Turvallisuus- ja ekologiasopimus

OlyBetin ja GGPokerin TURVALLISUUS- JA EKOLOGIASOPIMUS

 

Sisällysluettelo

0. JOHDANTO
​1. EKOLOGIA
​2. PETOLLINEN KÄYTTÄYTYMINEN
​3. VILPILLINEN YHTEISTYÖ
​4. BUMHUNTTAUS
​5. PELIMERKKIEN DUMPPAUS
​6. TEKOÄLYN KÄYTTÖ
​7. ULKOISEN AVUN OHJELMAT
​8. USEAT PELITILIT
​9. VÄLITYSPALVELINTEN JA VPN-PALVELINTEN KÄYTTÖ
​10. SUOLAAMINEN
​11. KIERTÄMINEN
​12. LOUKKAAVA CHAT-KÄYTTÄYTYMINEN
​13. LOUKKAAVA PELAAJAPROFIILI
​14. ASUINMAA
​15. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
​16. MUUTA
​17. SÄÄNTÖRIKKOMUSTEN TOIMENPITEET
​18. TILIN JAKAMINEN

0. JOHDANTO
Sinun, loppukäyttäjän (”käyttäjä”) tulee lukea GGPoker-turvallisuustiimin (”turvallisuustiimi”) hyväksymä Turvallisuus- ja ekologiasopimus ennen GGPoker- ja GGPoker Network (”verkosto”) -pelien pelaamista. Päätöksesi ja suostumuksesi GGPoker-sivustolla pelaamiseen on vahvistus siitä, että hyväksyt Turvallisuus- ja ekologiasopimuksen ehdot.

1. EKOLOGIA
1.1. GGPokerin filosofia on, että terve ja turvallinen pelaajaekologia on ensiarvoisen tärkeää nautinnollisten pokeripelien tarjoamiseksi. Tätä varten olemme toteuttaneet useita turvatoimia edistääksemme ja ylläpitääksemme terveellistä ekologiaa ja varmistaaksemme, että GGPoker-sivuston pelaajille tarjotaan turvallinen ja suojattu ympäristö. Seuraavissa kohdissa kerrotaan, mitä valvotaan, miten sitä seurataan ja mitä mahdollisia toimia GGPoker voi toteuttaa pokerin ekologian suojelemiseksi.
​1.2. Turvallisuus- ja ekologiasopimusta voidaan tarkistaa ja muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen käyttäjälle. Kaikkien käyttäjien odotetaan lukeneen Turvallisuus- ja ekologiasopimuksen ennen GGPokerilla pelaamista.

2. PETOLLINEN KÄYTTÄYTYMINEN
2.1. Petollinen käyttäytyminen määritellään käyttäjän toiminnaksi, jossa keskitytään pääasiassa epäeettisiin etuihin ja taktiikoihin muiden pelaajien hyväksikäytöksi epäreilun voiton tavoittelussa. Näitä ovat muun muassa bumhunttaus, vilpillinen yhteistyö, tekoälyn käyttö, suolaaminen, grimmaus, hit and run -taktiikka, buttoning ja muut epäeettiset toimet (joita yleensä pidetään pokeriyhteisössä yleisesti ja yksimielisesti epäeettisinä). GGPokerin lupaus käyttäjilleen on tarjota turvallinen, hauska ja nautittava pokeriympäristö. Petollinen käyttäytyminen on suoraan ristiriidassa lupauksemme kanssa ja siksi turvallisuustiimi noudattaa tiukkaa nollatoleranssikäytäntöä sitä kohtaan.
2.2. Kun turvallisuustiimi tarkastelee asiaa tapauskohtaisesti epäillyn rikkomuksen vakavuuden perusteella, turvallisuustiimi pidättää oikeuden täysin oman harkintansa mukaan sulkea petollisesta käyttäytymisestä epäillyt henkilöt verkoston ulkopuolelle enintään 60 päivän ajaksi siihen saakka, kunnes käyttäjän toimintaa koskeva tutkinta on saatu päätökseen.
2.3. Jos käyttäjä rikkoo petollisen käyttäytymisen sääntöjä, GGPokerilla on oikeus soveltaa kohdassa 17 esitettyjä toimenpiteitä.

3. VILPILLINEN YHTEISTYÖ
3.1. Vilpillinen yhteistyö on käyttäytymistä, jossa kaksi tai useampi käyttäjä perustaa yhteistyösuhteen saadakseen epäreilua etua muihin käyttäjiin nähden samassa käteispelipöydässä tai turnauksessa. Turvallisuustiimin yleiset vilpillistä yhteistyötä koskevat säännöt ovat (rajoittumatta seuraaviin):
1) Käyttäjän kädet tulee pelata itsenäisesti oman etunsa mukaisesti;
2) Käyttäjällä ei saa olla kumppanuutta saadakseen etua muihin käyttäjiin nähden;
3) Käyttäjän tulee pidättäytyä pehmeästä pelaamisesta eli pelaamasta tahallisesti ei-aggressiivisella tavalla toista käyttäjää vastaan, joka on joko ystävä, tukija tai muu etua saava henkilö. Ainoa poikkeus sääntöön 3 on ”In the Money (ITM)” -kupla ja usean käden tilanteet rahakuplan jälkeen, jossa yksi tai useampi käyttäjä on all-in;

4) Käyttäjä ei saa ”dumpata pelimerkkejä” eli siirtää varoja (tai turnauspelimerkkejä) tarkoituksellisesti manipuloimalla pelaamista.

5) Käyttäjä ei saa jakaa taskukortteja koskevia tietoja toisen käyttäjän kanssa missään olosuhteissa.

3.2. Turvallisuustiimi käyttää kehittyneitä alan johtavia työkaluja paljastaakseen epäilyttäviä toimia, joita pidetään vilpillisinä. Työkalumme seuraavat erilaisia tietoja, kuten käsihistoriaa, panostusmalleja ja käyttäjän pelaamista. Käytämme myös useita muita tietolähteitä osana tutkimuksiamme.
3.3. Jos turvallisuustiimi katsoo, että käyttäjä tai muut käyttäjät ovat yrittäneet vilppiä tai toimineet vilpillisesti, turvallisuustiimi pidättää oikeuden toteuttaa kohdassa 17 määritetyt toimenpiteet.
3.4. Jos löydämme ratkaisevia todisteita vilpillisestä toiminnasta, kaikki siihen liittyvät takavarikoidut varat jaetaan (turvallisuustiimin päätöksen mukaan) asiaa koskeville pelaajille mahdollisimman tasapuolisesti.

4. BUMHUNTTAUS
4.1. Bumhunttaus määritellään toiminnaksi, joka kohdistuu tahallisesti yhteen (yleensä heikompia pelaajia käsittävään) pelaajajoukkoon samalla, kun vältetään toimimasta toista pelaajajoukkoa (yleensä vahvempia pelaajia) kohtaan.
4.2. Mikäli käyttäjää epäillään bumhunttauksesta, GGPoker pidättää oikeuden sulkea käyttäjän verkoston ulkopuolelle oman harkintansa mukaan enintään 60 päiväksi siihen saakka, kunnes käyttäjän toimintaa koskeva tutkinta on saatu päätökseen.
4.3. Tutkimuksen päätyttyä GGPokerin turvallisuustiimi pidättää oikeuden toteuttaa kohdassa 17 esitetyt toimenpiteet.
4.4. Jos löydämme selviä todisteita bumhunttauksesta, kaikki siihen liittyvät takavarikoidut varat jaetaan (turvallisuustiimin päätöksen mukaan) asiaa koskeville pelaajille mahdollisimman tasapuolisesti.

5. PELIMERKKIEN DUMPPAUS
5.1. Pelimerkkien dumppaus määritellään teoksi, jossa käyttäjä tarkoituksellisesti menettää pelimerkkejään toiselle käyttäjälle.
5.2. Mikäli käyttäjää epäillään pelimerkkien dumppauksesta, turvallisuustiimi pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ja ilman ilmoitusta sulkea sääntöjä rikkovan käyttäjän verkoston ulkopuolelle enintään 60 päiväksi siihen saakka, kunnes käyttäjän toimintaa koskeva tutkinta on saatu päätökseen.
5.3. Tutkimuksen päätyttyä GGPokerin turvallisuustiimi pidättää oikeuden toteuttaa kohdassa 17 esitetyt toimenpiteet.

6. TEKOÄLYN KÄYTTÖ
6.1. GGPokerin ohjelmistopaketti sisältää tiettyjä ominaisuuksia, jotka on suunniteltu tunnistamaan sellaisten automatisoitujen ohjelmien käyttöä, jotka mahdollistavat tekoälyyn perustuvan pelaamisen. Tällaisten ”bottiohjelmistojen” käyttö on ehdottomasti kielletty.
6.2. GGPokerin ohjelmisto voi suorittaa minkä tahansa tai kaikki seuraavista tutkinnoista tunnistaakseen laittomien automaattisten ohjelmien käytön ja varmistaakseen, että peliympäristö säilyy ”vilpittömänä”:
6.2.1. Kaikkien aktiivisten ohjelmistosovellusten tutkiminen ohjelmistomme käytön aikana.
6.2.2. Kaikkien aktiivisten prosessien tutkiminen ohjelmistomme käytön aikana.
6.2.3. Kaikkien toimintojen tutkiminen tekoälyn mahdollisen käytön tunnistamiseksi.
6.3. Jos jokin edellä mainituista prosesseista paljastaa epäilyttävän sovelluksen tai prosessin, ohjelmistomme voi skannata epäilyttävään sovellukseen tai prosessiin liittyvät tiedostot ja koota yhdistelmäverkon (profiilin, joka kuvaa sovellukseen tai prosessiin liittyviä tiedostoja), jota verrataan tunnettujen laittomien automatisoitujen ohjelmien profiilien kanssa.
6.4. Jos turvallisuustiimi toteaa, että käyttäjä on käyttänyt tekoälyä, turvallisuustiimi pidättää oikeuden toteuttaa kohdassa 17 esitettyjä toimenpiteitä.

​7. KOLMANNEN OSAPUOLEN TYÖKALUT (ULKOISEN AVUN OHJELMAT)
7.1. GGPoker ei salli tiettyjen kolmansien osapuolten työkalujen (ulkoisten apuohjelmien) käyttöä.
7.1.1 Kolmannen osapuolen työkalu on kielletty, jos se:
pelaa ilman ihmisen puuttumista asiaan tai vähentää ihmisen päätöksentekovelvollisuutta. Ihmisen on päätettävä, mihin toimiin ryhdytään ja mikä on panoksen tai korotuksen tarkka koko. Mikä tahansa työkalu tai palvelu, joka lukee pelin senhetkistä tilaa, katsotaan pokeribotiksi;
tietomiinat: (i) käsien tai yksityisten tulosten tarkkailu (pelien tarkkailu ilman pelaamista käsihistoriatietokannan rakentamiseksi tulevaa vertailua varten) ja (ii) käsien, yksityisten tulosten tai pelitilastojen massajako vastustajien analysointia varten;
on Heads-Up Display (HUD) eli ohjelma, joka näyttää käyttäjän aiemmat taipumukset ja panostusmallit;
turvallisuustiimi katsoo sen tarjoavan epäreilun edun muihin käyttäjiin verrattuna;
auttaa automaattisessa paikka- tai pelivalikoiman hyötysuhteessa;
analysoi tiettyjä käsihistorioita tai käyttäjän määrittämiä tilanteita simulaatioiden avulla, esim. vaihteluvälin laskenta, Nashin tasapaino, ICM equity -malli, ongelmanratkaisijat;
antaa toimintaneuvoja eri pokeritilanteissa, esim. käsi- ja päätöksentekokaavioiden avulla.
7.1.2 Kolmannen osapuolen työkalu sallitaan, jos se:
auttaa ainoastaan pöytä-ikkunoiden järjestämisessä ruudulle;
auttaa luomaan pelitehokkuutta parantavia makroja ja pikanäppäimiä, jotka eivät vähennä käyttäjän päätöksentekovelvollisuutta. Käyttäjän tulee päättää, mitä toimenpiteitä hän aikoo tehdä ja mikä on panoksen tai korotuksen tarkka suhteellinen koko, ja makro tai pikanäppäin vain suorittaa tämän päätöksen. Esimerkiksi pikanäppäin, jonka avulla panostetaan puolet potista, on sallittu. Pikanäppäin, joka panostaa satunnaisen summan puolikkaasta kolmeen neljäsosaan potista, on kielletty;
turvallisuustiimi päättää, onko kolmansien osapuolten työkaluilla kiellettyjä ominaisuuksia, muttei niitä voi käyttää yhdessä GGPoker-pokeriohjelman kanssa;
7.2. Jos turvallisuustiimi toteaa, että käyttäjä on käyttänyt kolmannen osapuolen työkaluja, turvallisuustiimi pidättää oikeuden toteuttaa kohdassa 17 esitettyjä toimenpiteitä.

8. USEAT PELITILIT
8.1. GGPoker kieltää käyttäjiä avaamasta useita tilejä GGPoker-sivustolle.
8.2. GGPoker kieltää ehdottomasti kaikissa tapauksissa käyttäjiä rekisteröitymästä tai osallistumasta mihin tahansa yksittäiseen turnaukseen useilta tileiltä. Lisäksi käyttäjien pelaaminen on kielletty kahdella tai useammalla pelitilillä samanaikaisesti missä tahansa pokeripöydissä, mukaan lukien käteispelit, Spin & Gold ja mitkä tahansa muut GGPokerin tarjoamat pelit, rajoittumatta kuitenkaan vain näihin.
8.3. Jos GGPoker katsoo, että käyttäjä rikkoo kohtaa 8.2, toimitaan seuraavasti: kyseinen käyttäjä suljetaan käynnissä olevan turnauksen ulkopuolelle, jos rikkomus havaitaan reaaliajassa, kaikki kyseisen käyttäjän tilillä olevat varat takavarikoidaan ja kyseiset käyttäjät saavat pysyvän pelikiellon verkostossa.
8.4. Jos GGPoker havaitsee, että käyttäjä on luonut uuden tilin mille tahansa verkoston alustalle kiertääkseen aiempia verkostoturvallisuuden varoituksia, kaikki kyseisellä käyttäjätilillä olevat varat takavarikoidaan ja kyseinen käyttäjä saa pysyvän pelikiellon verkostossa.

9. VÄLITYSPALVELINTEN, VPN-PALVELINTEN, ETÄTYÖPÖYTIEN JA VIRTUAALIKONEEN KÄYTTÖ
9.1. GGPoker kieltää ehdottomasti välityspalvelimien, VPN:n ja etätyöpöytien käytön kielletyistä/rajoitetuista maista, kun ohjelmistomme on käytössä.
9.2. Jos GGPoker katsoo, että kohdan 9.1 ehtoja on rikottu, saatamme rajoittaa pelaajien välityspalvelinten, VPN:n ja etätyöasemien käyttöä, kunnes tutkimuksemme on saatu päätökseen. Jos pelaajat eivät tee yhteistyötä tutkimustemme kanssa, heidän tilinsä voidaan estää.
9.3. Jos GGPoker toteaa pelaajien osallistuneen petokseen, vilppiin tai muihin Turvallisuus- ja ekologiasopimuksen rikkomuksiin käyttäessään välityspalvelinta, VPN-palvelinta tai etätyöpöytää, heidän tilinsä voidaan estää ja varat voidaan takavarikoida ilman ennakkoilmoitusta.

10. SUOLAAMINEN
10.1. Suolaaminen sisältää rajoituksetta tapaukset, joissa käyttäjä pelaa pienellä pelimerkkimäärällä ja saavuttaessaan tietyn pelimerkkien rajan poistuu pöydästä tarkoituksella ja istuu välittömästi pienemmällä merkkipinolla uuteen pöytään, jossa on sama raja.
10.2. Jos käyttäjää epäillään suolaamisesta, kyseiselle käyttäjälle annetaan varoitus.
10.3. Jos kohtaa 10.1 rikotaan toistuvasti, turvallisuustiimi pidättää oikeuden soveltaa kohdassa 17 esitettyjä toimenpiteitä.

11. KIERTÄMINEN
11.1. GGPoker kieltää pelaajia käyttämästä ohjelmistoa vilpillisesti tai laittomasti.
11.2. GGPoker kieltää pelaajia murtautumasta tai yrittämästä murtautua ohjelmistoon ja/tai verkostoon haitallisessa aikomuksessa.
11.3. GGPoker kieltää pelaajia hyväksikäyttämästä tai yrittämästä käyttää ohjelmiston vikoja hyväksi henkilökohtaista tai keskinäistä hyötyä varten.
11.4. GGPoker on kehittänyt ja käyttää omaa edistynyttä teknologiaa, jonka tarkoituksena on etsiä ja tunnistaa sääntöjä rikkovia käyttäjiä.
11.5. Jos turvallisuustiimi katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja, turvallisuustiimi pidättää oikeuden soveltaa kohdassa 17 esitettyjä toimia.

12. LOUKKAAVA CHAT-KÄYTTÄYTYMINEN
12.1. GGPoker odottaa käyttäjien noudattavan yleisen säädyllisyyden sääntöjä pöydän chat-keskustelussa.
12.2. Sääntöjen vastainen/loukkaava kielenkäyttö: Sääntöjen vastaista ja/tai loukkaavaa kieltä käyttäville käyttäjille annetaan varoitus ja heidän chattinsä poistetaan seitsemän (7) päivän ajaksi. Saman käyttäjän toistuvat rikkomukset voivat johtaa pelikiellon jatkamiseen tai elinikäiseen verkoston sivustojen käyttökieltoon.
12.3. Rasistinen kielenkäyttö: Rasistista kieltä käyttäville käyttäjille annetaan varoitus ja heidän chattinsä poistetaan kuukaudeksi. Toinen rikkomus johtaa kyseisen käyttäjän chat-toiminnon pysyvään poistamiseen.
12.4. Spämmääminen: Käyttäjien, joiden havaitaan spämmäävän viestejä ulkoisilta verkkosivustoilta, kampanjoista tai tuotteista, chat-toiminto poistetaan pysyvästi.
12.5. Kerjääminen: Pöydissä kerjääville käyttäjille annetaan varoitus ja heidän chattinsä poistetaan kuukauden ajaksi. Toinen rikkomus voi johtaa kyseisen käyttäjän chat-toiminnon poistamiseen.
12.6. Keskustelu pelattavista käsistä: Käyttäjien, joiden on todettu keskustelleen pelattavista käsistä, chat-toiminto poistetaan kuukauden ajaksi. Toistuvat rikkomukset voivat johtaa kyseisen käyttäjän chat-toiminnon pysyvään poistamiseen.
12.7. Jos GGPoker poistaa chat-toiminnon käyttäjän tililtä, kyseiselle käyttäjälle lähetetään viesti, jossa ilmoitetaan poiston syy.
12.8. Edellä mainittujen laajojen sääntöjen lisäksi käytetään terveen järjen mukaista käytäntöä siitä, mitä pidetään asianmukaisena keskusteluna ja mitä ei. Sopimaton chat-käyttäytyminen käsitellään ja asia ratkaistaan tapauskohtaisesti.

13. LOUKKAAVA KÄYTTÄJÄPROFIILI
13.1 Käyttäjillä ei saa olla pelaajaprofiileja, kuten pelaajanimiä ja avatareja, jotka loukkaavat muita käyttäjiä. Loukkaavuuden määrittämisessä käytetään tervettä järkeä. Esimerkkinä mainittakoon pelaajaprofiilit, jotka sisältävät poliittisia, rasistisia tai seksuaalisia merkityksiä, loukkauksia, kirosanoja tai julkisuuden henkilöiden imitointia.
13.2. GGPoker pidättää oikeuden vaihtaa kaikki loukkaavaksi katsomansa avatarit ilman ennakkoilmoitusta.
13.3. GGPoker pidättää oikeuden jäädyttää jopa 30 päiväksi tai estää tilit, joilla on loukkaavia pelaajanimiä, ilman ennakkoilmoitusta.

14. ASUINMAA
GGPoker pidättää oikeuden oman harkintakykynsä mukaan muuttaa käyttäjän asuinmaata (lippua) vastaamaan hänen sisäänkirjautumistietojaan. Tällaisissa tapauksissa GGPoker lähettää kyseiselle käyttäjälle viestin, jossa ilmoitetaan muutoksesta.

15. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
15.1. GGPoker on sitoutunut suojelemaan käyttäjien henkilötietoja. Tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme näitä tietoja ja miten käytämme kerättyjä tietoja.
15.2. Saatamme kerätä tiettyjä tietoja automaattisesti ja saada henkilökohtaisia tietoja, joita käyttäjä meille toimittaa. Saatamme myös saada henkilökohtaisia tietoja operaattoreilta ja palveluntarjoajilta. Meillä on pääsy tietoihin, joita käyttäjä antaa tällaisille toimijoille, palveluntarjoajille ja kolmansien osapuolten sähköisen kaupankäynnin palveluille, ja käytämme henkilökohtaisia tietojasi tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. Pyrimme varmistamaan, että kolmansien osapuolten palveluntarjoajien ja verkkopalvelujen tarjoajien kanssa tehdyt järjestelymme suojaavat käyttäjiemme yksityisyyttä.
15.3. Saatamme luovuttaa henkilötietojasi, jos laki sitä edellyttää, tai alla mainituista syistä:
15.3.1. Noudattaaksemme mitä tahansa meille, sivustoillemme tai palveluillemme tarjottua oikeudellista prosessia tai tilanteissa, joissa meillä on olennaisesti samanlainen oikeudellinen velvoite.
15.3.2. Suojellaksemme ja puolustaaksemme oikeuksiamme tai omaisuuttamme.
15.3.3. Jos kohtuullisen harkintamme mukaan on välttämätöntä valvoa sisäisten käytäntöjemme noudattamista yrityksemme, asiakkaidemme tai muiden suojelemiseksi.
15.3.4. Jos tietojesi jakaminen tai luovuttaminen on välttämätöntä haluamiesi tuotteiden tai palvelujen tarjoamiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut meille suostumuksensa tehdä niin.
15.4. Voimme luovuttaa tietojasi seuraaville tahoille:
15.4.1. Kolmannelle osapuolelle tai kolmansille osapuolille, jos tietojen luovuttamista edellytetään tai se sallitaan lain nojalla.
15.4.2. Mille tahansa muulle taholle, joka hankkii koko organisaatiomme tai osan siitä fuusion, uudelleenjärjestelyn, lainkäytön tai osittaisen tai kaiken omaisuutemme myynnin kautta.

16. MUUTA
16.1. Käyttäjät, jotka ovat rikkoneet useita Turvallisuus- ja ekologiasopimuksen sääntöjä, voivat kohdata myös muita toimenpiteitä kunkin yksittäisen rikkomuksen lisäksi.
16.2. Käyttäjälle annettuja varoituksia ja rangaistuksia sovelletaan kaikkiin tileihin, jotka kuuluvat kyseiselle käyttäjälle, operaattorista riippumatta.
16.3. Jos käyttäjä välttelee tai ei tee yhteistyötä tutkintamme kanssa, GGPokerilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käyttää tutkintansa tuloksia johtopäätösten tekemiseksi ja seuraamusten toimeenpanemiseksi (kuten kohdassa 17 on esitetty).
16.4. GGPoker pidättää oikeuden pidättäytyä paljastamasta tietoja turvallisuustutkintojen suorittamistavasta, jottei se joudu alttiiksi havaitsemismenetelmiemme tulevalle hyväksikäytölle ja kiertämiselle.
16.5 GGPoker varmistaa sääntelyn noudattamisen korkean tason estääkseen sen palvelujen käytön rikolliseen tai häiritsevään toimintaan. GGPoker toteuttaa asianmukaisia suojatoimia minimoidakseen riskin, että sen pelialustaa käytetään rahanpesuun, terrorismin rahoittamisen avustamiseen tai rikoksen uhriksi joutumiseen. GGPoker varmistaa, että yritysjohto ja henkilöstö ovat tietoisia noudatettavista oikeudellisista velvoitteistaan ja menettelyistään.

17. TURVALLISUUS- JA EKOLOGIASOPIMUKSEN RIKKOMUSTEN TOIMENPITEET
17.1. Turvallisuustiimin ensisijaisena tavoitteena on tarjota turvallinen ja terveellinen pokeriympäristö ja se pyrkii aina opettamaan pelaajia alusta alkaen. Vakavan rikkomuksen (ja jatkuvien rikkomusten) tapauksessa pelaajan tili voidaan lukita, jotta oletettua rikkomusta voidaan tutkia. Lukitsemisen aikana käyttäjätili, sisäänkirjautuminen, pelaaminen, kotiuttaminen, talletukset tai lompakoiden väliset siirrot eivät välttämättä ole mahdollisia.
17.2. Toimenpiteet, joita voidaan toteuttaa käyttäjää vastaan vahvistettujen rikkomusten seurauksena käytettävissä olevien tietojen perusteella, voivat olla joko yksi seuraavista tai niiden yhdistelmä:
a) kirjallinen varoitus;
b) käyttäjätilin tilapäinen jäädyttäminen;
c) käyttäjätilin pysyvä käyttökielto;
d) talletusten/kotiutusten/lompakoiden sisäisten siirtojen estäminen;
e) varojen takavarikointi rikkomuksen uhreille hyvittämiseksi (varojen menetys, joka johtuu bottien tai muiden kolmannen osapuolen ohjelmien käytöstä, varojen menetys vilpillisestä yhteistyöstä, varojen menetys bumhunttauksen takia). Varojen takavarikointi voi sisältää varoja käyttäjän pokerilompakon lisäksi myös kokonaislompakosta ja odottavista kotiutuksista GGPoker-sivustolla.
f) pelaajan/kampanjan palkintojen poistaminen/vähentäminen;
17.3. Turvallisuustiimin päätös on lopullinen, ja turvallisuustiimi pidättää oikeuden päättää, onko Turvallisuus- ja ekologiasopimusta rikottu vai ei. Käyttäjä hyväksyy turvallisuustiimin päätöksenteko- ja ratkaisuoikeuden.

18. TILIN JAKAMINEN
18.1 GGPoker kieltää tilin jakamisen. Kutakin tiliä saa käyttää aina ainoastaan kyseisen tilin rekisteröinyt käyttäjä.
18.2 GGPoker kieltää käsien/tulosten jakamisen kenen tahansa kanssa muiden käyttäjien analysoimiseksi tai jahtaamiseksi.
18.3. Jos turvallisuustiimi toteaa käyttäjän osallistuneen/osallistuvan tilin jakamiseen, turvallisuustiimi pidättää oikeuden soveltaa kohdassa 17 esitettyjä toimenpiteitä.