runit) + Lyönnit + Virheet: Yli/Alle – Vedonlyönnit otetaan vastaan kahden joukkueen yhteenlasketuista saavutetuista juoksujen (runeista), lyöntien ja virheiden määrästä. Jos ottelun (pesän juoksujen) juoksujen, lyöntien ja virheiden summa vastaa vedonlyönnissä tarjottua, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu tapahtuman järjestäjän virallisen pöytäkirjan mukaan. Vedonlyönnit katsotaan voimassa oleviksi, kun vähintään ottelun 9 vuoroa on pelattu (tai 8 ½ vuoroa, jos kotijoukkue johtaa). Jos ottelu päättyy ennen edellä mainittua aikaa, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.10.8 Juoksujen (Runien) + Lyöntien + Virheiden Total: Parillinen/Pariton - Vedonlyönti ennustaa onko Juoksujen, Lyöntien ja Virheiden kokonaismäärä ottelussa parillinen vai pariton. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu tapahtuman järjestäjän virallisen pöytäkirjan mukaan. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu 9 vuoron (tai 8 ½ vuoron, jos kotijoukkue johtaa) tuloksen mukaan. Jos ottelu siirtyy voittajan selvittämiseksi lisäajalle (lisävaiheet), vedonlyönnit lasketaan ottelun virallisen lopputuloksen mukaan. Jos ottelu päättyy ennen edellä mainittua aikaa, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Jos ottelun päättyessä Juoksujen (Runien), Lyöntien ja Virheiden summa on ”0”, se luetaan parilliseksi numeroksi ja voittaa vedonlyönnin Parillinen Totalista. 
3.5.10.9 Total: Parillinen/Pariton Even / Odd – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu virallisen pistetilanteen mukaan ottelun 9. vuoron jälkeen (tai 8 ½ vuoroa, jos kotijoukkue johtaa). Jos ottelu siirtyy voittajan selvittämiseksi lisäajalle (lisävuorot), vedonlyönnit lasketaan ottelun virallisen lopputuloksen mukaan. Jos ottelu päättyy ennen edellä mainittua aikaa, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Jos tilanne on ottelun päättyessä ”0”, se luetaan parilliseksi numeroksi ja voittaa vedonlyönnin Parillinen Totalista. 
3.5.10.10 Ensimmäisen Juoksun (Runin) saavuttava joukkue - Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos ottelu päättyy tilanteessa ”0:0”. 
3.5.10.11 Viimeisen Juoksun (Runin) saavuttava joukkue - Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos ottelu päättyy tilanteessa ”0:0. 
3.5.10.12 Seuraavan Juoksun (Runin) saavuttava joukkue - Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos ottelussa ei saavuteta seuraavaa Juoksua (myös ottelun keskeytykset otetaan huomioon). Vedonlyönnit pysyvät voimassa, jos saavutetaan Juoksu ja sen jälkeen tapahtuu ottelun keskeyttäminen. 
3.5.10.13 Ensimmäinen ottelun vaihe: Yli/Alle (0.5) – Vedonlyönnit ovat voimassa ja ne lasketaan, kun ensimmäinen vuoro on onnistuneesti pelattu.
3.5.10.14 Ensimmäisen vaiheen tulos – Vedonlyönnit ovat voimassa ja lasketaan, kun ottelun ensimmäinen vuoro on onnistuneesti pelattu.
3.5.10.15 Ensimmäisen kotijuoksun tyyppi - Vedonlyönti ennustaa onko ottelun ensimmäinen Kotijuoksu yhden, kahden, kolmen pisteen vai neljän pisteen Grand Salami tai sitten ottelussa ei saavutetaan yhtäkään Kotijuoksua. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu virallisen pistetilanteen mukaan ottelun 9. vuoron jälkeen (tai 8 ½ vuoron, jos kotijoukkue johtaa). Jos ottelu siirtyy voittajan selvittämiseksi lisäajalle (lisävuorot), vedonlyönnit lasketaan ottelun virallisen lopputuloksen mukaan. Jos peli päättyy ennen edellä mainittu aikaa, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.5.10.16 Vaihe, jossa saavutetaan eniten kotijuoksuja - Vedonlyönti ennustaa vaiheen/vuoron, jolla saavutetaan eniten kotijuoksuja: Ensimmäisessä 4 ½ vuorossa (ml. 5. vuoron ensimmäinen puoli eli top), Seuraavassa 5 vuorossa (alkaen 5. vuoron toisesta puolesta) tai molemmissa vaiheissa sama määrä kotijuoksuja. Lisävuorojen tulos liitetään tuloksiin, jotka on saatu alkaen 5. vuoron toisesta puolesta eli bottomista. 
3.5.10.17 Ensimmäisen juoksun (runin) saavuttava joukkue voittaa – Mahdolliset tulokset: ”Kyllä – vedonlyönti voittaa, jos ensimmäisen juoksun saavuttanut joukkue voittaa koko pelin; ”Ei” – vedonlyönti voittaa, jos ensimmäisen juoksun saavuttanut joukkue häviää koko ottelun. Jos ottelu päättyy tasapeliin, kaikki vedonlyönnit tästä tarjousrivistä palautetaan kertoimella ”1”. Jos ottelu lopetetaan ennen virallisen otteluajan loppua, kaikkien vedonlyöntien tulokset lasketaan 5. inningin (4 ½ inningin jälkeen, jos kotijoukkue johtaa) mukaisten virallisten tulosten perusteella. Joukkue, jolla on edellisen loppuun asti pelatun inningin perusteella saavutettuna enemmän juoksuja (runeja), katsotaan ottelun voittajaksi. Edellä mainittu sääntö ei ole voimassa, jos ottelu keskeytetään inningin ensimmäisellä puolella eli topissa ja kotijoukkue johtaa ottelua. Siinä tapauksessa kotijoukkue katsotaan ottelun voittajaksi.
3.5.10.18 Ensimmäisen pitchin (syötön) tulos inningin topissa (ensimmäisellä puolella): 4 väärää (ball) syöttöä tai jokin muu tulos - Vedonlyönti ennustaa onko ensimmäisen pitchin (syötön) tulos 4 väärää (ball) syöttöä, 3 oikeaa syöttöä, juoksu (run), kotijuoksu, virhe vai muu tulos. 
3.5.10.19 Ensimmäinen 3 juoksua saavuttava joukkue – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu virallisen tilanteen mukaan 9. pelin inningin (tai 8 ½ inninging, jos kotijoukkue johtaa) jälkeen. Jos peli siirtyy voittajan selvittämiseksi lisäajalle (lisäinningit), vedonlyönnit lasketaan pelin virallisen lopputuloksen mukaan. Jos peli päättyy ennen edellä mainittu aikaa, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
Poikkeus: Yksi joukkueista saavuttaa 3 juoksua ennen pelin keskeyttämistä tilapäisesti/kokonaan. 
3.5.10.20 Kotona-Vieraissa -periaate (Koti-/Vierasjoukkue) – Vedonlyöntiin osallistuvat vain kyseissä tarjouksessa mainitut samana päivänä tapahtuvat pelit. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos kohtaamisessa on pelattu alle 8 ½ - 9 inningiä. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu kori- ja vierasjoukkueen saavuttamien juoksujen summan perusteella. Mikäli (pesien) juoksujen summa on vedonlyönnissä tarjotun kanssa tasoissa, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”.
3.5.10.21 Divisioonan voittaja – Jos pelikautta mistä tahansa syystä lyhennetään, vedonlyöntien laskenta tapahtuu kauden virallisen lopputuloksen perusteella. 
3.5.10.22 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.6. Koripallo
3.6.1. Ilman tasapelin mahdollisuutta olevat ”Pelin voittaja” -vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajasta. 
3.6.2. Mikäli ottelu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki vedonlyönnit kohdassa 3.6.14.16 mainittuja lukuun ottamatta palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ottelun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet (esimerkiksi ensimmäisen neljännesajan tulos, ensimmäisen puoliajan tulos jne.) ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.6.3. Mikäli peli keskeytetään vähemmän kuin 5 minuuttia ennen virallisten peliajan loppua, vedonlyönnit tästä tapahtumasta pysyvät voimassa.
3.6.4. Mikäli peli keskeytetään kokonaan tai tilapäisesti, kun virallisen peliajan loppuun on jäänyt yli 5 minuuttia, kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat ottelun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet (esimerkiksi ensimmäisen neljännesajan tulos, ensimmäisen puoliajan tulos jne.) ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.6.5. Live-vedonlyönnit katsotaan voimassa oleviksi, kun kyseisen tarjouksen tulos on ottelun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinnyt. Kaikki muut Live-vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.6.6. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti yli 24 tunniksi, vedonlyönnit, jotka tästä ottelusta solmittiin, palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnit pysyvät voimassa, mikäli ottelu saatetaan päätökseen sen keskeyttämistä seuraavien 24 tunnin kuluessa.
3.6.7. ”2. puoliajan” ja ”4. neljännesajan” vetojen laskenta tapahtuu ottelun normaaliajan tulosten mukaan. 
3.6.8. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos ottelussa saavutettujen pisteiden määrä vastaa tarjouksessa mainittua pisteiden määrää. Sama sääntö koskee seuraavia vedonlyöntejä: Neljännesajan/Puoliajan total, pelaajan/Joukkueen henkilökohtainen total (ml. Levypallojen, Syöttöjen, Virheiden, Sulkemiset, Pallon haltuunottojen Yli/Alle -vedonlyönnit). Pelin, Puoliajan, Neljännesajan tasoitusvedonlyönnit. Vedonlyönnit Pelaajien tilastosta ja muut vedonlyönnit, joissa tarkkaa tasoitusta/totalia ei ole määrätty.
3.6.9. Pelin tilasto (Levypallot, Syötöt, Virheet, Sulkemiset, Pallon haltuunotot: Yli/Alle) -vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli tarjousrivillä mainittu pelaaja ei osallistunut kohtaamiseen. Pelaajien tilastoa vertailevat vedonlyönnit (esim. Kuka saavuttaa eniten Levypalloja/Syöttöjä/Virheitä/Sulkemisia?) palautetaan kertoimella ”1”, mikäli yksi tarjousrivillä mainituista pelaajista ei osallistunut kohtaamiseen. 
3.6.10. Pelaajien Total ja pelaajien tilastoa vertaavat vedonlyönnit otetaan vastaan lisäajan kanssa. 
3.6.11. Kotona-Vieraissa -periaate (Koti-/Vierasjoukkue) – Vedonlyöntiin osallistuvat vain tietyssä tarjouksessa mainitut samana päivänä tapahtuvat ottelut. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos yksi tai useampi kohtaaminen on peruttu tai siirretty eteenpäin. 
3.6.12. Jos turnauksen säännöt sallivat lopettaa tasapeliin jääneen kohtaamisen lisäaikaa pelaamatta ja vedonlyönnin Järjestäjä ei tarjonnut kyseisestä tapahtumasta tasapelin mahdollisuutta, kaikki tällaiset vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Kaikki muut vedonlyönnit (tasoitus, total jne.) lasketaan kohtaamisen virallisten tulosten mukaan.
3.6.13. Jos turnauksen sääntö sallii selvittää voittajan kahden ottelun yhteistuloksella, vedonlyönnin laskennassa otetaan perusteeksi pelin normaaliaika. Jos vedonlyönti on solmittu 2. kohtaamisesta, huomioon otetaan vain 2. kohtaamisen normaaliaika. Toisen kohtaamisen lopussa pelattava lisäaika otetaan huomioon vain niissä vedonlyönneissä, jotka liittyvät joukkueen pääsyyn turnauksen seuraavaan etappiin/kierrokselle jne. 
Esimerkki: 1. ottelun tulos on 85-80 ja 2. ottelun tulos 70-75. Vedonlyönnit lasketaan vain normaaliajan tulosten mukaan.
3.6.14. Koripallosta tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.6.14.1 Ottelun voittaja – Vedonlyönnin voittamiseksi tulee ennustaa ottelun voittaja. Tasapelin mahdollisuudella olevat vedonlyönnit otetaan vastaan peliajasta lisäaikoineen. Kaikki muut vedot lasketaan lisäajan tulosten mukaan.
3.6.14.2 Total – Mikäli ottelussa saavutettujen pisteiden summa vastaa vetorivillä tarjottua pisteiden summaa, Totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Sama sääntö koskee vedonlyöntejä, jotka on vastaan otettu Joukkueen tai Pelaajan henkilökohtaisesta Totalista. Kaikki vedonlyönnit otetaan vastaan peliajasta lisäaikoineen.
3.6.14.3 Tasoitus – Jos tasoituslaskennalla pisteiden total on tasoissa tarjousrivillä mainitun pisteiden totalin kanssa, tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Sama sääntö koskee vedonlyöntejä, jotka on vastaan otettu Joukkueen tai Pelaajan tilastosta (pisteiden/virheiden/sulkemisten total jne.). 
3.6.14.4 Lisäaika: Kyllä/Ei – Kaikki vedot pysyvät voimassa, mikäli ottelu keskeytetään lisäajalla.
3.6.14.5 Joukkueen henkilökohtainen total - Vedonlyönti ennustaa, onko joukkueen ottelussa saavuttamien pisteiden total on Yli tai Alle vedonlyöntitarjouksessa mainitun pisteiden totalin. Jos ottelun pisteiden total vastaa tarjousrivillä mainittua pisteiden totalia, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. 
3.6.14.6 Tehokkain puoliaika – Ottelun 2. puoliajan vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle. Pelin normaaliajan tulee olla pelattu, jotta kaikki vedonlyönnit siitä pysyisivät voimassa.
3.6.14.7 Tehokkain neljännesaika – Kaikkien 4 neljännesajan tulee olla pelattuina, jotta vedonlyönnit tästä ottelusta pysyisivät voimassa. Ottelun lisäaikaa ei oteta huomioon.
3.6.14.8 Voiton marginaali - Ennusta, voittaako ottelun voittaja enemmällä vai vähemmällä pistemäärällä kuin on annettu ottelumarkkinoiden tarjouksessa. 
3.6.14.9 Total: Parillinen/Pariton - Vedonlyönti ennustaa, onko vedonlyönnin tarjouksessa mainitulla aikavälillä (Neljännesaika/Puoliaika/Ottelu) saavutettu pisteiden total Parillinen vai Pariton. 
3.6.14.10 Joukkueen Levypallot (Syötöt/Sulkemiset) Yli / Alle? – Kummankin joukkueen saavuttamien ”Syöttöjen/Sulkemisten: Yli/Alle” -vedonlyönnit. Joukkueen jäsenen diskvalifiointi, loukkaantuminen tai yksinkertaisesti kieltäytyminen osallistumasta otteluun ei vaikuta vedonlyöntien laskentaan. Vedonlyönnit otetaan vastaan peliajasta lisäaikoineen.
3.6.14.11 Pelaajan Levypallot (Syötöt/Sulkemiset/Pallon haltuunotot/Pisteet): Yli/Alle - Vedonlyönti ennustaa, onko pelaajan kohtaamisessa ansaitsemien Levypallojen (Syöttöjen/Sulkemisten/Pallon haltuunottojen/Pisteiden) kokonaismäärä Yli/Alle tarjouksessa mainitun totalin. Pelaajan joukkueen nimi on tarjousriville merkitty lyhenteenä pelaajan nimen ohessa ja sillä on vain tiedottava merkitys. Epätarkkuudet pelaajan joukkueen nimessä eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan – vedonlyönnit katsotaan voimassa oleviksi. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu pelaaja ei osallistu kohtaamiseen. Vedonlyönnit otetaan vastaan peliajasta lisäaikoineen.
3.6.14.12 Eniten Levypalloja (Syöttöjä/Sulkemisia) saavuttava joukkue – Mikäli ottelu on kokonaan tai tilapäisesti keskeytetty ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Järjestäjä tarjoaa joukkueiden tuloksia vertailevia vedonlyöntejä vain turnaustaulukossa mainituista otteluista. Vedonlyönnit edellä mainituista tarjouksista otetaan vastaan otteluajalle lisäaikoineen. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos pelaajan saavuttaa tarjousrivillä mainittua vastaavan Levypallojen (Syöttöjen/Sulkemisten/Pallon haltuunottojen/Pisteiden) kokonaismäärän. 
3.6.14.13 Eniten Levypalloja (Syöttöjä/Pallon haltuunottoja/Sulkemisia/Pisteitä) saavuttava pelaaja – mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Järjestäjä tarjoaa pelaajien tuloksia vertailevia vedonlyöntejä vain turnaustaulukossa mainituista otteluista. Mikäli tarjousrivillä mainittu pelaaja ei osallistu kohtaamiseen, kaikki vedonlyönnit tästä pelaajasta palautetaan kertoimella ”1”. Jos vedonlyönnin tarjousrivillä mainitun pelaajan saavuttamien Levypallojen (Syöttöjen/Pallon haltuunottojen/Sulkemisten/Pisteiden) total vastaa tarjousrivillä mainittua totalia, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnit edellä mainituista tarjouksista otetaan vastaan peliajasta lisäaikoineen, mikäli toisin ei ole mainittu.
3.6.14.14 Mikä joukkue saavuttaa ottelussa/puoliajalla/neljännesajalla ensimmäisenä 10 (20, jne.) pistettä? Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue saavuttaa tarjouksessa mainitulla aikavälillä ensimmäisenä 10 (20, jne.) pistettä. Neljännesajan vedonlyönneissä ottelun lisäaikaa ei oteta huomioon.
Mikäli mikään tarjouksessa olevista joukkueista ei saavuta tarjousrivillä mainittuja pisteitä, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”.
3.6.14.15 Ryhmän/Konferenssin/Divisioonan voittaja – Jotta ryhmän etapin/konferenssin/divisioonan voittajasta vedonlyönnit pysyisivät voimassa, tukee kaikkien mainitun etapin/turnauksen otteluiden olla käyty. Muussa tapauksessa vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
Poikkeus: Vedonlyönnit, jotka on otettu vastaan joukkueesta, jolla ei ole edes teoreettista mahdollisuutta mainittua etappia voittaa (riippumatta tähän asti vielä pelaamattomien kohtaamisten tuloksista), katsotaan hävinneiksi.
3.6.14.16 Play-off -sarjan tulos (3:sta paras/5:stä paras/7:stä paras) – Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos voittajan selvittämiseksi tarvittavaa kohtaamisten määrää (määritetty turnaustaulukossa) ei ole tapahtunut. 
3.6.14.17 Turnauksen voittaja – Jos turnauksen voittajaksi katsotaan enemmän kuin yksi joukkue, ”Turnauksen voittajasta” vastaan otetuttujen vedonlyöntien kertoimet jaetaan suhteessa kaikkien voittajien kesken.
3.6.14.18 Ottelun ensimmäinen virhe - Vedonlyönti ennustaa pelaajan, joka tekee ottelun ensimmäiset 5-6 henkilökohtaista virhettä (virheiden määrä riippuu turnauksen määräyksistä). Teknisiä virheitä ja epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä määrättyjä virheitä ei oteta huomioon.
3.6.14.19 Pääsee seuraavaan etappiin – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu heti tarjouksessa mainitun etapin lopun jälkeen sen virallisesti vahvistettujen tulosten mukaan. Mikäli kohtaamisen joukkueista yksi ei voinut osallistua peliin (esim. diskvalifiointi, osallistumisesta kieltäytyminen ym.), vedonlyönnit tämän joukkueen jatkoon pääsystä katsotaan hävityiksi.
3.6.14.20 Mikä joukkue saavuttaa Pelin/Puoliajan/Neljännesajan ensimmäiset pisteet? Vedonlyönti ennustaa, mikä tarjouksessa mainituista joukkueista saavuttaa tarjousrivillä mainitulla aikavälillä (puoliaika/neljännesaika jne.) ensimmäisen pisteet. 
3.6.14.21 Ottelun/Puoliajan/Neljännesajan viimeisen pisteen saavuttava joukkue - Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue saavuttaa tarjousrivillä mainitulla aikavälillä viimeisen pisteen.
3.6.14.22 Pelin ensimmäinen piste: Kolmen pisteen/Kahden pisteen/ Vapaaheiton pisteen – Vedonlyönnin laskennassa perusteeksi otetaan vain pelituomarin lukemat pisteet. 
3.6.14.23 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.7. Rantajalkapallo
3.7.1. Vedonlyönnit otetaan vastaan ottelun normaaliajalle (36 minuuttia: kolme 12 minuutin erää), mikäli ei ole sanottu toisin.
3.7.2. Lisäaika ja rangaistussarja otetaan huomioon seuraavissa vedonlyönneissä: Ottelun voittaja, Pääsee seuraavaan etappiin, Turnauksen voittaja jne. 
3.7.3. Mikäli ottelu on peruttu tai sitä siirretään eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.7.4. Ottelu katsotaan tapahtuneeksi, kun kohtaamisesta on pelattu vähintään 24 minuuttia. 
3.7.5. Mikäli ottelu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.7.6. Tulokset, jotka ovat ottelun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet (esimerkiksi ensimmäisen erän tulos, ensimmäinen maali jne.), ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.7.7. Vedonlyönnin järjestäjä käyttää tilaston ja tulosten virallisena lähteenä seuraavaa sivustoa: https://www.beachsoccer.com/.
3.8. Rantalentopallo
3.8.1. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä selvinneet (esimerkiksi ensimmäisen erän tulos jne.), ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.8.2. Mikäli peliä on siirretty eteenpäin yli 24 tunniksi, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.8.3. Pelin tapahtumapaikan muuttuessa kaikki vedonlyönnit pysyvät voimassa.
3.8.4. Jos yksi pelaajista vaihdetaan toiseen, kaikki tästä kohtaamisesta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.8.5. Tuomarin päätös ottaa joukkueelta (rangaistuksena) piste ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.8.6. Sääntö vaikuttaa seuraaviin vedonyönteihin: Live-vedonlyönti ”Saavuttaa ensimmäisenä tuloksen 5/10/15/20” tarjouksiin; Joukkue, joka voittaa seuraavan pisteen.
3.8.7. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu sen mukaan, kumpi joukkue saavuttaa ensimmäisenä tarjouksessa mainitun pistesumman ja jatkossa tapahtuvia tuomareiden tekemiä pisteiden liikutteluita tai pistemäärien muutoksia ei oteta lukuun. Samoin periaattein tapahtuu myös vedonlyönnin ”Seuraavan pisteen saavuttava joukkue” laskenta. 
3.8.8. Rantalentopalloon tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.8.8.1 Pelin voittaja – Vedonlyönti ennustaa kohtaamisen voittajan.
3.8.8.2 Total – Mikäli pelissä saavutettujen pisteiden summa vastaa panosrivillä tarjottua pisteiden summaa, Totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.8.8.3 Joukkueen henkilökohtainen total – Mikäli ensimmäisen tai toisen joukkueen saavuttamien pisteiden määrä vastaa panosrivillä tarjottua pisteiden määrää, tästä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.8.8.4 Erien Total: Yli/alle – Vedonlyönti ennustaa, onko ottelun erien määrä yli vai alle tarjouksessa mainitun erien totalin. Jos peli on keskeytetty / sitä ei ole saatettu loppuun, vedonlyönnit siitä palautetaan kertoimella ”1”. 
3.8.8.5 Mikä joukkue saavuttaa ensimmäisenä 10/15 pistettä? – Mikäli pelin tuomari päättää muuttaa jo todettua pelin tulosta, vedonlyöntien laskentaa päätökseen se ei vaikuta. Kaikki kyseisestä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit pysyvät voimassa. 
3.8.8.6 Erien Total – Vedonlyönnin laskenta perustuu pelissä pelattujen erien määrään. Mikäli pelissä saavutettujen pisteiden summa vastaa panosrivillä tarjottua pisteiden summaa, Totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.8.8.7 Erän/erien Tasoitus – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu pelin loppupisteistä riippumatta.
3.8.8.8 Erän tarkka pistemäärä – Vedonlyönti ennustaa pelin tarkan erien tilanteen. Vedonlyönti ennustaa pelattujen erien tarkan pistemäärän.
3.8.8.9 Turnauksen voittaja – Mikäli turnauksen voittajaksi katsotaan enemmän kuin yksi joukkue, ”Turnauksen voittajasta” vastaan otettujen vedonlyöntien kertoimet jaetaan suhteessa kaikkien voittajien kesken.
3.8.8.10 Ottelun total: Parillinen/Pariton – Vedonlyönti ennustaa, onko ottelussa saavutettujen pisteiden kokonaismäärä parillinen vai pariton.
3.8.8.11 Erien total: Parillinen/Pariton – Vedonlyönti ennustaa, onko kohtaamisessa pelattujen erien kokonaismäärä parillinen vai pariton.
3.8.8.12 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.9. Nyrkkeily
3.9.1. Mikäli tapaamista (ottelua) on siirretty yli 24 tunnilla, kaikki vedonlyönnit tähän tarjoukseen palautetaan kertoimella ”1”. 
3.9.2. Tapaaminen (ottelu) on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti yli 24 tunniksi, kaikki vedonlyönnit kyseisestä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”. Muissa tapauksissa vedonlyönnit jäävät voimaan.
3.9.3. Ottelun tapahtumapaikan muuttuessa kaikki vedonlyönnit jäävät voimaan. 
3.9.4. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu ottelun lopussa julistetun tuloksen perusteella. Tuomarin päätös pistetilanteen muuttamisesta myöhemmin ei muuta vedonlyönnin laskentaa.
3.9.5. Jos ottelu päättyy tekniseen tasapeliin, kaikki tasapelille vastaan otetut vedonlyönnit lasketaan voittaviksi.
3.9.6. Ottelu katsotaan alkaneeksi, kun ottelun alkua merkitsevä kellonlyönti on kaikunut. Järjestäjä tarjoaa seuraavia ”Voiton tyyppi” -vedonlyöntejä: Pistevoitto, Tyrmäysvoitto (KO), Tekninen tyrmäys (TKO), Diskvalifiointi tai kohtaamisesta luopuminen jostain muusta syystä. 
3.9.7. ”Aikaisen voiton” periaate merkitsee ottelun voittoa Tyrmäyksellä, Teknisellä tyrmäyksellä, nyrkkeilijän diskvalifioimista tai nyrkkeilijän luopumista kohtaamisesta mistä tahansa syystä.
3.9.8. ”Voitto tuomarien päätöksellä” -periaate tarkoittaa, että kaikki enimmät mahdolliset erät on käyty ja ottelun voittaja määrätään tuomarien päätöksellä.
3.9.9. Jos yksi osallistujista kieltäytyy erän alkua merkitsevän kellon lyönnin jälkeen tulemasta kehään, ottelu katsotaan päättyneeksi. Siinä tapauksessa edeltänyt erä katsotaan viimeiseksi ja ottelun voitto annetaan vastustajalle. 
3.9.10. Jos erien kokonaismäärää on turnauksen/kohtaamisen määräyksen mukaan muutettu, kaikki vedonlyönnit paitsi ”Erien total” pysyvät voimassa. Kaikki vedonlyönnit erien kokonaismäärästä palautetaan kertoimella ”1”. 
3.9.11. Jos kohtaamisen yksi osallistujista on vaihdettu toiseen, kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”.
3.9.12. Järjestäjä tarjoaa vedonlyöntejä seuraavista tuloksista:
3.9.12.1 Ottelun voittaja – Vedonlyönti ennustaa, voittaako yksi vai toinen osapuoli vai päättyykö kohtaaminen tasapeliin (W1, W2 tai X). Voiton tyyppi (KO, TKO, diskvalifiointi) ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu nyrkkeilykehässä julistettujen tulosten mukaan (ml. tuomarin tekemät pistetilanteen muuttamiset). Kohtaamisen jälkeen tapahtuva kurinpidollinen tai mikä muu tahansa tuomarin päätös ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Jos ilman tasapelin mahdollisuutta olevassa tarjouksessa mainittu ottelu loppuu tasapeliin, kaikki vedonlyönnit kyseisestä ottelusta palautetaan kertoimella ”1”.
3.9.12.2 Erien total – Jos yksi osallistujista kieltäytyy erän alkua merkitsevän kellon lyönnin jälkeen tulemasta nyrkkeilykehään, ottelu katsotaan loppuneeksi. Siinä tapauksessa lasketaan edeltänyt erä viimeiseksi ja ottelun voitto annetaan vastustajalle. Jos erien kokonaismäärä on turnauksen/kohtaamisen määräyksen mukaan muutettu, kaikki vedonlyönnit Erien Totalista palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu todellisen erien määrän mukaan. 
3.9.12.3 Erien vedonlyönnit – Vedenlyönti ennustaa, missä erässä yksi tai toinen tarjouksessa mainittu osallistuja ottelun voittaa. Vedonlyönti otetaan vastaan ottelun voittajasta, jonka vuoksi erän itsensä tulos ei ole vedonlyönnissä oleellinen. Jos voittaja selvitetään tuomarin päätöksellä, vedonlyönti voitosta viimeisessä erässä pysyy voimassa ja katsotaan hävinneeksi.
3.9.12.4 Knockdown ”N”-erässä: Kyllä/Ei – Vedonlyönnissä lasketaan vain knockdownit, joissa ottelun tuomari aloittaa lukemisen. Nyrkkeilykehässä oleva tuomari voi aloittaa lukemisen omasta aloitteestaan. Kaatumisia tai liukastumisia liukkaalla lattialla knockdowneiksi ei katsota. 
3.9.12.5 Ottelun tulos – Vedonlyönti ennustaa ottelun voittajan ja voiton tyypin. Tarjottavat voittotyypit: Voitto pisteillä, Tyrmäys (KO), Tekninen tyrmäys (TKO), Diskvalifiointi. KO – vastustaja on tyrmätty, eikä pysty jatkamaan ottelua 10 sekunnin lukemisen jälkeen. TKO – tekninen tyrmäys, joka julistetaan saman nyrkkeilijän kolmen knockdownin jälkeen samassa erässä. Voitto tuomarien päätöksellä (ottelun määräyksessä suunniteltu erien määrä on toteutunut); Tasapeli (pisteissä); Diskvalifiointi.
3.9.12.6 Voittaja / Erien total: Yli/Alle – Vedonlyönti ennustaa sekä ottelun voittajan että sen, onko erien kokonaismäärä yli vai alle tarjouksessa mainitun totalin. Jos ottelu loppuu tasapeliin, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Jos erien kokonaismäärä on turnauksen/kohtaamisen määräyksen mukaan muutettu, kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyöntien laskenta tapahtuu loppuun asti käytyjen erien määrän mukaan.
3.9.12.7 Voittaa ottelun tarjousrivillä mainitussa erässä tai niiden välillä – Vedonlyönti ennustaa voittajan ja erän tai erien välin, jolla voitto saavutettiin. Jos ottelu loppuu tasapeliin, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Jos yksi osallistujista kieltäytyy erän alkua merkitsevän kellon lyönnin jälkeen tulemasta nyrkkeilykehään, ottelu katsotaan loppuneeksi. Siinä tapauksessa lasketaan edeltänyt erä viimeiseksi ja ottelun voitto annetaan vastustajalle. Jos erien kokonaismäärä on turnauksen/kohtaamisen määräyksen mukaan muutettu, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu todellisen erien määrän mukaan. 
3.9.12.8 Voitto tuomarien päätöksellä: Kyllä/Ei – Vedonlyönti ennustaa, käydäänkö voittajan selvittämiseksi enimmäismäärä eriä vai päättyykö ottelu aikaiseen voittoon. Jos erien kokonaismäärä on turnauksen/kohtaamisen määräyksen mukaan muutettu, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu todellisen erien määrän mukaan. Jos ottelu oli teknisten vaikeuksien vuoksi peruttu tai keskeytetty, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.9.12.9 Missä erässä voittaja selviää? – Vedonlyönti ennustaa erän, jossa selviää voittaja tai selviää voittaja tuomarien päätöksellä. Jos yksi osallistujista kieltäytyy erän alkua merkitsevän kellon lyönnin jälkeen tulemasta nyrkkeilykehään, ottelu katsotaan päättyneeksi. Siinä tapauksessa edeltävä erä katsotaan viimeiseksi ja ottelun voitto annetaan vastustajalle. 
3.9.12.10 Nyrkkeilijän knockdown: Kyllä/Ei – Vedonlyönnissä otetaan huomioon vain lattiaan lyömiset, joissa ottelun tuomari aloittaa lukemisen. Kaatumisia tai liukastumisia liukkaalla lattialla ei lasketa knockdowniksi.
3.9.12.11 Nyrkkeilijä voittaa ottelun ensimmäisellä minuutilla – Vedonlyönti voittaa, kun tarjousrivillä mainittu nyrkkeilijä voittaa ottelun 59 sekunnin kuluessa ottelun alusta lukien.
3.9.12.12 Nyrkkeilijä lyödään knockdowniin, mutta voittaa ottelun – Vedonlyönnin tarjoukset: ”Kyllä” – Tarjouksessa mainittu nyrkkeilijä lyödään knockdowniin, mutta hän voittaa ottelun. ”Ei” – muu. Vedonlyönnissä otetaan huomioon vain knockdownit, joissa ottelun tuomari aloittaa lukemisen. Kaatumisia tai liukastumisia liukkaalla lattialla ei lasketa knockdowniksi. Jos ottelu oli teknisten vaikeuksien vuoksi peruttu tai keskeytetty, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.9.12.13 Knockdown / Tyrmäys / Tekninen tyrmäys? – Vedonlyönnin tarjoukset: Nyrkkeilijä 1/Nyrkkeilijä 2/Kumpikin; Nyrkkeilijää 1/Nyrkkeilijää 2 tai kumpaakaan ei lyödä knockdowniin, tyrmätä/tyrmätä teknisesti. 
3.9.12.14 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.10. Shakki
3.10.1. Mikäli peli on peruttu tai siirretty enemmän kuin 24 tunnilla, kaikki tähän peliin tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.10.2. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki kyseiseen peliin tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat merkin lopulliseen tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.10.3. Vedonlyönnit lasketaan virallisten turnauksen tulosten mukaan. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli yksi tarjousrivillä mainituista pelaajista ei osallistunut kohtaamiseen. 
3.10.4. Shakkiin tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.10.4.1 Pelin voittaja – Vedonlyönti ennustaa ottelun voittajan. Mikäli yksi pelaajista kieltäytyy osallistumasta kohtaamiseen tai hänet diskvalifioidaan ennen pelin alkua, kaikki tähän tarjoukseen vastaanotetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.10.4.2 Turnauksen voittaja – Mikäli kahden tai useamman pelaajan pistetilanne on tasoissa, tähän tarjoukseen hyväksyttyjen vedonlyöntien laskenta tapahtuu turnauksen virallisen pöytäkirjan mukaan.
3.10.4.3 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.11. Kilpapyöräily
3.11.1. Vedonlyönnit lasketaan virallisten palkintojenjakoseremonian tulosten mukaan. Tämän jälkeen tapahtuvat diskvalifioinnit eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan.
3.11.2. Jos pyöräilijä keskeyttää ajon, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.11.3. Jos tarjousrivillä mainittu vaihe on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti, vedonlyönnit siitä palautetaan kertoimella ”1”. 
3.11.4. Tulokset, jotka ovat kilpailun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.11.5. Mikäli tarjousrivillä mainittu ajo tai etappi on mitätöity tai siirretty eteenpäin, vedonlyönnit siitä palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat ajon kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.11.6. Pyöräilylle tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.11.6.1 Ajon voittaja – Vedonlyönti ennustaa ajon voittajan. Mikäli joku pyöräilijöistä diskvalifioidaan, vedonlyönnit lasketan palkinnonjakotilaisuudessa julistettujen tulosten mukaan. Pyöräilijä, joka ensimmäisenä ylittää maaliviivan, katsotaan kilpailun voittajaksi. Mikäli kukaan kilpailuun osallistuvista pyöräilyjöistä ei ylitä maaliviivaa, voittajaksi katsotaan pyöräilijä, joka on läpäissyt eniten etappeja (tai suurimman matkan). Mikäli kaksi tai useampi pyöräilijä läpäisee yhtä paljon etappeja (tai saman matkan), niin kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta lasketaan viimeisen etapin päättyessä julistetun luokittelun tulosten mukaan. 
3.11.6.2 Etapin voittaja – Vedonlyönti ennustaa etapin voittajan. Vedonlyönti pyöräilijästä, joka ei osallistunut kilpa-ajoon, palautetaan kertoimella ”1”. Mikäli joku pyöräilijöistä diskvalifioidaan, vedonlyönnit lasketaan palkinnonjakotilaisuudessa julistettujen tulosten mukaan. 
3.11.6.3 Kumpi on parempi (kilpa-ajon tulosten mukaan)? - Vedonlyönti ennustaa, kumpi pyöräilijöistä päättää kilpa-ajon sijoittuen korkeammalle sijalle. Laskenta tapahtuu kilpa-ajon virallisten lopputulosten mukaan. Molempien tarjouksessa mainittujen pyöräilijöiden tulee aloittaa tarjouksessa mainittu kilpailu, jotta vedonlyönti pysyisi voimassa. Ainakin yhden mainituista pyöräilijöistä tulee lopettaa kilpa-ajo (ylittää maaliviiva), jotta vedonlyönnit tästä tarjouksesta pysyisivät voimassa. Muussa tapauksessa kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Mikäli tarjouksessa mainituista kahdesta pyöräilijästä kilpa-ajon lopettaa (maaliviivan ylittää) vain yksi, kilpailun lopettaneen pyöräilijän tulos katsotaan paremmaksi ja hänen tuloksestaan vastaanotetut vedonlyönnit ovat voittavia.
3.11.6.4 Kumpi on parempi etapin tulosten mukaan)? - Vedonlyönti ennustaa, kumpi pyöräilijöistä päättää etapin sijoittuen korkeammalle sijalle. Laskenta tapahtuu etapin virallisten lopputulosten mukaan. Molempien tarjouksessa mainittujen pyöräilijöiden tulee aloittaa tarjouksessa mainittu etappi, jotta vedonlyönti pysyisi voimassa. Ainakin yhden mainituista pyöräilijöistä tulee lopettaa etappi, jota vedonlyönnit tästä tarjouksesta pysyisivät voimassa. Muussa tapauksessa kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Mikäli tarjouksessa mainituista kahdesta pyöräilijästä etapin lopettaa vain yksi, etapin lopettaneen pyöräilijän tulos katsotaan paremmaksi ja hänen tuloksestaan vastaanotetut vedonlyönnit ovat voittavia.
3.11.6.5 Kumpi joukkue on parempi (kilpa-ajon tulosten mukaan)? - Vedonlyönti ennustaa, kumpi joukkue lopettaa kilpa-ajon saavuttaen korkeamman sijan. Vähintään yhden tarjouksessa mainitun joukkueen tulee aloittaa tarjouksessa mainittu kilpailu, jotta vedonlyönti jäisi voimaan. Vähintään yhden tarjouksessa mainitun joukkueen tulee lopettaa kilpailu (ylittää maaliviiva), jotta vedonlyönti kyseisestä tarjouksesta pysyisi voimassa. Muussa tapauksessa kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Mikäli tarjouksessa mainituista kahdesta joukkueesta kilpa-ajon päättää vain yksi, kilpa-ajon päättäneen joukkueen tulos katsotaan paremmaksi ja tämän joukkueen tuloksesta vastaan otetut vedonlyönnit ovat voittavia.
3.11.6.6 Kumpi joukkue on parempi (etapin mukaan)? - Vedonlyönti ennustaa, kumpi joukkue lopettaa etapin saavuttaen korkeamman sijan. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjouksessa mainittu joukkue ei osallistunut tarjoukseen tällä etapilla. Vähintään yhden tarjouksessa mainitun joukkueen tulee aloittaa tarjouksessa mainittu etappi, jotta vedonlyönti jäisi voimaan. Vähintään yhden tarjouksessa mainitun joukkueen tulee lopettaa etappi (ylittää maaliviiva), jotta vedonlyönti kyseisestä tarjouksesta pysyisi voimassa. Muussa tapauksessa kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Mikäli tarjouksessa mainituista kahdesta joukkueesta etapin päättää vain yksi, etapin päättäneen joukkueen tulos katsotaan paremmaksi ja tämän joukkueen tuloksesta vastaan otetut vedonlyönnit ovat voittavia.
3.11.6.7 Vuoren kuningas – Vedonlyönnit lasketaan kilpailun järjestäjän virallisen tuloksen mukaan. Mitkään kilpailua seuraavat muutokset tai diskvalifioinnit eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.11.6.8 Pisteiden luokittelu – Vedonlyönti ennustaa, ketkä pyöräilijöistä saavuttavat luokittelussa enimmäispisteet. Vedonlyönnit lasketaan kilpailun järjestäjän virallisen tuloksen mukaan. Mitkään kilpailua seuraavat muutokset ja diskvalifioinnit eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.11.6.9 Tulevat palkintokorokkeelle – Vedonlyönti ennustaa kilpailun kolme parasta eli palkintokorokkeelle nousevat urheilijat. Vedonlyönnit lasketaan kilpailun järjestäjän virallisen tuloksen mukaan. Mitkään kilpailua seuraavat muutokset tai diskvalifioinnit eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan.
3.11.6.10 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.12. Darts
3.12.1. Mikäli peli on peruttu tai siirretty yli 24 tunnilla, kaikki vedonlyönnit tähän peliin tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.12.2. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.12.3. Jos peli on keskeytetty, pelaaja, jolle on virallisesti määrätty tapaamisen voitto, pääsee turnauksen seuraavaan vaiheeseen. 
3.12.4. Muista tarjouksista vastaan otetut vedonlyönnit mitätöidään, mikäli ei ole sanottu toisin: 
3.12.5. Tulokset, jotka pelin lopullisen tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.12.6. Dartsissa tarjotaan seuraavia vedenlyöntityyppejä:
3.12.6.1 Pelin voittaja – Vedonlyönti ennustaa pelin tuloksen. Ilman tasapelin mahdollisuutta olevat ”Pelin voittaja” -vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli peli päättyy tasapeliin.
3.12.6.2 180-pisteen heitot pelissä: Yli/Alle – Vedonlyönti ennustaa, tuleeko pelissä 180-pisteen heittoja enemmän vai vähemmän kuin vedonlyönnin tarjouksessa mainittu heittojen määrä. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, mikäli 180-pisteen heittojen kokonaismäärä vastaa tarjousrivillä mainittua 180-pisteen heittojen määrää. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole saatettu päätökseen, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.12.6.3 Pelaaja 1/ Pelaaja 2 heittää 180-pisteen heittoja: Ylös/Alas – Vedonlyönti ennustaa, onko pelaajan saavuttamien 180-pisteen heittojen kokonaismäärä ottelussa Yli/Alle tarjousrivillä mainittujen heittojen määrän. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos 180-pisteen heittojen kokonaismäärä vastaa tarjousrivillä mainittua 180-pisteen heittojen määrää. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole saatettu loppuun, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.12.6.4 Vaiheiden (Leg’ien) tasoitus (huomioon otetaan pelin täyspituuden) – Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos tapaamisessa pelattujen vaiheiden kokonaismäärä (tasoituslaskennassa) vastaa tarjouksessa mainittujen vaiheiden määrää. 
3.12.6.5 Punainen/Vihreä tuplaloppu – Vedonlyönti ennustaa vaiheiden päättävän heittosektorin värin. Vedonlyönti on voimassa, jos vaihe on pelattu loppuun asti.
3.12.6.6 Vaiheen tuplaloppu: Yli/Alle 40.5 Vedonlyönti ennustaa, onko vaiheen tuplaloppu Yli/Alle 40.5. Vedonlyönti on voimassa, jos vaihe on pelattu loppuun asti.
3.12.6.7 Turnauksen voittaja – Jos turnauksen voittajaksi katsotan enemmän kuin yksi pelaaja, niin ”Turnauksen voittajasta” vastaan otettujen vedonlyöntien kertoimet jaetaan suhteessa kaikkien voittajien kesken. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu pelaaja tai joukkue ei osallistunut peliin.
3.12.6.8 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.13. E-urheilu
3.13.1. Jos toisin ei ole mainittu, kaikki vedonlyönnit otetaan vastaan lisäkierroksin. Jos ottelu päättyy tasapeliin, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. 
3.13.2. Jos yksi ottelun osallistuja diskvalifioidaan tai hän kieltäytyy jatkamasta peliä, kaikki kyseiselle pelaajalle vastaan otetut vedonlyönnit katsotaan hävinneiksi. Jos yksi ottelun osallistuja diskvalifioidaan ennen pelin alkua, kaikki kyseiselle pelaajalle vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.13.3. Mikäli peli on peruttu tai siirretty eteenpäin yli 24 tunniksi, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.13.4. Mikäli tarjouksessa mainittu peli on keskeytetty, mutta tuomari julkistaa pelin tapahtuma-ajan, keskeytetyn pelin tuloksia ei oteta vedonlyönnissä huomioon. 
3.13.5. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu turnauksen/tapahtuman järjestäjän, pelin API:en (tilastosovellusten) tai tapahtuman virallisessa lähetyksessä ilmoitettujen tulosten perusteella. Pelaajasta, joka ei osallistu kilpailuun, vedonlyöntejä ei oteta vastaan. Pelin tulosten ja Ryhmän vedonlyönnin tarjouksissa voidaan soveltaa Sääntöä numero 4 (vähennykset).
3.13.6. Mikäli peli on siirretty eteenpäin tai keskeytetty ja sitä ei ole seuraavien 48 tunnin kuluessa määrätystä alkuajasta lukien saatettu päätökseen, katsotaan, että tapahtuma ei ole tapahtunut ja kaikki vedonlyönnit siitä palautetaan kertoimella ”1”.
3.13.7. Mikäli vedonlyönnin tarjouksessa on ilmiselviä virheitä, kaikki siihen vastaan otetut vedonlyönnit mitätöidään.
3.13.8. Tapahtumaan osallistuvan joukkueen virallinen nimenmuutos ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.13.9. Mikäli peli alkaa määrättyä aikaa aikaisemmin, kaikki vedonlyönnit, jotka on otettu vastaan pelin todellisen alun jälkeen, palautetaan kertoimella ”1”.
3.13.10. Vedonlyönnit, jotka on solmittu ennen pelin todellista alkua, pysyvät voimassa.
3.13.11. Pelin voittaja / Kortin voittaja (ml. Juokseva tai Seuraava) / Tuplamahdollisuus - jos peli tai kortti pelataan tasapelituloksen vuoksi uudelleen, uusintapeli katsotaan uudeksi erilliseksi tapahtumaksi.
3.13.12. Jos peli on alkanut, mutta sitä ei ole saatettu loppuun, kyseiseen tapahtumaan vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1” (pl. siinä tapauksessa, että pelaaja on diskvalifioitu pelin alkamisen jälkeen). Jos yksi joukkueista tai sen pelaajista on diskvalifioitu, niin vastustaja, joka pelin tuloksena pääsee seuraavaan vaiheeseen, katsotaan voittajaksi ja vedonlyönnin laskenta tapahtuu tämän pelaajan hyväksi.
3.13.13. Jos peli uusitaan erilaisten yhteyksien katkeamiseen liittyen, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena vedonlyöntien laskennassa. 
3.13.14. Jos voitto annetaan yhdelle pelaajalle/joukkueelle oletusarvoisesti eli ilman, että peli olisi todellisuudessa alkanutkaan, kaikki tästä tapahtumasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.13.15. Jos kortti menee pelaajasta riippumattomien ongelmien vuoksi uudelleen pelattavaksi, prematch-vedonlyönnit pysyvät voimassa ja ne lasketaan tapahtuman järjestäjän virallisten tulosten mukaan. Live-vedonlyönnit, joiden tulos ei ole vielä selvinnyt, palautetaan kertoimella ”1”. 
3.13.16. Tasoitus-vedonlyönnit / Kortin total-vedonlyönnit / Tarkan tuloksen vedonlyönnit / ‘Race to’ Maps – vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos ladattujen korttien määrää on muutettu tai se eroaa niistä, joita on tarjottu vedonlyöntirivillä.
3.13.17. Jos peli on alkanut, mutta sitä ei ole saatettu loppuun, tapahtumasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.13.18. ”Voittaa vähintään yhden kortin” – jos peli on alkanut, mutta sitä ei ole saatettu loppuun, tapahtumasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.13.19. StarCraft II
3.13.19.1 Kortin vedonlyönnit: Jos peli päättyy tasapeliin, kaikki ”Voittaa kortti” -vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.13.19.2 Voittava rotu / Voittavan pelaajan kansallisuus: Jos peli on keskeytynyt, tapahtumasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.13.20. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)
3.13.20.1 Ilman tasapelimahdollisuutta olevia CS:GO-vedonlyöntejä otetaan vastaan pelistä lisäaikoineen. Tasapelimahdollisuudella olevia vedonlyöntejä otetaan vastaan vain pelin normaaliajalle. 
3.13.20.2 Erän vedonlyönnit – jos pelin määrättyä erien määrää on muutettu tai se eroaa vedonlyönnin tarjouksessa mainitusta, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Jos tapahtuma/kortti/erä on keskeytetty, tapahtumasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.13.21. League of Legends (LOL)
3.13.21.1 Korttien vedonlyönnit: Jos peli loppuu tasapeliin, kaikki ”Voittaa kortti” -vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.13.21.2 ”First Blood” -vedonlyönnit: huomioon otetaan vain tapot (killit), jotka on suoritettu vastustajajoukkueen tai sen pelaajan osallistuessa.
3.13.21.3 ”Kill”-vedonlyönnit: vedonlyönnin laskenta tapahtuu turnauksen/tapahtuman järjestäjän, pelin API:en (tilastosovellusten) tai tapahtumien virallisessa lähetyksessä esitettyjen tulosten perusteella.
3.13.21.4 ”Monster”-vedonlyönnit: Vedonlyönnin laskenta tapahtuu turnauksen/tapahtuman järjestäjän, pelin API:en (tilastosovellusten) tai tapahtuman virallisessa lähetyksessä esitettyjen tulosten perusteella.
3.13.21.5 ”Rakennusten”-vedonlyönnit: Kaikki ”Hävitetyt Rakennukset” katsotaan hävitetyiksi vastustajajoukkueen tai sen pelaajan toimesta riippumatta siitä, Championin vai Minionin osallistuessa vai on kyseessä kunnostettu rakennus.
3.13.21.6 Joukkueen alistuessa Torneihin ja Inhibitoreihin liittyvät vedonlyönnit ikään kuin voittajajoukkue olisi hävittänyt minimaalisen määrän torneja ja/tai Inhibitoreita, jota tarvittaisiin pelin voittamiseen.
3.13.21.7 Lisärakennukset hävitetyiksi voittajajoukkueen toimesta ja ne on rajoitettu 1 inhibitoriin ja 5 torniin.
3.13.21.8 Joukkueen alistuessa kaikki ”Seuraava hävitetty rakennus” -vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.13.21.9 Kaikki pysyvät vedonlyönnit lasketaan pelin sisäisen kellon mukaan. Jos tapahtuma on keskeytetty, siitä vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.13.22. DOTA2
3.13.22.1 Korttien vedonlyönnit: Jos peli loppuu tasapeliin, kaikki ”Voittaa kortti” -vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.13.22.2 ”First Blood” markets: huomioon otetaan vain tapot (killit), jotka on suoritettu vastustajajoukkueen tai sen pelaajan osallistuessa.
3.13.22.3 ”Kill”-vedonlyönnin laskenta tapahtuu turnauksen/tapahtuman järjestäjän, pelin API:en (tilastosovellusten) tai tapahtuman virallisessa lähetyksessä esitettyjen tulosten perusteella.
3.13.22.4 ”Creep”-vedonlyönnit: vedonlyönnin laskenta tapahtuu turnauksen/tapahtuman järjestäjän, pelin API:en (tilastosovellusten) tai tapahtuman virallisessa lähetyksessä esitettyjen tulosten perusteella. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu sen mukaan, kuka tappaa Roshanin, ei sen mukaan, kuka valloittaa terveyden ja mafian pisteet palauttavan suihkulähteen.
3.13.22.5 ”Rakennusten” vedonlyönnit: Kaikki ”Hävitetyt Rakennukset” katsotaan hävitetyiksi vastustajajoukkueen tai sen pelaajan toimesta riippumatta siitä, tapahtuuko se Sankarin vai Creepin osallisuudella vai onko kyseessä kunnostettu rakennus. Hävitettyjen parakkien numero määritetään aina virallisen tiedossa olevan numeron mukaan. Se käsittää sekä ”henkilökohtaiset” että ”melee”-parakit. Joukkueen alistumisen yhteydessä lasketaan Torneihin ja Inhibitoreihin liittyvät vedonlyönnit ikään kuin voittajajoukkue olisi hävittänyt minimaalisen määrän torneja ja/tai Inhibitoreita, joita tarvittaisiin pelin voittamiseen.
3.13.22.6 Joukkueen alistumisen yhteydessä kaikki ”Seuraava hävitetty rakennus” -vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.13.22.7 Kaikki aikaan liittyvät vedonlyönnit lasketaan pelin sisäisen kellon mukaan. Mikäli tapahtuma on keskeytetty, tapahtumasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.14. Maahockey
3.14.1. Vedonlyönnit otetaan vastaan normaaliajalle (70 minuuttia: kaksi 35 minuutin puoliaikaa tai neljä neljännestä, joista kukin 17 minuuttia ja 24 sekuntia, mikäli ei ole sanottu toisin.
3.14.2. Lisäaika ja rangaistuslaukaussarja otetaan huomioon seuraavissa vedonlyönneissä: Pelin voittaja, Pääsee seuraavaan vaiheeseen, Turnauksen voittaja jne. 
3.14.3. Mikäli ottelu on peruttu tai siirretty yli 24 tunnilla, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.14.4. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin aikana saatettu päätökseen, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedon lyöntien laskennassa.
3.14.5. Peli katsotaan tapahtuneeksi, kun kohtaamisesta on pelattu vähintään 60 minuuttia. Jos peli oli keskeytetty ja sitä ei saatettu seuraavien 24 tunnin kuluessa päätökseen, kaikki vedonlyönnit kyseisestä tapaamisesta lasketaan pelin loppupöytäkirjan mukaan.
3.14.6. ”Korkeampi sija turnauksen laskennassa” -vedonlyönnit 
3.14.7. Mikäli joukkue ei pääse ryhmän etapista eteenpäin, vedonlyönnit lasketaan turnauksen virallisen pöytäkirjan tulosten mukaan.
3.15. Salibandy
3.15.1. Salibandy on sisätiloissa (kovalla alustalla) reiällisellä muovipallolla pelattava jääkiekkoa muistuttava joukkuepeli.
3.15.2. Lisäaika ja vapaalyöntien sarja otetaan huomioon seuraavissa vedonlyönneissä: Pelin voittaja, Pääsee seuraavan vaiheeseen, Turnauksen voittaja jne.
3.15.3. Mikäli peli on peruttu tai siirretty yli 24 tunnilla, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.15.4. Peli katsotaan tapahtuneeksi, kun kohtaamisesta on pelattu vähintään 50 minuuttia. Jos peli on keskeytynyt ja sitä ei saatettu seuranneiden 24 tunnin aikana loppuun, kaikki vedonlyönnit kyseisestä kohtaamisesta lasketaan pelin keskeytymisen aikaan julkaistun loppupöytäkirjan mukaan.
3.15.5. Kaikki salibandyn vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle (60 minuuttia: kolme 20 minuutin erää), mikäli toisin ei ole sanottu.
3.15.6. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.16. Jalkapallo
3.16.1. Vedonlyöntejä otetaan vastaan pelin normaaliajalle (kaksi 45 minuutin puoliaikaa). Lisäaikaa ja rangaistuspotkukilpailua ei oteta huomioon, jos toisin ei ole sanottu. Tuomari voi lisätä aikaa kummankin puoliajan kestoon pelaajien vaihdon, vammojen ym. viivästysten vuoksi. Maalit, jotka on tehty tuomarin lisäämänä aikana, luetaan normaaliajan joukkoon.
3.16.2. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin aikana saatettu päätökseen, kaikki paitsi tämän osion 16. kohdassa mainitut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin lopulliseen tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä selvinnet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. Mikäli peli on peruttu tai siirretty yli 24 tunnilla, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.16.3. Mitkään sellaiset rangaistuksena jaetut kortit, pelistä poistamiset tai muut tapahtumat/rangaistukset, jotka ovat tapahtuneet pelin päättävän tuomarin pillin vihellyksen jälkeen, eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.16.4. Mitkään sellaiset rangaistuksena jaetut kortit, pelistä poistamiset tai muut tapahtumat/rangaistukset, jotka ovat tapahtuneet kahden puoliajan välillä, eivät vaikuta 1. ja 2. puoliajan vedonlyönteihin, mutta ne otetaan huomioon pelin lopputuloksessa.
3.16.5. Jalkapallolle tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä: 
3.16.5.1 Pelin voittaja – Vedonlyönti otetaan vastaan pelin voittajasta. Vedonlyönti lasketaan normaaliajan tulosten mukaan.
3.16.5.2 Total – Mikäli pelissä tehtyjen maalien summa vastaa vetorivillä tarjottua maalien summaa, Totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Sama sääntö koskee pelaajan tai joukkueen yksilöllisiä Total-vetoja. 
3.16.5.3 Tasoitus – Jos tasoituksen laskennassa pelin lopputilanne on tasapelissä, ilman tasapelin mahdollisuutta (1-2) oleva tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Pelin vaihe (1. tai 2. puoliaika) vedonlyönnin laskentaan ei vaikuta. Sama sääntö koskee Korttien, Kulmapotkujen ja muita tasoitusvedonlyöntejä.
3.16.5.4 Tuplamahdollisuus – Järjestäjä tarjoaa seuraavia mahdollisuuksia.
1X – Vedonlyönti voittaa, jos 1. joukkue voittaa tai peli päättyy tasapeliin
X2 – Vedonlyönti voittaa, jos 2. joukkue voittaa tai peli päättyy tasapeliin
12 – Vedonlyönti voittaa, jos 1. joukkue tai 2. joukkue voittaa pelin
3.16.5.5 Pelaaja saavuttaa vähintään 1 maalin – Vedonlyönnissä perusteena ovat vain ne maalit, jotka tuomari on laskenut ja jotka on tehty vastustajajoukkueen maaliin. Jos tarjousrivillä mainittu pelaaja ei osallistunut otteluun, kaikki hänestä vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.16.5.6 Pääsee seuraavaan vaiheeseen – Tästä tarjouksesta vastaan otettujen vedonlyöntien laskenta tapahtuu, kun tarjouksessa mainittu joukkue on pelannut kyseisen turnauksen sarjan/vaiheen viimeisen pelin. Vedonlyönti on voittava, kun tarjousrivillä mainittu joukkue pääsee seuraavaan vaiheeseen. Välipelien tai muiden turnauksen vaiheiden tuloksia ei oteta huomioon. Pelin jälkeen tapahtuvat tulosten tai pöytäkirjan muutokset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.16.5.7 ”X-joukkueen” Henkilökohtainen total – Vedonlyönti ennustaa, onko tarjouksessa mainitun joukkueen saavuttama maalien määrä yli tai alle tarjouksessa mainitun maalien määrän. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos pelissä saavutettujen maalien määrä vastaa tarjousrivillä mainittua maalien Totalia. Vedonlyönnissä ovat perusteena vain ne maalit, jotka tuomari on hyväksynyt ja jotka on tehty vastustajajoukkueen maaliin. Omia maaleja vedonlyöntitarjouksessa ei lasketa.
3.16.5.8 Turnauksen voittaja – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu turnauksen loppuottelun tulosten perusteella. Pelin jälkeen tapahtuvat tulosten tai pöytäkirjan muutokset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Vedonlyönti katsotaan hävityksi, jos tarjousrivillä mainittu joukkue ei pätevöidy osallistumaan turnaukseen, diskvalifioidaan tai jos joukkue itse luopuu osallistumasta turnaukseen.
3.16.5.9 Alaryhmän voittaja – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu, kun tarjousrivillä mainittu alaryhmän viimeinen peli on pelattu. Pelin jälkeen tapahtuvat tulosten tai pöytäkirjan muuttamiset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.16.5.10 Ensimmäisenä maalin tekevä joukkue – Jos ensimmäinen tehty maali on oma maali, maali lasketaan vastustajajoukkueen hyödyksi.
3.16.5.11 Seuraavana maalin tekevä joukkue – Jos seuraava tehty maali on oma maali, maali lasketaan vastustajajoukkueen hyödyksi.
3.16.5.12 Viimeisenä maalin tekevä joukkue – Jos viimeisenä tehty maali on oma maali, maali lasketaan vastustajajoukkueen hyödyksi. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.16.5.13 Molemmat joukkueet saavuttavat maalin: Kyllä/Ei – Vedonlyönti ennustaa, saavuttavatko molemmat joukkueet maaleja vai eivät. Omat maalit lasketaan vastustajajoukkueen hyödyksi.
3.16.5.14 Total: Parillinen/Pariton – Jos pelin lopputulos on ”0:0”, tulos katsotaan parilliseksi luvuksi ja vedonlyönti ”Total: Parillinen” on voittava.
3.16.5.15 Pelin tulos (ilman tasapeliä) – Jos normaaliajan tuloksella pelin tilanne on tasapelissä, kaikki tästä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.16.5.16 Pelissä saavutettujen maalien kokonaismäärä – Vedonlyönti ennustaa pelissä saavutettujen maalien kokonaismäärän. Vedonlyönnissä lasketaan vain normaaliaikana saavutetut maalit (ml. tuomarin määräämät lisäminuutit). Lisäaikaa tai rangaistussarjaa ei oleta vedonlyönnissä huomioon. Omat maalit lasketaan vastustajajoukkueen hyödyksi.
3.16.5.17 Joukkueen maalien total – Vedonlyönti ennustaa tarjousrivillä mainitun joukkueen saavuttamien maalien määrän. Vedonlyönnissä lasketaan vain normaaliaikana saavutetut maalit (ml. tuomarin määräämät lisäminuutit). Lisäaikaa tai rangaistussarjaa ei oteta vedonlyönnissä huomioon. Omat maalit lasketaan vastustajajoukkueen hyödyksi. 
3.16.5.18 Kaikki tilaston vedonlyönnit (Paitsiot, Virheet, Kulmapotkut, Maalilaukaukset) otetaan huomioon pelin loppupöytäkirjan mukaisesti.
3.16.5.19 Ensimmäisen puoliajan/Pelin tulos – Vedonlyönti ennustaa 1. puoliajan ja koko pelin tuloksen.
3.16.5.20 Ensimmäisen maalin saavuttanut pelaaja – Vedonlyönti ennustaa, kuka pelaajista saavuttaa pelin ensimmäisen maalin. Kaikki tarjousrivillä mainitusta pelaajasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli pelaaja ei osallistunut peliin. Mikäli ensimmäisen maalin saavuttaa pelaaja, jota järjestäjä ei tarjonnut vedonlyöntiin, kaikki kyseisestä tarjousrivistä solmitut vedonlyönnit lasketaan hävinneiksi. 
Poikkeus: Vedonlyönnit pelaajasta, joka ei ole ensimmäisen maalin tekoon mennessä vielä tullut pelikentälle. Nämä vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Mikäli pelin ensimmäinen tehty maali on oma maali (ml. tarjousrivillä mainitun pelaajan oma maali), vedonlyönti katsotaan hävityksi. 
Poikkeus: Vedonlyönnit pelaajasta, joka ei ole ensimmäisen maalin tekemiseen mennessä vielä tullut pelikentälle. Nämä vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.16.5.21 Viimeisen maalin tekevä pelaaja – Vedonlyönti ennustaa, kuka pelaajista tekee pelin viimeisen maalin. Kaikki tarjousrivillä mainitusta pelaajasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella, jos pelaaja ei osallistunut peliin. Mikäli viimeisen maalin tekee pelaaja, jota järjestäjä ei tarjonnut, kaikki tästä tarjousrivistä solmitut vedonlyönnit luetaan hävityiksi. 
Poikkeus: Vedonlyönnit pelaajasta, joka ei osallistunut peliin, palautetaan kertoimella ”1”. Jos pelin viimeinen suoritettu maali on oma maali (ml. tarjousrivillä mainitun pelaajan oma maali), vedonlyönti katsotaan hävityksi.
Poikkeus: Vedonlyönnit pelaajasta, joka ei ole ensimmäisen maalin tekohetkeen mennessä vielä pelikentälle tullut. Nämä vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.16.5.22 Pelin tarkka pistetilanne - Vedonlyönti ennustaa pelin tarkan pistetilanteen. Jos pelin lopputilanne eroaa kaikista tarjouksessa olleista tuloksista, voittava vedonlyönti on tarjouksen vaihtoehto ”Jokin muu”.
3.16.5.23 Voiton marginaali - Vedonlyönti ennustaa, miten suurella maalien määrän erolla peli voitetaan tai että peli päätyy tasapelitulokseen.
3.16.5.24 Kulmapotkut: Yli/Alle – Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos pelissä tehtyjen kulmapotkujen määrä vastaa tarjousrivillä annettua kulmapotkujen totalia. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu vain joukkueiden todellisuudessa suorittamien kulmapotkujen perusteella. Tuomarin määräämiä kulmapotkuja, joita joukkue ei suorittanut, ei oteta vedonlyönnissä huomioon. Jos joukkueen tulee mistä tahansa syystä uusia kulmapotku, vedonlyönnin laskentaan otetaan kahdesta potkusta vain yksi. 
3.16.5.25 Pelin 1. kulmapotku - Vedonlyönti ennustaa pelin ensimmäisen kulmapotkun. Jos pelissä ei tehdä yhtäkään kulmapotkua, tästä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu vain joukkueiden todellisuudessa suorittamien kulmapotkujen perusteella. Tuomarin määräämiä kulmapotkuja, joita joukkue ei suorittanut, ei oteta vedonlyönnissä huomioon.
3.16.5.26 Pelin viimeinen kulmapotku - Vedonlyönti ennustaa pelin viimeisen kulmapotkun. Jos pelissä ei tehdä yhtäkään kulmapotkua, tästä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu vain joukkueiden todellisuudessa suorittamien kulmapotkujen perusteella. Tuomarin määräämiä kulmapotkuja, joita joukkue ei suorittanut, ei oteta vedonlyönnissä huomioon.
3.16.5.27 Ensimmäisen kulmapotkun aika - Vedonlyönti ennustaa aikavälin, jolloin tehdään pelin ensimmäinen kulmapotku. Jos pelissä ei tehdä yhtään kulmapotkua, kyseisestä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu pelin ensimmäisen kulmapotkun tekoajan mukaan.
3.16.5.28 Eniten kulmapotkuja suorittava joukkue – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu vain joukkueiden todellisuudessa suorittamien kulmapotkujen perusteella. Tuomarin määräämiä kulmapotkuja, joita joukkue ei suorittanut, ei oteta vedonlyönnissä huomioon. Jos joukkueen tulee mistä tahansa syystä uusia kulmapotku, vedonlyönnin laskentaan otetaan kahdesta potkusta vain yksi. Tarjouksen vaihtoehto ”Tasapeli” on voittava, jos pelissä ei suoriteta yhtäkään kulmapotkua.
3.16.5.29 Kulmapotkujen total: Parillinen/Pariton – Jos pelissä ei tehdä yhtäkään kulmapotkua, vedonlyönti ”Kulmapotkujen total: Parillinen” luetaan voittavaksi. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu vain joukkueiden todellisuudessa suorittamien kulmapotkujen perusteella. Tuomarin määräämiä kulmapotkuja, joita joukkue ei suorittanut, ei oteta vedonlyönnissä huomioon. Jos joukkueen tulee mistä tahansa syystä uusia kulmapotku, vedonlyönnin laskentaan otetaan kahdesta potkusta vain yksi.
3.16.5.30 Joukkue voittaa ainakin yhden puoliajan - Vedonlyönti ennustaa, voittaako tarjousrivillä mainittu joukkue vähintään yhden puoliajan. Järjestäjä tarjoaa seuraavat vedonlyönnit: ”Kyllä” – vedonlyönnin tarjousrivillä mainittu joukkue voittaa pelin 1. tai 2. puoliajan. Vedonlyönti häviää, jos puoliajan tilanteeksi tulee tasapeli tai tarjousrivillä mainittu joukkue ei voita kumpaakaan puoliaikaa.
3.16.5.31 Joukkue voittaa molemmat puoliajat - Vedonlyönti ennustaa, voittaako tarjousrivillä mainittu joukkue molemmat puoliajat. Järjestäjä tarjoaa seuraavat vedonlyönnit: ”Kyllä” – vedonlyönnin tarjousrivillä mainittu joukkue voittaa sekä 1. että 2. puoliajan. Vedonlyönti häviää, jos tarjousrivillä mainittu joukkue häviää edes yhden puoliajan. ”Ei” – vedonlyönnin tarjousrivillä mainittu joukkue ei voita molempia puoliaikoja.
3.16.5.32 Ensimmäisen maalin tekemisen aikaväli – Vedonlyönti ennustaa aikavälin, joka suoritetaan pelin ensimmäinen maali. Jos peli loppuu tilanteessa ”0:0”, vedonlyönti katsotaan hävityksi.
3.16.5.33 Viimeisen maalin tekemisen aikaväli – Vedonlyönti ennustaa aikavälin, milloin pelin viimeinen maali tehdään. Jos peli päättyy tilanteeseen 0:0, vedonlyönti katsotaan hävityksi.
3.16.5.34 Kaikkein eniten maaleja sisältävä puoliaika – Vedonlyönti ennustaa, kummalla kahdesta puoliajasta on tehty enemmän maaleja vai onko kumpanakin puoliaikana tehtyjen maalien määrä sama. Pelin lisäaikaa ei oteta vedonlyönnissä huomioon.
3.16.5.35 Joukkueen eniten maaleja sisältävä puoliaika – Vedonlyönti ennustaa, onko joukkueen saavuttama maalien määrä molempina puoliaikoina sama, vai saavuttaako tarjousrivillä mainittu joukkue 1. puoliajalla enemmän maaleja kuin 2. puoliajalla (tai päinvastoin). Pelin lisäaikaa ei oteta vedonlyönnissä huomioon. Omat maalit otetaan vastakkaisen joukkueen hyväksi.
3.16.5.36 Ensimmäisen maalin teon tyyppi – vedonlyönti ennustaa maalin tekotavan. Järjestäjä tarjoaa seuraavia maalin teon vedonlyöntejä:
Potkusta
Pukkaamalla
Rangaistuspotkusta
Vapaapotkusta
Omamaali
Maaleja ei tehdä
3.16.5.37 Mikäli ensimmäinen maali tehdään rangaistuspotkulla, ainoa voittava vedonlyöntivaihtoehto on ”Rangaistuspotkusta”. Vedonlyönnit muille tarjouksille luetaan hävityiksi. Jos ensimmäinen maali tehdään päällä, ainoa voittava vedonlyöntivaihtoehto on ”Pukkaamalla”. Vedonlyönnit muille tarjouksille luetaan hävityiksi. Jos ensimmäinen maali on omamaali, ainoa voittava vedonlyöntivaihtoehto on ”Omamaali”. Vedonlyönnit muille tarjouksille luetaan hävityiksi.
3.16.5.38 Ensimmäisenä keltaisen kortin saava joukkue – Vedonlyönti ennustaa, minkä joukkueen pelaaja saa ensimmäisenä keltaisen kortin, Jos pelin pöytäkirjan mukaan pelin ensimmäiset kertaiset kortit on näytetty peräkkäin kahdelle tai useammalle pelaajalle (eri joukkueista), ainoa voittava vedonlyöntitarjous on ”Molemmat joukkueet samalla kertaa”. Mikäli järjestäjä ei ole sellaista vedonlyöntivaihtoehtoa tarjonnut, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Jos pelissä ei näytetä yhtään keltaista korttia, ainoa voittava vedonlyöntivaihtoehto on ”Pelissä ei näytetä yhtään keltaista korttia”. Mikäli järjestäjä ei ole sellaista vedonlyöntivaihtoehtoa tarjonnut, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.16.5.39 Eniten keltaisia kortteja saava joukkue – Kaksinkertainen keltainen kortti, joka johtaa pelaajan kentältä poistamiseen, katsotaan punaiseksi kortiksi. Pelaaja, joka on saanut tuomarilta kaksi keltaista korttia ja jolle on lopputuloksena näytetty punaista korttia, saa korttien vedonlyöntien laskennassa yhden keltaisen ja yhden punaisen kortin. Varoitusten (keltaiset kortit) laskennassa huomioon otetaan vain ne kortit, jotka näytetään niille joukkueen pelaajille, jotka osallistuvat suoraan (kentällä) kyseiseen peliin. Varapelaajille, valmentajalle tai muulle joukkueen henkilökunnalle näytetyt keltaiset kortit vedonlyönnin laskentaan eivät vaikuta. Mikään keltainen kortti, joka on näytetty pelaajalle pelin lopettavan tuomarin vihellyksen jälkeen, ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Kaikki keltaiset kortit, jotka pelaajille on näytetty kahden puoliajan välitaukona, otetaan huomioon pelin lopputuloksessa, mutta niitä ei oteta huomioon 1. ja 2. puoliajan laskennassa. 
3.16.5.40 Joukkueen keltaiset kortit: Yli/Alle. Vedonlyönti ennustaa, onko tarjousrivillä mainitun joukkueen pelaajille näytettyjen keltaisten korttien kokonaismäärä yli tai alle tarjousrivillä mainitun korttimäärän. Pelaaja, joka on saanut tuomarilta kaksi keltaista kortti ja jolle on lopputuloksena näytetty punaista korttia, saa korttien vedonlyöntien laskennassa yhden keltaisen ja yhden punaisen kortin. Varoitusten (keltaiset kortit) laskennassa huomioon otetaan vain kortit, jotka näytetään joukkueen pelaajille, jotka suoraan osallistuvat (kentällä) kyseiseen peliin. Varapelaajille, valmentajalle tai muulle joukkueen henkilökunnalle näytetyt keltaiset kortit eivät vaikuta laskentaan. Mikään keltainen kortti, joka on näytetty pelaajalle pelin lopettavan tuomarin vihellyksen jälkeen, ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Kaikki keltaiset kortit, jotka pelaajille on näytetty kahden puoliajan välitaukona, otetaan huomioon pelin lopputuloksessa, mutta niitä ei oteta huomioon 1. ja 2. puoliajan laskennassa.
3.16.5.41 Pelin ensimmäinen keltainen kortti – Kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli pelissä ei näytetä yhtään keltaista korttia. Vedonlyönnin laskennassa lähdetään keltaisen kortin näyttämisen todellisesta ajasta.
3.16.5.42 Keltaisten korttien total: Parillinen/Pariton – Jos ottelussa ei näytetä yhtään keltaista korttia, ”0” (nolla) lasketaan parilliseksi ja se voittaa vedonlyönnin Parillinen Totalista. Mikään keltainen kortti, joka on näytetty pelaajalle ottelun lopettavan tuomarin vihellyksen jälkeen, ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Kaikki keltaiset kortit, jotka pelaajille on näytetty kahden puoliajan välitauolla, otetaan huomioon ottelun lopputuloksessa, mutta niitä ei lasketa 1. ja 2. ottelun väliajan laskentaan.
3.16.5.43 Joukkue tekee oman maalin – Vedonlyönti ennustaa, tekeekö tarjousrivillä mainittu joukkue oman maalin vai ei. 
3.16.5.44 Joukkue tekee maalin ottelun kummallakin puoliajalla – Järjestäjä tarjoaa seuraavia vedonlyöntejä: ”Kyllä” – tarjousrivillä mainittu joukkue tekee kummallakin puoliajalla vähintään yhden maalin. ”Ei” – tarjousrivillä mainittu joukkue ei tee maalia vähintään yhdellä puoliajalla. 
3.16.5.45 Voittaja selviää – Järjestäjä tarjoaa seuraavia vedonlyöntejä: Normaaliajalla – vedonlyönti voittaa, jos ottelun voittaja selviää kohtaamisen normaaliajalla (ml. tuomarin lisäämät lisäminuutit). Lisäajalla – vedonlyönti voittaa, jos ottelu jää normaaliajan päättyessä (ml. tuomarin lisäämät lisäminuutit) tasapeliin ja voittaja selviää kohtaamisen lisäajalla. Rangaistuspotkusarjalla – vedonlyönti voittaa, jos ottelu jää lisäajan päättyessä (ml, tuomarin lisäämät lisäminuutit) tasapeliin ja kohtaamisen voittaja selviää rangaistuspotkusarjassa.
3.16.5.46 Ensimmäisenä maalin tekevä joukkue voittaa ottelun - Vedonlyönti ennustaa, voittaako ensimmäisen maalin tekevä joukkue koko ottelun. Järjestäjä tarjoaa seuraavia vedonlyöntejä:
”Johtava joukkue voittaa” – ensimmäisen maalin tekevät joukkue voittaa ottelun.
”Johtava joukkue häviää” – ensimmäisen maalin tekevä joukkue häviää ottelun.
”Johtaja – Tasapeli” – peli päättyy tulokselliseen tasapeliin (nolla-nolla -tasapeliä ei oteta huomioon)
”Maaleja ei tehdä” – ottelu päättyy tasapeliin nolla-nolla (0:0)
3.16.5.47 Puoliaika (1. tai 2.), jolloin tehdään ensimmäinen maali – Vedonlyönnissä otetaan huomioon vain tuomarin lukemat maalit.
3.16.5.48 Otteluun lisätty lisäminuutti / lisätyt lisäminuutit – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu 4. tuomarin puoliajan lopussa näyttämien lisäminuuttien määrän mukaan. Todellista pelattua aikaa vedonlyönnissä ei oteta huomioon.
3.16.5.49 Poistamiset (punaiset kortit): Kyllä/Ei - Vedonlyönti ennustaa, saako joku pelaajista kohtaamisen aikana punaisen kortin ja poistetaan kentältä vai ei. Punaisten korttien laskennassa otetaan huomioon vain ne kortit, jotka näytetään joukkueen pelaajille, jotka osallistuvat suoraan (kentällä) kyseiseen otteluun. Varamiehille, valmentajalle tai muulle henkilökunnalle näytetyt punaiset kortit eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Yksikään punainen kortti, joka on näytetty pelaajalle pelin päättävän tuomarin vihellyksen jälkeen, ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.16.5.50 Ensimmäisen vaihdon tekevä joukkue - Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue tekee ottelun ensimmäisen vaihdon. Jos ottelussa ei tehdä yhtään vaihtoa, voittavaksi osoittautuu vedonlyönti ”Vaihtoja ei tehdä”. Jos molemmat joukkueet tekevät ensimmäisen vaihdon samanaikaisesti, voittavaksi osoittautuu vedonlyönti ”Molemmat joukkueet samaan aikaan”. Vaihdot, jotka tapahtuivat saman tauon aikana (riippumatta sen pituudesta), katsotaan tapahtuneiksi samanaikaisesti.
3.16.5.51 Parempi tulos - Vedonlyönti ennustaa kumpi joukkue saavuttaa turnauksen luokittelussa paremman tuloksen. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos molemmat tarjousrivillä mainitut joukkueet putoavat turnaustaulukosta ulos samassa play-off -etapissa. Jos molemmat tarjousrivillä mainitut joukkueet putoavat maailmanmestaruuskilpailujen turnaustaulukosta pois alaryhmän vaiheessa, voittajaksi luetaan joukkue, joka on virallisen turnauksen pöytäkirjan mukaan alaryhmässä korkeammalla sijalla. Jos molemmat joukkueet saavuttavat alaryhmässä saman sijan, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.16.5.52 Turnauksen eniten maaleja tehnyt pelaaja – Vedonlyönnissä otetaan huomioon vain mainitun pelaajan kyseisessä turnauksessa tekemät maalit. Tarjousrivillä pelin ohessa annettu joukkueen nimen lyhenne on luonteeltaan vain tiedottava. Omia maaleja ei oteta huomioon. Jos turnauksessa eniten maaleja tehneeksi katsotaan enemmän kuin yksi pelaaja, tarjoukseen ”Turnauksen eniten maaleja tehnyt pelaaja” vastaan otettujen vedonlyöntien kertoimet jaetaan suhteessa eniten maaleja tehneiden pelaajien määrään. 1. puoliajan tuloksesta vastaan otetut vedonlyönnit lasketaan virallisen pöytäkirjan mukaan 45-minuuttisen peliajan jälkeen (ml. lisäminuutit). Jos kohtaamisen 1. puoliaikaa ei ole pelattu loppuun, kaikki tämän puoliajan tuloksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.16.5.53 Pelin tulos ja Molemmat tekevät maaleja: Kyllä/Ei
W1 ja molemmat tekevät maaleja: Kyllä – vedonlyönti voittaa, jos molemmat joukkueet tekevät maaleja, mutta pelin voittaa Joukkue 1. 
W1 ja molemmat tekevät maaleja: Ei – vedonlyönti voittaa, jos Joukkue 1 voittaa pelin ja pitää samalla oman maalinsa puhtaana. 
X ja molemmat tekevät maaleja: Kyllä – vedonlyönti voittaa, jos molemmat joukkueet tekevät maaleja ja pelin lopputuloksena on tasapeli.
Х ja molemmat tekevät maaleja: Ei – vedonlyönti voittaa, jos kumpikaan joukkueista ei tee maaleja ja peli jää 0-0 numeroin tasapeliksi.
W2 ja molemmat tekevät maaleja: Kyllä – vedonlyönti voittaa, jos molemmat joukkueet tekevät maaleja, mutta pelin voittaa Joukkue 2. 
W2 ja molemmat tekevät maaleja: Ei – vedonlyönti voittaa, jos Joukkue 2 voittaa pelin ja pitää samalla maalinsa puhtaana.
3.16.5.54 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.17. Salijalkapallo
3.17.1. Vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle (40 minuuttia: kaksi 20 minuutin puoliaikaa), mikäli ei ole sanottu toisin.
3.17.2. Lisäaika ja rangaistuslaukaussarja (6-metriset rangaistuspotkut) otetaan huomioon seuraavissa vedonlyönneissä: Pääsee seuraavaan vaiheeseen, Turnauksen voittaja jne. 
3.17.3. Mikäli peli on peruttu tai siirretty yli 24 tunnilla, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.17.4. Mikäli peli on keskeytetty lopullisesti tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin lopulliseen tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.17.5. Peli katsotaan tapahtuneeksi, kun kohtaamisesta on pelattu vähintään 35 minuuttia. Jos peli oli keskeytetty ja sitä ei saatettu päätökseen seuraavien 24 tunnin kuluessa, kaikki vedonlyönnit kyseisestä kohtaamisesta lasketaan pelin keskeytymisen aikana julkistetun loppupöytäkirjan mukaan. 
3.17.6. Tilasto vedonlyönnit lasketaan seuraavissa lähteissä julkaistujen tietojen perusteella: 
Salijalkapallo. Brasilian mestaruuskilpailut: http://www.futsaldobrasil.com 
Salijalkapallo. Espanjan mestaruuskilpailut: http://www.lnfs.es 
Salijalkapallo. Italian mestaruuskilpailut: http://www.divisionecalcioa5.it 
Salijalkapallo. Puolan mestaruuskilpailut: http://futsalekstraklasa.pl 
Salijalkapallo. Portugalin mestaruuskilpailut: http://www.futsalportugal.com 
Salijalkapallo. Venäjän mestaruuskilpailut: http://www.amfr.ru 
Salijalkapallo. Romanian mestaruuskilpailut: http://www.frf.ro 
Salijalkapallo. Tšekin mestaruuskilpailut: http://www.fotbal.cz 
Salijalkapallo. Japanin mestaruuskilpailut: http://www.fleague.jp 
3.18. Gaelilainen jalkapallo
3.18.1. Vedonlyöntejä otetaan vastaan pelin normaaliajalle (60 minuuttia: kaksi 30 minuutin puoliaikaa), jos toisin ei ole sanottu. Jos pelin normaaliaika päättyy tasapeliin, peli uusitaan tai pelataan lisäaika (kaksi 10 minuutin puoliaikaa).
3.18.2. Ottelun tulee olla pelattuna loppuun saakka, jotta kaikki siitä vastaan otetut vedonlyönnit jäisivät voimaan. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin lopulliseen tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena XXX kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.18.3. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu pelin lopputuloksen perusteella (maali = 3 pistettä, henkilökohtainen piste = 1).
3.18.4. Esimerkiksi, kun 1. Joukkueen tulos on 0-18 (0 maalia 18 henkilökohtaista pistettä) ja 2. Joukkueen tulos on 2-10 (2 maalia ja 10 henkilökohtaista pistettä), niin pelin voittaa 1. Joukkue tuloksella 18-16. Nimittäin 1. Joukkueen saavuttamat 18 henkilökohtaista pistettä on parempi tulos kuin 2. Joukkueen kahdesta maalista ja 10 henkilökohtaisesta pisteestä saavuttama 16 pistettä.
3.18.5. Mikäli peli on peruttu tai siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.19. Käsipallo
3.19.1. Vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle, jos toisin ei ole sanottu. 
3.19.2. Pelin lisäajan tulos ei vaikuta 2. puoliajan eri tuloksista vastaan otettujen vedonlyöntien laskentaan.
3.19.3. Kaikki vedonlyönnit lasketaan sekä turnauksen/liigan virallisten tilastollisten tulosten perusteella että myös pelin lähetysten tietojen perusteella. Mikäli turnauksen tai liigan virallinen tilasto eroaa lähetyksessä esitetystä, niin vedonlyöntien laskenta tapahtuu vedonlyönnin järjestäjän tiedossa olevien tietojen mukaan.
3.19.4. Mikäli ottelu on keskeytetty tai siirretty ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin lopulliseen tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteina kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.19.5. Käsipallolle tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.19.5.1 Pelin voittaja – Vedonlyönti ennustaa pelin voittajan. Vedonlyöntejä otetaan vastaan ottelusta yhdessä lisäajan kanssa.
3.19.5.2 Total – Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, mikäli pelissä saavutettujen maalien määrä vastaa vedonlyönnin tarjouksessa mainittua maalien määrää. Sama sääntö koskee joukkueen tai pelaajan henkilökohtaisen totalin vedonlyöntiä. 
3.19.5.3 Tasoitus – Jos tasoituslaskennalla on pelin lopputulos tasapeli, ilman tasapelimahdollisuutta (1-2) oleva tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. 
3.19.5.4 Ensimmäinen/Seuraava/Viimeinen rangaistusheitto (7 metrin heitto): Kyllä/Ei ”Kyllä” rangaistusheiton (7 metrin heiton) tulee olla heitetty ensimmäisellä yrityksellä. ”Ei” rangaistusheitto (7 metrin heitto) ei ole ensimmäisellä yrityksellä onnistunut. Maalivahti torjuu maalin tai pallo osuu maalitolppaan eikä ylitä maalin linjaa.
3.19.5.5 Ensimmäisen maalin saavuttava joukkue – Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue heittää pelin ensimmäisen maalin.
3.19.5.6 Seuraavan maalin saavuttava joukkue – Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue heittää pelin seuraavan maalin. Mikäli pelissä ei heitetä seuraavaa maalia, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”.
3.19.5.7 Viimeisen maalin saavuttava joukkue – Vedonlyöntejä otetaan vastaan kilpailun normaaliajalle (lisäaikaa ei oteta huomioon).
3.19.5.8 Pelin ensimmäiset 5/10/15/20 maalia saavuttava joukkue – Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue saavuttaa pelissä ensimmäisenä tarjousrivillä mainitun maalien määrän. Mikäli tarjousrivillä mainittua maalien määrää ei pelissä saavutettu, vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”.
3.19.5.9 Puoliajan ensimmäiset 5/10/15/20 maalia saavuttava joukkue – Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue saavuttaa 1. tai 2. puoliajalla ensimmäisenä tarjousrivillä mainitun maalien määrän. Mikäli tarjousrivillä mainittua maalien määrää ei ole pelissä saavutettu, vedonlyönnit kyseisestä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”.
3.19.5.10 Tuplamahdollisuus – Järjestäjä tarjoaa seuraavia vedonlyöntejä: 
1X – Vedonlyönti voittaa, jos 1. joukkue voittaa tai peli päättyy tasapeliin
X2 – Vedonlyönti voittaa, jos 2. joukkue voittaa tai peli päättyy tasapeliin
12 – Vedonlyönti voittaa, jos 1. joukkue tai 2. joukkue voittaa pelin
3.19.5.11 Ensimmäisen puoliajan ja koko pelin tulos – Vedonlyönti ennustaa ensimmäisen puoliajan ja koko pelin tuloksen. 
3.19.5.12 Tuloksekkain puoliaika – Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos kummallakin puoliajalla saavutettujen maalien määrä on sama.
3.19.5.13 Total: Parillinen/Pariton; 1. (2.) joukkueen total: Parillinen/Pariton – Jos pelin päättyessä tilanne on ”0:0”, se lasketaan parillisena numerona ja voittaa vedonlyönnin Parillinen Totalissa.
3.19.5.14 Pääsee seuraavaan etappiin – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu heti tarjouksessa mainitun etapin päätyttyä sen virallisesti vahvistettujen tulosten mukaan. Mikäli kohtaamisen joukkueista yksi ei voinut osallistua peliin (esim. diskvalifiointi, osallistumisesta kieltäytyminen yms.), vedonlyönnit kyseisen joukkueen jatkoon pääsystä katsotaan hävityiksi. 
3.19.5.15 Turnauksen voittaja – Jos turnauksen voittajaksi katsotaan useampi kuin yksi joukkue, ”Turnauksen voittajasta” vastaan otettujen vedonlyöntien kertoimet jaetaan suhteessa kaikkien voittajien kesken.
3.19.5.16 Alaryhmän voittaja – Kaikkien alaryhmän pelien tulee olla pidetty, jotta vedonlyönnit pysyisivät voimassa. Jos peli oli virallisesti pelattu, mutta sen tulos oli tuomarin päätöksellä muutettu tai mitätöity, kaikki vedonlyönnit tästä kohtaamisesta pysyvät voimassa. Jos yksi joukkueista kieltäytyi kohtaamisesta tai oli diskvalifioitu, kaikki vedonlyönnit tästä joukkueesta katsotaan hävityiksi. 
3.19.5.17 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.20. Hurling
3.20.1. Vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle (70 minuuttia: kaksi 35 minuutin puoliaikaa), mikäli ei ole sanottu toisin. Jos pelin normaaliaika päättyy tasapeliin, peli uusitaan tai pelataan lisäaika (kaksi 10 minuutin puoliaikaa). 
3.20.2. Pelin tulee olla pelattu, jotta vedonlyönnit pysyisivät voimassa. Mikäli peli keskeytetään eikä sitä pelata 24 tunnin kuluessa sen keskeyttämisestä loppuun, kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.20.3. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu pelin lopputuloksen perusteella (maali = 3 pistettä, henkilökohtainen piste = 1).
3.20.4. Esimerkiksi, jos 1. Joukkueen tulos on 0-18 (0 maalia ja 18 henkilökohtaista pistettä) ja 2. Joukkueen tulos on 2-10 (2 maalia ja 10 henkilökohtaista pistettä), pelin voittaa 1. Joukkue tuloksella 18-16. 1. Joukkueen saavuttamat 18 henkilökohtaista pistettä on parempi tulos kuin 2. Joukkueen kahdesta maalista ja 10 henkilökohtaisesta pisteestä saavuttamat 16 pistettä.
3.20.5. Mikäli peli on peruttu tai siirretty eteenpäin yli 24 tunniksi, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.21. Jääkiekko
3.21.1. Kotimaisten ja kansainvälisten jääkiekon mestaruuskilpailujen vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle, mikäli ei ole sanottu toisin.
3.21.2. Mikäli peli on peruttu tai siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.21.3. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteina kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.21.4. Ilman tasapelimahdollisuutta oleva vedonlyönti pelin voittajasta (voittaa Joukkue 1/Joukkue 2) otetaan vastaan pelistä lisäaikoineen ja rangaistussarjoineen. 
3.21.5. Vedonlyönnit ”Maalien Total: Yli/Alle” tarjouksessa annetaan kaikista samana päivänä pidettävistä kohtaamisista, mikäli ei ole sanottu toisin. Mikäli peli on keskeytetty tai sitä on siirretty eteenpäin ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.21.6. Pelin voittaja/Tasoitus/”1”-aikavälin total/Rangaistukset kuten myös kaikki muut pelin aikavälin vedonlyöntivaihtoehdot lasketaan tarjousrivillä mainitulla aikavälillä tehtyjen maalien, määrättyjen rangaistusten jne. perusteella. 
3.21.7. Jääkiekosta tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä: 
3.21.7.1 Pelin voittaja – Vedonlyönti ennustaa pelin tuloksen. Ilman tasapelin mahdollisuutta (Joukkue 1 tai Joukkue 2) vedonlyönnit otetaan vastaan pelistä lisäaikoineen ja rangaistussarjoineen; Tasapelin mahdollisuudella (Joukkue 1, tasapeli tai Joukkue 2) vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle (Lisäaikaa ja Rangaistusten sarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.2 Total – Vedonlyönnit Amerikan ja muista jääkiekon liigoista otetaan vastaan pelin normaaliajalle.
3.21.7.3 Tasapelin mahdollisuudella Total: Yli/Alle vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle.
3.21.7.4 Ilman tasapelin mahdollisuutta Total: Yli/Alle vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos pelissä saavutettujen maalien määrä vastaa tarjousrivillä mainittua maalien totalia. 
3.21.7.5 Joukkueen henkilökohtainen total – Vedonlyönnit Amerikan ja muista jääkiekon liigoista otetaan vastaan pelin normaaliajalle. Tasapelin mahdollisuudella Total -vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajalle.
3.21.7.6 Ilman tasapelin mahdollisuutta olevat Total-vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, kun ottelussa tehtyjen maalien total vastaa tarjousrivillä annettua totalia.
3.21.7.7 Total: Yli/Alle vedonlyönneissä otetaan huomioon vain maalit, jotka on tehty vastustajajoukkueen maaliin. 
3.21.7.8 Pelaajan total: Yli/Alle - Total: Yli/Alle vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu pelaaja ei osallistunut otteluun. Turnauksesta tai liigasta riippumatta kaikki Total: Yli/Alle -vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajasta.
3.21.7.9 Tasoitus – Vedonlyönnit Amerikan ja muiden jääkiekkoliigoista otetaan vastaan pelin normaaliajasta. Jos tasoituslaskennalla ottelun lopputilanne on tasapeli, ilman tasapelin mahdollisuutta (1-2) tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”.
3.21.7.10 Johtaa ”X”-minuutin jälkeen - Vedonlyönti ennustaa, mikä Joukkue johtaa tarjousrivillä mainitun ajan jälkeen. Mikäli ottelu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Johtaa ”X-minuutin” jälkeen -vedonlyönnit lasketaan ottelun tarjousrivillä mainitun ajan pistetilanteen mukaan. 
Esimerkki: Ensimmäisten 5 minuutin jälkeen johtava joukkue määritetään silloin, kun on pelattu täsmälleen 5:00 minuuttia. 
3.21.7.11 Alaryhmän voittaja (Konferenssi/Divisioona) – Jos pelin kautta on lyhennetty, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta lasketaan pelien järjestäjän virallisen tulospöytäkirjan mukaan. 
3.21.7.12 Turnauksen voittaja – Vedonlyönnit lasketaan turnauksen lopputuloksen virallisten tulosten mukaan. Ottelun jälkeen tehtävät tulosten tai pöytäkirjan muutokset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Mikäli kohtaamisen joukkueista yksi ei voinut osallistua otteluun (esim. diskvalifiointi, osallistumisesta kieltäytyminen yms.). vedonlyönnit kyseisen joukkueen voitosta lasketaan hävinneiksi. Mikäli turnauksen voittajaksi katsotaan enemmän kuin yksi joukkue, ”Turnauksen voittajasta” vastaan otettujen vedonlyöntien kertoimet jaetaan suhteessa kaikkien voittajien kesken.
3.21.7.13 Pääsee seuraavaan etappiin – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu heti tarjouksessa mainitun etapin viimeisen ottelun päätyttyä sen virallisesti vahvistettujen tulosten mukaan. Mikäli kohtaamisen joukkueista yksi ei voinut osallistua otteluun (esim. diskvalifiointi, osallistumisesta kieltäytyminen yms.), vedonlyönnit kyseisen joukkueen jatkoon pääsystä lasketaan hävinneiksi. Kaikki tästä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit lasketaan voimassa oleviksi ja vastustajajoukkue lasketaan siinä tapauksessa kohtaamisen voittaneeksi. 
3.21.7.14 Play-off -sarjan voittaja (3. paras/5. paras/7. paras) – Kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos turnauksen voittamiseen tarvittavaa kohtaamisten määrää (mainittu turnauksen määräyksessä) ei ole tapahtunut. 
3.21.7.15 Ensimmäisen maalin tekevä pelaaja - Vedonlyönti ennustaa pelaajan, joka tekee ottelun ensimmäisen maalin. Jos ensimmäistä maalin tehnyttä pelaajaa ei ole vedonlyönnin tarjousrivillä mainittu, kaikki tästä tarjousrivistä vastaan otetut vedonlyönnit lasketaan hävinneiksi. Jos tarjousrivillä mainittu pelaaja ei osallistunut kohtaamiseen, kaikki tästä tarjousrivistä vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Jos kohtaamisen ensimmäinen maali on oma maali (silloinkin, kun sen tekee tarjousrivillä mainittu pelaaja), kaikki tästä tarjousrivistä vastaan otetut vedonlyönnit lasketaan hävinneiksi. Vedonlyönnissä otetaan huomioon vain normaaliajalla tehdyt maalit (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.16 Kaikkein suurin maalilaukausten määrä - Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue tekee ottelussa eniten maalilaukauksia. Vedonlyönnit Amerikan ja muista jääkiekkoliigoista otetaan vastaan ottelun normaaliajasta. Vedonlyönnit lasketaan turnauksen järjestäjän virallisten tulosten mukaan. Mitään muita otteluiden tulosten ja muiden tietojen lähteitä ei oteta huomioon.
3.21.7.17 Maalilaukausten määrä: Yli/Alle – Vedonlyönnit lasketaan turnauksen järjestäjän virallisten tulosten mukaan. Mitään muita ottelujen tulosten ja muiden tietojen lähteitä ei oteta huomioon. Vedonlyönnit Amerikan ja muista jääkiekkoliigoista otetaan vastaan ottelun normaaliajasta. Mikäli ottelussa tehtyjen maalilaukausten määrä vastaa tarjousrivillä mainittua Totalia, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta palautetaan kertoimella ”1”.
3.21.7.18 ”Maalilyöntien” tasoitus - Vedonlyönnit lasketaan turnauksen järjestäjän virallisten tulosten mukaan. Mitään muita ottelujen tulosten ja muiden tietojen lähteitä ei oteta huomioon. Jos tasoituslaskennalla maalilaukausten määrä vastaa tarjousrivillä mainittua maalilaukausten totalia, tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnit Amerikan ja muista jääkiekkoliigoista otetaan vastaan ottelun normaaliajasta. 
3.21.7.19 Tuplamahdollisuus (Ottelu/Ajanjakso) – Järjestäjä tarjoaa seuraavia vedonlyöntejä.
1X – Vedonlyönti voittaa, jos 1. joukkue voittaa tai ottelu päättyy tasapeliin
X2 – Vedonlyönti voittaa, jos 2. joukkue voittaa tai ottelu päättyy tasapeliin
12 – Vedonlyönti voittaa, jos 1 joukkue tai 2. joukkue voittaa ottelun
”Tuplamahdollisuus”-vedonlyönnit otetaan vastaan ottelun normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
Tuplamahdollisuus – Johtaa ”X”-minuutin jälkeen - Vedonlyönti ennustaa, mikä joukkue johtaa tarjousrivillä mainitun ajan jälkeen. Mahdolliset vedonlyönnin tarjousvaihtoehdot on mainittu Jääkiekko osion kohdassa 7.15. Mikäli ottelu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäisesti keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. ”Johtaa ”X”-minuutin jälkeen tuplamahdollisuudella olevat vedonlyönnit lasketaan ottelusta tarjousrivillä annetun ajan pistetilanteen mukaan. 
Esimerkki: Ensimmäisten 5 minuutin jälkeen ottelua johtava joukkue määritetään silloin, kun on pelattu täsmälleen 5:00 minuuttia. 
3.21.7.20 Molemmat joukkueet saavuttavat maaleja: Kyllä/Ei - Vedonlyönti ennustaa, tekevätkö molemmat kohtaamiseen osallistuvat joukkueet ottelussa maalin vai eivät. Kaikki omat maalit lasketaan vastustajajoukkueen hyväksi.
3.21.7.21 Voiton marginaali – Riippumatta turnauksesta tai sen järjestäjämaasta, kaikki vedonlyönnit tästä tarjouksesta otetaan vastaan ottelun normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.22 Ensimmäisen maalin tekoaika - Vedonlyönti ennustaa aikavälin, jolloin ensimmäinen maali tehdään. 
3.21.7.23 Ottelun tarkka pistetulos – Ottelun tarkka pistetulos -vedonlyönnit otetaan vastaan kohtaamisen normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon). Jos ottelun todellinen lopputulos eroaa kaikista tarjousrivillä annetuista pistetulosvaihtoehdoista, ”Jokin muu pistetulos” -vedonlyönti katsotaan voittavaksi.
3.21.7.24 2 minuutin rangaistusten total (tarjouksessa mainittuna aikavälillä) – Jokainen 2 minuutin rangaistus lasketaan kahden poistamisena. Jokainen 4 minuutin rangaistus (2+2 minuuttia) lasketaan kahden poistamisena kestolla 2 minuuttia. Kaikki rangaistukset, jotka on annettu ennen aikavälin alkua (tuomarin vihellystä) lasketaan edelliselle aikavälille. Rangaistukset, jotka on annettu pelin lopussa, lasketaan samoin edelliselle aikavälille (kolmanteen tai lisäaikaan). Myöhästyneitä rangaistuksia, joita ei viety täytäntöön tehtyyn maaliin liittyen, ei oteta huomioon silloinkaan, kun ne on mainittu pelin loppupöytäkirjassa.
3.21.7.25 Tuloksellisin vaihe - Vedonlyönnit otetaan vastaan kohtaamisen normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon). Jos kaksi tai useampi vaihe päättyy yhtä tuloksellisesti, tästä tarjousrivistä vastaan otetut vedonlyönnit lasketaan hävinneiksi.
3.21.7.26 Pelaaja saavuttaa 3 maalia – Omat maalit lasketaan vastustajajoukkueen hyödyksi. Vedonlyönnit otetaan vastaan kohtaamisen normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.27 Ottelun total: Parillinen/Pariton – Jos ottelun päättyessä tilanne on ”0:0”, se tulkitaan parilliseksi numeroksi ja voittaa vedonlyönnin Parillinen total. Vedonlyönnit Amerikan ja muista jääkiekkoliigoista otetaan vastaan ottelun normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.28 Joukkueen total: Parillinen/Pariton - Jos ottelun päättyessä tilanne on ”0:0”, se tulkitaan parilliseksi numeroksi ja voittaa vedonlyönnin Parillinen total.
3.21.7.29 Ottelun ensimmäisen maalin tekevät joukkue – Jos ottelun ensimmäinen maali on oma maali, se katsotaan vastustajajoukkueen hyödyksi. Vedonlyönnit otetaan vastaan kohtaamisen normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.30 Ottelun seuraavan maalin tekevä joukkue - Jos ottelun ensimmäinen maali on oma maali, se katsotaan vastustajajoukkueen hyödyksi. Vedonlyönnit otetaan vastaan kohtaamisen normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.31 Ottelun viimeisen maalin tekevä joukkue - Jos ottelun ensimmäinen maali on oma maali, se katsotaan vastustajajoukkueen hyödyksi. Vedonlyönnit otetaan vastaan kohtaamisen normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.32 Ensimmäisen maalin tekevä joukkue voittaa ottelun – Vedonlyönnin tarjoukset: ”Kyllä” – ensimmäisen maalin tehnyt joukkue voittaa ottelun. ”Ei” – ensimmäisen maalin tehnyt joukkue häviää ottelun. Vedonlyönnit tästä tarjouksesta otetaan huomioon yhdessä ottelun lisäajan ja rangaistussarjan kanssa.
3.21.7.33 Ottelu siirtyy jatkoajalle: Kyllä/Ei – Kaikki vedonlyönnit ”Ottelu siirtyy jatkoajalle: Kyllä” lasketaan voittaneiksi, jos ottelu on virallisesti siirretty lisäajalle, mutta se jäi jostain teknisestä syystä pelaamatta.
3.21.7.34 Tuloksellisin aikaväli (aikavälien vertailu) – ”Tuloksellisin aikaväli (aikavälien vertailu) -vedonlyönnit ottavat huomioon vain tarjousrivillä mainituilla aikaväleillä tehdyt maalit. Pelin lisäajan tulos ei vaikuta kyseisen tarjouksen laskentaan. Vedonlyönnit otetaan vastaan kohtaamisen normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon).
3.21.7.35 Pääsee seuraavaan etappiin – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu virallisten tulosten mukaan, kun tarjousrivillä mainitun turnauksen etapin viimeinen ottelu on pelattu. Pelin jälkeen tehtävät tulosten tai pöytäkirjan muutokset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu joukkue ei pätevöidy turnaukseen, diskvalifioidaan tai luopuu mistä tahansa syystä osallistumasta turnaukseen.
3.21.7.36 Rangaistusminuuttien total - Vedonlyönti ennustaa, onko rangaistusminuuttien total minuuteissa yli vai alle tarjousrivillä mainitun Totalin. Vedonlyönnit Amerikan ja muista jääkiekkoliigoista otetaan vastaan ottelun normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon). Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu rangaistusminuuttien total minuuteissa vastaa todellista ottelussa annettujen rangaistusminuuttien määrää. 
3.21.7.37 Rangaistusminuuttien tasoitus - Vedonlyönnit Amerikan ja muista jääkiekkoliigoista otetaan vastaan ottelun normaaliajasta (lisäaikaa ja rangaistussarjaa ei oteta huomioon). Tasoitusvedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu rangaistusminuuttien total minuuteissa vastaa tasoituslaskennalla ottelun todellisia rangaistusminuutteja.
3.21.7.38 Pelaajan maalien ja syöttöjen total - Vedonlyönti ennustaa, onko pelaajan kohtaamisessa saavuttamien maalien ja syöttöjen total yli vai alle tarjousrivillä mainitun totalin. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu maalien ja syöttöjen total vastaa ottelun todellista maalien ja syöttöjen Totalia.
3.21.7.39 Ottelupäivän kohtaamisten maalit: Yli/Alle – vedonlyöntiin osallistuvat vain konkreettisessa tarjouksessa mainitut samana päivänä tapahtuvat ottelut. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos yksi tai useampi takaaminen on peruttu tai siirretty eteenpäin ja sitä/niitä ei ole seuraavien 24 tunnin kuluessa järjestetty.
3.21.7.40 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.22. Mixed-jalkapallo
3.22.1. Mixed-jalkapallo on peli, jossa vedonlyönnissä verrataan kahden joukkueen todellisissa otteluissa saavuttamia tuloksia. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu molemman joukkueen tapahtuneiden maalien summan perusteella. 
3.22.2. Mikäli ottelu on peruttu tai sitä on siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Mikäli ottelu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä ottelusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
Esimerkki:
Manchester United ja Real Madrid (Mixattu ottelu) pelaavat oman kansallisen liigansa otteluita:
Premier League: Manchester United 2:1 Everton
La Liga: Real Madrid 3:1 Valencia
Mixattu ottelun tulos: Manchester United 2:3 Real Madrid
3.23. Moottoriurheilu
3.23.1. Alla olevat säännöt koskeva seuraavia lajeja: Formula 1, Moto GP, Saksan DTM, WTTC, Superbike, Super sport, Trial ja muun tyyppiset moottoriurheilulajit.
3.23.2. Vedonlyönnit (järjestys ja pisteet) lasketaan virallisten tulosten mukaan palkintojenjalotilaisuudessa. Palkintojenjakotilaisuuden jälkeen tapahtuvat diskvalifioinnit eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan.
3.23.3. Aika-ajon voittajasta vastaan otetut vedonlyönnit lasketaan virallisten aika-ajojen tulosten mukaan.
3.23.4. Kuljettajien lämmittelykierroksesta viestivä merkki luetaan kilpa-ajon aluksi. 
3.23.5. Kaikki kuljettajat, jotka ovat asettuneet lämmityskierroksen lähtöön, katsotaan kilpa-ajon aloittaneiksi.
3.23.6. Tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.23.6.1 Ajon voittaja – Kuljettaja, joka on kilpa-ajon loppupöytäkirjan mukaan ensimmäisellä sijalla, katsotaan ajon voittajaksi. Jos tarjousrivillä mainittu kuljettaja kieltäytyy osallistumasta tai ei asetu lähtöasemaan, kaikki tästä tarjouksesta otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.23.6.2 Tulevat palkintokorokkeelle - Vedonlyönti ennustaa kilpailun kolme parasta eli palkintokorokkeelle pääsevät urheilijat. Jos tarjousrivillä mainittu kuljettaja kieltäytyy osallistumasta tai ei asetu lähtöasemaan, kaikki tästä tarjouksesta otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.23.6.3 Mestaruuskilpailujen voittaja – Jos tarjousrivillä mainittu kuljettaja ei asetu lähtöasemaan yhdessäkään mestaruuskilpailujen etapissa/kilpa-ajossa, kaikki kyseisestä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.23.6.4 Mestaruuskilpailujen Top 3 - Vedonlyönti ennustaa mestaruuskilpailujen kolme parasta urheilijaa. Jos tarjousrivillä mainittu kuljettaja ei asetu lähtöasemaan yhdessäkään mestaruuskilpailujen etapissa/kilpa-ajossa, kaikki kyseisestä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnit lasketaan virallisten mestaruuskilpailujen tulosten mukaan.
3.23.6.5 Valmistajien palkinnon Voittaja - Vedonlyönti ennustaa, mikä Valmistajatiimi voittaa tarjousrivillä mainitulla kaudella Valmistajan palkinnon. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli tarjousrivillä mainittu valmistajatiimi diskvalifioidaan tai on ennen kauden alkua päättänyt jättää mestaruuskilpailuihin osallistumasta. Muissa tapauksessa vedonlyönnit pysyvät voimassa.
3.23.6.6 Kumpi on parempi? - Vedonlyönti ennustaa, kumpi tarjousrivillä mainitusta kuljettajaparista lopettaa kilpa-ajon korkeammalla sijalla. Jos kummankaan tarjousrivillä mainitun kuljettajan ei onnistu lopettaa kilpa-ajoa, voittajaksi katsotaan se kuljettaja, joka läpäisi enemmän ajokierroksia. Jos toinen kuljettajista keskeyttää ajon, mutta toinen lopettaa ajon onnistuneesti, kilpa-ajojen maaliviivan ylittäneestä kuljettajasta tehty vedonlyönti katsotaan voittavaksi. Jos kuljettaja läpäisee enemmän ajokierroksia, mutta sitten diskvalifioidaan, vedonlyönnit kuljettajasta, joka on läpäissyt vähemmän ajokierroksia (silloinkin, kun on läpäisty vain 1 kierros), katsotaan voittaneeksi. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos molemmat tarjousrivillä mainitut kuljettajat diskvalifioidaan saman ajokierrosmäärän läpäisyn jälkeen.
3.23.6.7 Millainen valmistajatiimi ansaitsee eniten pisteitä? Vedonlyönti ennustaa kumpi tarjousrivillä mainituista valmistajaparista ansaitsee enemmän pisteitä. Jos kumpikaan valmistaja ei ansaitse kilpa-ajosta yhtään pistettä, se valmistajatiimi, jonka kilpa-ajossa saavuttamien sijojen summa on matalampi (korkeammat tulokset), katsotaan voittajaksi. Vedonlyönnit katsotaan voimassa oleviksi, jos vähintään yksi tarjouksessa mainittujen valmistajien kuljettajista asettuu lähtöasemiin.
Esimerkki: Ensimmäisen valmistajatiimin kuljettajat lopettavat ajon 3. ja 9. sijalla ja toisen tiimin kuljettajat lopettavat ajon 7. ja 8. sijalla. Koska ensimmäisen valmistajatiimin sijoitusten summa on 12 ja se on parempi kuin toisen valmistajatiimin sijoitusten summa (15), vedonlyönnit ensimmäisen valmistajatiimin paremmista tuloksista katsotaan voittaneiksi.
3.23.6.8 Keskeyttää ajon: Kyllä/Ei - Vedonlyönti ennustaa, keskeyttääkö tarjousrivillä mainittu kuljettaja ajon vai ei. Kuljettaja, joka on virallisen pöytäkirjan mukaan pätevöitynyt kilpa-ajoon ”X kierrosten määrä tasoituksella johtavasta”, mutta keskeyttää kilpa-ajon ennen maaliviivan ylittämistä, katsotaan kilpa-ajon onnistuneesti päättäneeksi. Kuljettaja, joka on kilpa-ajon pöytäkirjan mukaan katsottu kilpa-ajon lopettaneeksi (riippumatta siitä, ylittikö hän todellisuudessa maaliviivan), lasketaan maaliin tulleiden joukkoon. Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu kuljettaja ei asettunut lähtöpaikalle. Kaikki vedonlyönnit lasketaan kilpa-ajon virallisen pöytäkirjan mukaan. Palkintokorokkeen jälkeen tehtävät pöytäkirjan muutokset tai diskvalifioinnit eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan.
3.23.6.9 Nopein kierros – Vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu kuljettaja ei saapunut lähtöpaikalle.
3.23.6.10 Kuljettaja saavuttaa kauden jäljellä jääneistä kilpa-ajoista enemmän pisteitä – Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu kuljettaja ei ole osallistunut yhteenkään seuraavaan kauden ajoon.
3.23.6.11 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä. 
3.24. Rugby league, Rugby union
3.24.1. Vedonlyöntejä otetaan vastaan ottelun normaaliajasta (80 minuuttia + lisäminuutit), jos ei ole mainittu toisin. Jos ottelun normaaliaika päättyy tasapeliin, peli siirtyy uusittavaksi tai pelataan lisäaika (kaksi 10 minuutin puoliaikaa). 
3.24.2. Mikäli ottelu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnun aikana saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ottelun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.24.3. Mikäli ottelu on peruttu tai sitä on siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.24.4. Poikkeus: Kaikki eteenpäin siirretystä ottelusta vastaan otetut vedonlyönnit pysyvät voimassa, jos ottelun järjestäjä julkaisee viipymättä ottelun pitämisen uuden ajan. Siirretyn ottelun tulee tapahtua saman viikon (maanantai-sunnuntai, GMT-aikavyöhyke) puitteissa. 
3.24.5. Rugby leagueen tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä: 
3.24.5.1 Ottelun voittaja - Vedonlyönti ennustaa ottelun tuloksen normaaliajalla (lisäaikaa ei oteta huomioon).
3.24.5.2 Total – Mikäli ottelussa saavutettujen pisteiden summa vastaa vetorivillä tarjottua pistesummaa, Totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Sama sääntö koskee pelaajan tai joukkueen henkilökohtaisia ”Total”-vetoja. 
3.24.5.3 Tasoitus – Mikäli tasoituslaskennalla pelin lopputulos on tasoissa, ilman tasapelin mahdollisuutta oleva (1-2) tasoitusvedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. 
3.24.5.4 Tuplamahdollisuus – Järjestäjä tarjoaa seuraavia vedonlyöntejä.
1X – Vedonlyönti voittaa, jos 1. joukkue voittaa tai peli päättyy tasapeliin
X2 – Vedonlyönti voittaa, jos 2. joukkue voittaa tai peli päättyy tasapeliin
12 – Vedonlyönti voittaa, jos 1. joukkue tai 2. joukkue voittaa ottelun
3.24.5.5 Pääsee seuraavaan etappiin – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu heti tarjouksessa mainitun etapin päätyttyä sen virallisten tulosten mukaan. Vedonlyönti on voittava, jos tarjousrivillä mainittu joukkue pääsee turnauksen seuraavaan etappiin. 
3.24.5.6 Väliotteluiden tai muiden turnauksen etappien tuloksia ei oteta huomioon. Pelin jälkeen tapahtuvat tulosten tai pöytäkirjan muuttamiset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.24.5.7 Joukkueen henkilökohtainen total - Vedonlyönti ennustaa, onko joukkueen ottelussa saavuttamien pisteiden total Yli vai Alle vedonlyönnin tarjouksessa mainitun pisteiden totalin. Jos ottelun pisteiden total on vastaa tarjousrivillä mainittua pisteiden totalia, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Kaikki tehdyt omat maalit lasketaan vastustajajoukkueen hyväksi. Henkilökohtaisen totalin vedonlyönneissä otetaan huomioon vain ne maalit, jotka on tehty vastustajajoukkueen maaliin.
3.24.5.8 Turnauksen voittaja. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu turnauksen loppupelin tulosten perusteella. Ottelua seuraavat tulosten tai pöytäkirjan muuttamiset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu joukkue ei pätevöidy turnauksessa osallistumaan, diskvalifioidaan tai jos joukkue itse luopuu osallistumasta turnaukseen.
3.24.5.9 Poistamiset (punaiset kortit): Kyllä/Ei Vedonlyönti ennustaa, saako joku pelaajista kohtaamisen aikana punaisen kortin ja poistetaan kentältä vai ei. Punaisten korttien laskennassa otetaan huomioon vain ne kortit, jotka näytetään joukkueen pelaajille, jotka osallistuvat peliin suoranaisesti (kentällä). Varapelaajille, valmentajalle tai muulle joukkueen henkilökunnalle näytetyt punaiset kortit vedonlyönnin laskentaan eivät vaikuta.
3.24.5.10 Ottelussa näytetään keltainen kortti: Kyllä/Ei Vedonlyönti ennustaa, saako joku pelaajista kohtaamisen aikana keltaisen kortin. Varapelaajille, valmentajalle tai muulle joukkueen henkilökunnalle näytetyt keltaiset kortit eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan.
3.24.5.11 Total: Parillinen/Pariton – Jos ottelun päättyessä tilanne on ”0:0”, tämä lukema tulkitaan parilliseksi ja voittaa vedonlyönnin Parillinen Total.
3.24.5.12 Ensimmäisen puoliajan/Ottelun tulos - Vedonlyönti ennustaa 1. puoliajan ja koko ottelun tuloksen.
3.24.5.13 Ensimmäisen maalin tekevä pelaaja - Vedonlyönti ennustaa, kuka pelaajista tekee ottelun ensimmäisen maalin. Kaikki tarjousrivillä mainitusta pelaajasta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos pelaaja ei osallistunut otteluun. Mikäli ensimmäisen maalin tekee pelaaja, jota järjestäjä ei tarjonnut vedonlyöntiin, kaikki tästä tarjousrivistä solmitut vedonlyönnit lasketaan hävityiksi. 
Poikkeus: Vedonlyönnit pelaajasta, joka ei ole ensimmäisen maalin tekohetkeen vielä pelikentälle tullut. Ne vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
Poikkeus: Jos pelin ensimmäinen tehty maali on oma maali (ml. tarjousrivillä mainitun pelaajan tekemä oma maali), vedonlyönti luetaan hävityksi. 
Poikkeus: Vedonlyönnit pelaajasta, joka ei ole ensimmäisen maalin tekohetkeen vielä pelikentälle tullut. Ne vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.24.5.14 Viimeisen maalin tekevä pelaaja - Vedonlyönti ennustaa, kuka pelaajista tekee pelin viimeisen maalin. Mikäli viimeisen maalin tekee pelaaja, jota järjestäjä ei tarjonnut vedonlyöntiin, kaikki tästä tarjousrivistä solmitut vedonlyönnit luetaan hävityiksi. 
Poikkeus: Vedonlyönnit pelaajasta, joka ei osallistunut peliin, palautetaan kertoimella ”1”. 
Poikkeus: Jos pelin viimeinen suoritettu maali on oma maali (ml. tarjousrivillä mainitun pelaajan tekemä oma maali), vedonlyönti luetaan hävityksi.
Poikkeus: Vedonlyönti pelaajasta, joka ei ole ensimmäisen maalin tekohetkeen mennessä vielä tullut pelikentälle. 
3.24.5.15 Pelin tarkkaa pistetulos – Vedonlyönti ennustaa pelin tarkan pistetilanteen. Jos pelin loppupisteet eroavat kaikista tarjouksessa olleista tuloksista, kaikki kyseisestä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit katsotaan hävinneiksi.
3.24.5.16 Voiton marginaali – Vedonlyönti ennustaa, miten suurella maalien erolla peli voitetaan tai että pelissä tulee tasapelitulos. 
3.24.5.17 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.25. Snooker
3.25.1. Pelin voittaja – Jos peli on keskeytetty aikana, jona vähintään yksi erä on pelattu, pelaaja, joka on virallisesti päässyt turnauksen seuraavaan etappiin, katsotaan voittajaksi.
3.25.2. Erien total/ Erien tasoitus/ Erikoistarjoukset – Jotta mainitusta tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit pysyisivät voimassa, tulee kaikkien turnauksen määräysten mukaan vahvistettujen erien olla pelatut. Kaikki kyseisestä tarjousrivistä vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, voittaja on selvinnyt ennen kuin turnauksen määräysten mukaan vahvistettu erien määrä tuli pelatuksi. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeytymiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteina kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.25.2.1 Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet (esimerkiksi ensimmäisen erän tulos jne.), ovat perusteina kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.25.2.2 Mikäli peli on peruttu tai sitä on siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Jos pelaajalle määrätään erän tekninen häviö, kaikki Total- ja Tasoitus-vedonlyönnit tästä erästä palautetaan kertoimella ”1”. 
Poikkeus: Tulokset, jotka ovat siihen mennessä jo selvinneet, ovat perusteina kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.25.3. Turnauksen voittaja – Kaikki vedonlyöntitarjouksessa mainitun pelaajan voitosta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos pelaaja kieltäytyi tai yksinkertaisesti ei osallistunut mainittuun peliin.
3.25.4. ”X-Erä”: 1. sisään lyöty värillinen pallo
Vedonlyönti ennustaa erän ensimmäisen sisään lyödyn värillisen pallon (keltainen, vihreä, ruskea, sininen, vaaleanpunainen tai musta) värin.
3.26. Sumo/Paini/Triatlon
3.26.1. Mikäli peli on peruttu tai sitä on siirretty eteenpäin yli 24 tuntia sen alkuperäisestä alkuajastaan, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.26.2. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.26.3. Kaikki ottelusta/kilpailusta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, jos yksi osallistuja/urheilija on vaihdettu toiseen.
3.26.4. Tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.26.4.1 Ottelun/Kilpailun tulos – Vedonlyönti ennustaa Ottelun/Kilpailun voittajan.
3.26.4.2 Turnauksen voittaja – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu turnauksen loppuottelun/-kilpailun tulosten perusteella.
3.26.4.3 Ottelun/Kilpailun jälkeen tehtävät tulosten tai pöytäkirjan muutokset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos tarjousrivillä mainittu osallistuja/urheilija ei pätevöidy turnauksessa osallistumaan, diskvalifioidaan tai jos osallistuja/urheilija itse luopuu turnaukseen osallistumasta.
3.26.4.4 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.27. Pöytätennis
3.27.1. Jos pelaaja diskvalifioidaan tai hän luopuu mistä tahansa syystä kohtaamiseen osallistumasta, kaikki tulokset, jotka ovat pelin keskeytymiseen mennessä selvinneet, pysyvät voimassa. Kaikki muut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1” silloinkin, kun vedonlyönnin lopputulos on ilmiselvä.
3.27.2. Jos yksi pelaajista on ennen kohtaamisen alkua vaihdettu toiseen pelaajaan, kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”. 
3.27.3. Jos peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti, kaikki vedonlyönnit (pl. ne, joiden tulokset ovat jo selvinneet) palautetaan kertoimella ”1”.
3.27.4. Kaikki ”Pääsee seuraavalle kierrokselle” -vedonlyönnit pysyvät voimassa, jos pelaaja loukkaantuu tai diskvalifioidaan, mutta pääsee kuitenkin virallisten tulosten perusteella seuraavaan etappiin. 
3.27.5. Pöytätenniksestä tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä: 
3.27.5.1 Pelin voittaja – Vedonlyönti ennustaa pelin voittajan.
3.27.5.2 Erän voittaja – Vedonlyönti ennustaa tarjousrivillä mainitun erän voittajan. Jos tarjousrivillä mainittu erä on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti, kaikki kyseisestä tarjouksesta solmitut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.27.5.3 Voittaa seuraavan syötön – Mikäli pelissä ei seuraa yhtään syöttöä. kaikki kyseisestä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.27.5.4 Pisteiden total: Yli/Alle – Vedonlyönti ennustaa, onko tarjousrivillä mainitun pelaajan kohtaamisessa saavuttamien pisteiden määrä yli vai alle tarjousrivillä mainittujen pisteiden määrän. Vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”, jos pelaajan kohtaamisessa saavuttamien pisteiden määrä vastaa tarjousrivillä mainittua pisteiden määrää.
3.27.5.5 Tasoitus (pisteet) – Jos tasoituslaskennassa pelissä saavutettujen pisteiden määrä vastaa tarjousrivillä mainittua pisteiden määrää, tästä tarjousrivistä vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.27.5.6 Pelaaja, joka ensimmäisenä saavuttaa ”X” määrän pisteitä – Jos peli on keskeytetty, kaikki vedonlyönnit tästä tarjousrivistä palautetaan kertoimella ”1”. 
3.27.5.7 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.28. Tennis
3.28.1. Tasoitus- ja Total-vedonlyönnit on tennispeleissä näytetty tarjousrivin peleissä.
3.28.2. Erän tarkat pisteet. Erän tarkat pisteet -vedonlyöntien tulosvaihtoehdot annetaan tarjousrivillä seuraavasti: 2:0, 2:1, 3:0, 3:1 jne. 
3.28.3. Jos peliformaattia on muutettu (esimerkiksi erien enimmäismäärä), kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Pelin kentän katteella on vain tiedottava merkitys. Kentän katteen tai tapahtumapaikan muuttuessa kaikki vedonlyönnit jäävät voimaan.
3.28.4. Jos yksi pelaajista on ennen kohtaamisen alkua korvattu toisella pelaajalla, kaikki vedonlyönnit tästä tapahtumasta palautetaan kertoimella ”1”. Poikkeus: Joukkuepelien osalta, joissa on tapahtunut pelaajan/pelaajien vaihto, kaikki vedonlyönnit jäävät voimaan. 
3.28.5. Kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”, mikäli yksi ennakolta ilmoitettu nelinpelin osallistujista on vaihdettu. Jos nelinpelin osallistujien nimiä ei ole julkaistu, kaikista tuloksista vastaan otetut vedonlyönnit pysyvät voimassa.
3.28.6. Jos pelaaja luopuu tai diskvalifioidaan, ne vedonlyönnit, joilla on jo tulos, jäävät voimaan. Kaikki muut vedonlyönnit palautetaan, silloinkin kun tulokset ovat ilmeiset, muiden muassa: 
Ottelun, erien ja pelien tulokset
Ottelun, erien ja pelien tasoitukset
Ottelun, erien ja pelien kokonaissummat
Ottelun, erien ja pelien tarkat pistemäärät
Muut sen tapaiset erikoisvedonlyönnit.
3.28.7. Vedonlyönnit pysyvät voimassa seuraavissa tapauksissa: Tenniksen kentän katteen vaihto, Tapahtumapaikan vaihto, ulkokentän vaihto sisäkenttään. 
3.28.8. Turnauksen voittajasta vastaan otetut vedonlyönnit edellyttävät pelaajan osallistumista turnauksen otteluihin. Jos pelaaja kieltäytyy tai luopuu osallistumasta, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.28.9. Jos tennisottelu on keskeytetty, sitä ei ole viety päätökseen samana päivänä ja se on siirretty eteenpäin, siitä tehdyt vedonlyönnit ovat voimassa sen turnauksen loppuun asti, jonka puitteissa ottelu tapahtuu, kunnes ottelu on ohi tai yksi osallistujista luopuu jatkamasta pelaamista.
3.28.10. Ratkaisevan erän osalta Total-vedonlyönnit on näytetty tarjousrivillä pisteinä (1 piste = 1 peli).
3.29. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin hevosten kilpa-ajot
3.29.1. Myöhäiset poistamiset:
3.29.1.1 Jos hevonen poistetaan ennen lähtöasemiin siirtymistä tai lähtötuomari päättää jättää hevosen juoksusta pois, poistetusta hevosesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan ja näistä voitoista suoritetaan vähennykset Tattersalls-vedonlyöntien 4. säännön perusteella.
3.29.1.2 Osallistumattoman hinnan perusteella tehtävät vähennykset:
Kerroin kymmenlukuna Vähennysprosentti %
1.12 tai matalampi 90 %
1.13-1.19 85 %
1.20-1.27 80 %
1.28-1.33 75 %
1.34-1.44 70 %
1.45-1.57 65 %
1.58-1.66 60 %
1.67-1.83 55 %
1.84-1.99 50 %
2.00-2.24 45 %
2.25-2.59 40 %
2.60-2.79 35 %
2.80-3.39 30 %
3.40-4.19 25 %
4.20-5.40 20 %
5.50-6.99 15 %
7.00-10.99 10 %
11.00 ja suurempi Vähentämistä ei tapahdu
3.29.1.3 Jos ennen lähtöasemiin siirtymistä juoksusta jätetään pois (poistetaan) kaksi hevosta tai useampi, ei vähennyksiä tehdä yhteensä enempää kuin 90c 1 € kohti.
3.29.1.4 Jos hevosen poistamisen jälkeen luodaan uudet kertoimien markkinat, suoritetaan -- siis suoritetaan näyttötauluhinnoin vastaan otettujen vedonlyöntien voitoista yllä esitetyt vähennykset. Jos uusien kerroinmarkkinoiden avaamisen jälkeen lisäksi jokin hevonen poistetaan, tehdään alkuperäisellä tarjousrivillä näyttötauluhinnoin tehtyjen panosten voitoista lisävähennykset poistetun hevosen hinnan /poistettujen hevosten hintojen mukaan alkuperäisillä markkinoilla. 
3.29.1.5 Uudesta vedonlyöntitarjouksesta tehdään vähennykset kunkin hetken hinnan mukaan. 
3.29.1.6 Edellä mainitut vähennykset koskevat myös kiinteäkertoimisten juoksujen hevosia, jotka eivät osallistuneet juoksuun. Vähennyksiä ei tehdä, jos tämä summa on 0,05 € tai vähemmän. 
3.29.2. Vedonlyöntien vastaan ottaminen ja laskenta:
3.29.2.1 Hevosten kilpa-ajojen vedonlyönnit otetaan vastaan Jockey Clubin ja Irish Horseracing Regulatory Boardin (IHRB) säätämien sääntöjen perusteella. Vedonlyönnit hevosten kilpa-ajoista lasketaan juoksun virallisten tulosten mukaan. Ison-Britannian ja Irlannin hevosten kilpa-ajoissa tarjotaan ”Voittosijavedonlyönti”, jossa voitto maksetaan sekä virallisen kilpa-ajojen pöytäkirjan perusteella että sen mukaan, mikä kilpa-ajojen hevosista ylittää maaliviivan ensimmäisenä (first past the post). Tämä sääntö koskee ”Kilpa-ajojen voittajan” yksittäisvetoja, monivetoja että pitkäaikaisia vetoja. Tämän tyypin vedonlyönnille ei ole asetettu mitään rajoitusta. 
3.29.2.2 Poikkeuksina ovat seuraavat vedonlyönnit: Grand National; Pitkäaikaiset vedonlyönnit (AntePost); Perutut juoksut (Walkover); panos, joka on tehty väärän radan voittaneesta hevosesta; tuomarin erehdyksen vuoksi voittajaksi julistettu vaihtoehto; panos, joka on tehty hevosta, jonka ratsastaja ei mahtunut painorajoituksen sisään tai ei ollut punnituksessa paikalla; vedonlyönnit Suosikista; 2 hevosen kilparatsastus. 
3.29.2.3 Punnitusten jälkeiset tulosten muutokset (esim. hyväksytty valitus) ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.29.2.4 Vedonlyönnit otetaan vastaan samana päivänä pidettävään kilpa-ajoon, mikäli tarjousrivillä ei ole sanottu toisin. 
3.29.2.5 Jotkut poikkeukset ovat kuitenkin sallittuja. Esimerkiksi sunnuntain ajoihin vedonlyöntikortit valmistetaan ja tulostetaan jo lauantaina. 
3.29.2.6 Kaikki UK:n ja Irlannin hevosten kilpa-ajojen vedonlyönnit otetaan vastaan ja lasketaan starttihinnan (SH) mukaan. Lähdön kerroin tarjotaan välittömästi ennen kilpa-ajojen alkua. Jos palautetaan Olybet SH tai vedenlyöntiliikkeiden julistama SH, vedonlyöntien (pl. avointen, pitkäaikaisten ja kiinteiden kerrointen tapaukset) laskenta tapahtuu sen hinnan mukaan. Jos SH:ta ei palauteta ja avoimia, pitkäaikaisia tai kiinteitä kertoimia ei ole annettu, vedonlyönnin laskenta tapahtuu viimeisen pankkisiirron mukaan.
3.29.3. Suosikin vedonlyönnit:
3.29.3.1 Suosikki on hevonen, josta tarjotaan vedonlyöntejä kaikkein matalimmalla kertoimella. Starttihintaisen ”Suosikin” vedonlyönnit otetaan vastaan hevosten kilpa-ajosta ja vinttikoirakilpailuissa (muita tapahtumia tai näyttötauluhintoja ei oteta huomioon). Jos palautetaan Olybet SH tai vedonlyöntiliikkeiden julistama SH, vedonlyöntien laskenta tapahtuu pankkisiirron perusteella sen hinnan mukaan. Mikäli vedonlyönti on solmittu hevosesta, jota ei ole suosikkina tarjottu, vedonlyönnin laskenta tapahtuu näiden sääntöjen kohdan 3.29.2. mukaan.
3.29.3.2 Jos ”Suosikki”-vedonlyönti on vastaan otettu, mutta kaksi tai useampi hevosta aloittaa juoksun matalimmalla kertoimella, vastaan otetun vedonlyönnin summa jaetaan suhteessa kaikkien suosikkien kesken. Esimerkiksi jos juoksuun osallistuu kaks hevosta, joilla on sama ja samalla kaikkein matalin vedonlyönnin kerroin, nämä hevoset ovat yhdistelmäsuosikkeja 1-2 ja kertoimen suuruudelta seuraava hevonen on juoksun 3. suosikki.
3.29.3.3 Yksittäisvedot kilpa-ajon suosikista palautetaan kertoimella ”1”, jos vedonlyönnin voittosumma on sama tai pienempi kuin tämän vedonlyönnin solmimishinta. Esimerkki: 1/1 yhdistelmäsuosikki, 3/1 yhdistelmäsuosikki neljästä jne. Tällaisen tilanteen syntyessä akkumuloituneessa vedonlyönnissä vedonlyönnin laskenta tapahtuu periaatteella ”Hevonen ei osallistunut kilpa-ajoon”. 
3.29.3.4 Hevosten kilpa-ajossa otetaan vastaan ”Voittaja”- ja ”Voittosija”-vedonlyöntejä ensimmäisestä ja toisesta suosikista”.
3.29.3.5 Jos hevonen on poistettu (ei lähtötuomarin päätöksellä) kilpa-ajoista, mutta on siitä huolimatta pysynyt suosikkina, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Vedonlyönnit eivät siirry toiselle suosikille.
3.29.4. Avoimet kertoimet:
3.29.4.1 Avoimet kertoimet ovat ennen tapahtuman alkua voimassa olevat kertoimet.
3.29.4.2 Tapahtumien ja kilpa-ajojen kertoimet ovat muuttuvia.
3.29.4.3 Mikäli asiakas haluaa solmia vedonlyönnin avoimella tai kiinteällä kertoimella, hänen tulee itse määrittää valitun vedonlyönnin kerroin.
3.29.4.4 Jos hevonen on poistettu kilpailuista ja siinä on sovellettu Tattersalls-vedonlyöntien 4. sääntöä, poistamisen jälkeen ei voi missään vedonlyönnissä soveltaa avoimia kertoimia. Poikkeus: hevosen poistamisen jälkeen on avattu uudet kertoimien markkinat. 
3.29.4.5 Pitkäaikaiset vedonlyönnit avoimella tai kiinteällä kertoimella on säännelty Olybet lähtöhinnalla tapahtuvien vedonlyöntien säännöillä. Laskenta tapahtuu kilpa-ajon ajoittaneiden hevosten määrän mukaan, ei sen hevosten määrän, joka oli tarjottu kertoimien markkinoiden julkaisuhetkellä.
3.29.4.6 Avoimella kertoimella tarjoamme nimellisiä ja numeroituja vedonlyöntejä 2 tai suuremman hevosmäärän kilpa-ajoihin.
3.29.4.7 Jos asiakas solmii omalla valinnallaan vedonlyönnin avoimella tai kiinteällä kertoimella, tämä kerroin katsotaan kautta linjan lipussa olevien tapahtumien laskennan perusteeksi.
3.29.4.8 Jos pitkäaikaisissa vedoissa hevonen poistetaan ennen lähtöasemaan menoa, vedonlyönnit tämän hevosen tarjouksesta palautetaan. Muiden samasta juoksusta vastaan otettujen vedonlyöntien lähtöhinnasta suoritetaan sen sijaan vähennykset Tattersalls-vedonlyöntien 4. säännön mukaan ja perusteeksi otetaan kerroin, joka oli voimassa hevosen poistamisen hetkellä. Jos osallistumattomasta hevosesta huolimatta ehdittiin avata vedonlyönnille uudet markkinat, vähennys tapahtuu alkuperäisen tarjouksen markkinoilla poistetun hevosen viimeksi julistetun kertoimen mukaan.
3.30. Lentopallo
3.30.1. Mikäli peli on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu päätökseen, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat pelin kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä selvinneet (esim. 1. erän tulos, 2. erän tulos jne.), ovat perusteena kyseisten vedonlyöntien laskennassa.
3.30.2. Mikäli peli on peruttu tai sitä on siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki kyseisestä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.30.3. Tasoitus- ja Total-vedonlyönnit on lentopallopeleissä näytetty tarjousrivillä pisteinä. Mikäli tarjousrivillä ei ole mainittu toisin, lentopallossa pelataan 1-4 erää 25 pisteeseen saakka.
3.30.4. Erien tarkan pistemäärän vedonlyöntien tulosvaihtoehdot annetaan tarjousrivillä seuraavasti: 3:0, 3:1 jne. 
3.30.5. Jos pelin formaattia tai turnauksen määräyksiä on muutettu (esim. 1-4 erä pelataan 21 pisteeseen asti), ”Pelin voittaja”, ”Erän voittaja” ja ”Tarkka pistetilanne” -vedonlyönnit lasketaan vedonlyönnin vastaan ottamisen hetkellä tarjottujen kertoimien mukaan. Kaikki muut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.30.6. Jos tuomari on päättänyt rangaista joukkuetta ja antaa pisteen vastustajajoukkueelle, kaikki vedonlyönnit lasketaan tuomarin tekemän päätöksen mukaan. 
3.30.7. Kultaisen Erän tulos ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Mikäli (sarjan/ryhmän) voittajan selvittämiseksi pelataan Kultainen erä, kaikki pelistä vastaan otetut vedonlyönnit lasketaan kultaista erää edeltäneen tilanteen mukaan. 
3.30.8. Kultaisen erän tulos vaikuttaa seuraavien vedonlyöntien tulokseen: ”Pääsee seuraavaan etappiin”, ”Etapin/Alaryhmän tulos”, ”Turnauksen voittaja”.
3.30.9. Lentopallosta tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä: 
3.30.9.1 Ottelun voittaja – Vedonlyönti ennustaa ottelun/tapahtuman voittajan. 
3.30.9.2 Total – Mikäli ottelussa saavutettujen pisteiden summa vastaa vetorivillä tarjottua pisteiden summaa, Totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.30.9.3 Joukkueen Henkilökohtainen total – Mikäli ensimmäinen/toinen joukkue saavuttaa ottelussa tarjousrivillä mainittua vastaavan määrän pisteitä, joukkueen henkilökohtaisesta totalista vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.30.9.4 Erien total: Yli/Alle - Vedonlyönti ennustaa, onko kohtaamisessa pelattujen erien määrä yli vai alle vedonlyönnin tarjousrivillä mainitun erien määrän. Mikäli ottelu on keskeytetty ja sitä ei ole saatettu päätökseen, vedonlyönnit palautetaan ”1”.
3.30.9.5 Kohtaamisessa pelataan 5. erä: Kyllä/Ei – Mikäli ottelu keskeytetään tilapäisesti/kokonaan tilanteessa 2:2, kaikki 5. erästä vastaan otetut vedonlyönnit pysyvät voimassa. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu todellisen tuloksen mukaan, pelataanpa 5. erä tai ei.
3.30.9.6 Ottelun ensimmäiset 5/10/15/20 pistettä saavuttava joukkue – Jos joukkue saavuttaa tarjouksessa mainitun pisteiden määrän ja sen jälkeen tuomari päättää vähentää joukkueelta pisteen, se ei vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.30.9.7 Erien total – Vedonlyönnin laskenta tapahtuu kohtaamisessa loppuun asti pelattujen erien perusteella. Jos ottelu on keskeytetty tilapäisesti tai kokonaan, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.30.9.8 Erien tasoitus – Erän loppupisteet eivät vaikutan vedonlyönnin laskentaan.
3.30.9.9 Tarkka pistetilanne erissä – Mikäli ottelu on keskeytetty tilapäisesti tai kokonaan, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.30.9.10 Turnauksen voittaja – Mikäli turnauksen voittajaksi katsotaan enemmän kuin yksi joukkue, ”Turnauksen voittajasta” vastaan otettujen vedonlyöntien kertoimet jaetaan suhteessa kaikkien voittajien kesken.
3.30.9.11 Alaryhmän voittaja – Jotta alaryhmän voittajasta tehdyt vedonlyönnit pysyisivät voimassa, tulee kaikkien tarjousrivillä mainittujen alaryhmän otteluiden olla tapahtuneet. Mikäli kohtaamisen yksi joukkueista ei voinut osallistua alaryhmään (esim. diskvalifiointi, osallistumisesta kieltäytyminen yms.), vedonlyönnit tämän joukkueen jatkoonpääsystä lasketaan hävityiksi.
3.30.9.12 1–3 erän tulos - Vedonlyönti ennustaa ensimmäisten 3 erän tuloksen.
3.30.9.13 Ottelun total: Parillinen/Pariton - Vedonlyönti ennustaa, onko ottelun total on parillinen vai pariton.
3.30.9.14 Erien total: Parillinen/Pariton - Vedonlyönti ennustaa, onko kohtaamisessa pelattujen erien total parillinen vai pariton.
3.30.9.15 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.31. Vesipallo
3.31.1. Vedonlyönti otetaan vastaan pelin normaaliajalle, mikäli ei ole mainittu toisin.
Poikkeus: ”Etenee seuraavaan vaiheeseen” -vedonlyönnit.
3.31.2. Mikäli peli on lopetettu kesken tai keskeytetty tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin aikana saatettu loppuun, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat jo selvinneet siihen mennessä, kun peli lopetettiin kesken tai keskeytettiin tilapäisesti, ovat perustana kyseisten vedonlyöntien huomioon ottamisessa. 
3.31.3. Mikäli peli on peruttu tai sitä on siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki tästä pelistä tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.31.4. ”Neljännesajan voittaja”, ”Neljännesajan total: Yli/Alle”, Neljännesajan tasoitus” -vedonlyönnit lasketaan tarjousrivillä mainitulla aikavälillä saavutettujen maalien määrän mukaan. Vedonlyönnit 4. neljännesajalla tehtyjen maalien määrästä eivät ota huomioon lisäajan tuloksia, mikäli toisin ei ole mainittu.
3.31.5. ”Puoliajan voittaja”, ”Puoliajan total: Yli/alle”, ”Puoliajan tasoitus” -vedonlyönnit lasketaan tarjousrivillä mainitulla aikavälillä saavutettujen maalien määrän mukaan. Vedonlyönnit 2. puoliajalla tehtyjen maalien määrästä eivät ota huomioon lisäajan tuloksia, mikäli toisin ei ole mainittu.
3.31.6. Vesipallosta tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä: 
3.31.6.1 Pelin voittaja - Vedonlyönti ennustaa pelin voittajan. Vedonlyönnit otetaan vastaan pelin normaaliajasta.
3.31.6.2 Tasoitus – Jos tasoituslaskennalla pelin lopputilanne on tasapeli, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Aikaväli, josta vedonlyönti solmittiin, ei ole oleellinen.
3.31.6.3 Total – Mikäli pelissä tehtyjen maalien summa vastaa vetorivillä tarjottua maalien summaa, Totalista vastaanotetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.31.6.4 Joukkueen Henkilökohtainen total – Mikäli tarjouksessa mainitun joukkueen saavuttama pistemäärä vastaa vetorivillä tarjottua pistesummaa, tästä tarjouksesta vastaan otetut vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.31.6.5 Pääsee seuraavaan etappiin – Vedonlyönnit otetaan vastaan pelistä mahdollisine lisäaikoineen ja rangaistussarjoineen.
3.31.6.6 Total: Parillinen/Pariton – Mikäli pelin total on ”0” (nolla), se luetaan parilliseksi numeroksi ja voittaa vedonlyönnin Parillinen Totalista. 
3.31.6.7 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.
3.32. Talviurheilu
3.32.1. Urheilulajit:
Alppihiihto
Ampumahiihto
Rattikelkkailu
Maastohiihto
Freestylehiihto / Lumilautailu (Aerials)
Ohjaskelkkailu
Yhdistetty
Pikaluistelu
Skeleton
Mäkihyppy
Lumilautailu
3.32.2. Jos kilpailun matkaa tai etappien määrää on muutettu, kaikki vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
3.32.3. Mikäli kilpailu on peruttu tai siirretty eteenpäin yli 24 tuntia, kaikki tästä kilpailusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”.
3.32.4. Mikäli kilpailu on keskeytetty kokonaan tai tilapäisesti ja sitä ei ole 24 tunnin kuluessa saatettu loppuun, kaikki tästä kilpailusta tehdyt vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. Tulokset, jotka ovat kilpailun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä jo selvinneet, ovat perusteina kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.32.5. Jos kilpailu on keskeytetty ja sitä ei ole siirretty jatkettavaksi toiselle radalle, vedonlyönnit palautetaan kertoimella ”1”. 
Poikkeus: Tulokset, jotka kilpailun kokonaan tai tilapäiseen keskeyttämiseen mennessä ovat jo selvinneet, ovat perusteina kyseisten vedonlyöntien laskennassa. 
3.32.6. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu heti tarjouksessa mainitun kilpailun päätyttyä sen virallisesti vahvistettujen tulosten mukaan. Kilpailun jälkeen tapahtuvat tulosten tai pöytäkirjan muutokset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. 
3.32.7. Talviurheilulajeista tarjotaan seuraavia vedonlyöntityyppejä:
3.32.7.1 Kilpailun voittaja - Vedonlyönti ennustaa kilpailun voittajan. Vedonlyönnit urheilijasta, joka ei osallistunut kilpailuun, palautetaan kertoimella ”1”.
3.32.7.2 Tulevat palkintokorokkeelle - Vedonlyönti ennustaa kilpailun kolme parasta eli palkintokorokkeelle tulevat urheilijat. Vedonlyönnit urheilijasta, joka ei osallistunut kilpailuun, palautetaan kertoimella ”1”.
3.32.7.3 Kuka on paras? - Vedonlyönti ennustaa, kuka urheilija saavuttaa kilpailussa korkeimman sijan. Vedonlyönnit urheilijasta, joka saavutti kilpailussa korkeimman sijan, luetaan voittaneiksi. Vedonlyönnin laskenta tapahtuu heti tarjouksessa mainitun kilpailun päätyttyä sen virallisesti vahvistettujen tulosten mukaan. Kilpailun jälkeen tapahtuvat tulosten tai pöytäkirjan muutokset eivät vaikuta vedonlyönnin laskentaan. Jos kukaan tarjouksessa mainituista urheilijoista ei osallistunut lähtöön/hiihtoon/kilpailuun, vedonlyönti palautetaan kertoimella ”1”. Jos kilpailuun ei osallistunut vain yksi mainituista urheilijoista, vedonlyönnit lasketaan vastustajan hyödyksi. 
3.32.7.4 Järjestäjä voi tarjota vedonlyöntiin myös muita vedonlyöntityyppejä.

4. Muut ehdot
4.1. Asiakkaalla on oikeus esittää valitus Olybetin toiminnasta tai palvelun käyttämisestä ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteen [email protected] kautta. Olybet ottaa valituksen heti käsiteltäväksi ja vastaa viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa. Mikäli valitusta ei ole sen hankaluuden vuoksi tai muista vakavista syistä mahdollista tässä ajassa ratkaista, Olybet ilmoittaa valituksen esittäjälle käsittelyn venymisen syistä ja vastaamisen vaatimasta lisämääräajasta. 
4.2. Mikäli Olybet ei ratkaise valitusta valituksen esittäjälle hyväksyttävällä tavalla, valituksen esittäjällä on oikeus ottaa valituksineen yhteyttä Viron kuluttajansuoja- ja teknisen valvonnan virastoon (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) tai vero- ja tullivirastoon (Maksu- ja Tolliamet).